vẽ sàn trong revit

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học tập Revit, Tác fake : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

Bạn đang xem: vẽ sàn trong revit


3.6.2-  Vẽ sàn kết cấu (02)

Bắt đầu vẽ sàn:

1.   Dùng mệnh lệnh vẽ sàn Structure\Floor:

 Chọn cao phỏng kết cấu. Thông thông thường cao phỏng này kể từ -50 cho tới -80 tùy từng kiến thiết.

2.   Có thể vẽ sàn vô thực đơn phong cách xây dựng tuy nhiên cần sửa lại tính chất Structural.

Sau khi thiết lập đoạn những tính chất, sử dụng dụng cụ vô skin Sketch nhằm vẽ đàng bao sàn.
Đường bao sàn cần vẽ băng qua dầm đi ra mép phía bên ngoài, cho dù sàn âm hoặc sàn dương.

Xem thêm: tổng kết về ngữ pháp

Vẽ đoạn đàng bao kín, bấm Finish nhằm kết thúc. Tiếp theo đuổi sử dụng cỗ thanh lọc nhằm khắc ghi những sàn âm vì chưng kiểu Hatch không giống.
 

Kết trái ngược vẽ dầm sàn kết cấu được hiện trên mặt phẳng cắt.


 

Sàn âm được khắc ghi vì chưng kiểu Hatch không giống. Để khắc ghi sàn âm sử dụng nghệ thuật View số 3 (Filter phụ thuộc cao độ) 

Một cách thức không giống nhằm sửa đổi phỏng dốc của sàn. Chọn sàn và coi bên trên Menu văn cảnh với những nút mệnh lệnh nhằm tăng, tách và thay cho thay đổi cao phỏng của những điểm.

1.    Chuyển thanh lịch cơ chế sửa đổi.

2.    Thêm điểm tinh chỉnh cao phỏng.

Xem thêm: cách viết nghị luận xã hội

3.    Thêm đàng nhằm tinh chỉnh cao phỏng.

4.    Chọn dầm nhằm thiết lập cao phỏng.

Chọn từng điểm vô dầm và đặt điều cao phỏng bên trên thanh tùy lựa chọn, nhấn Enter

Sách học tập Revit, Tác fake : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự