vẽ móng cọ bản đơn giản

Click Xem Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Cọ Bản 3 chiều Nhanh – Đẹp

Click Xem Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Cọ Bản 3 chiều Nhanh – Đẹp


1

Hướng dẫn vẽ móng Click Xem Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Cọ Bản 3 chiều Nhanh – Đẹp Cách 1

Sơn hệ thống móng màu sắc đen

2

Sử dụng cọ và bột vẽ bạn dạng 3 chiều màu sắc tím, xanh rớt dương, white vẽ canh hoa thứ nhất.

3

Hướng dẫn vẽ móng Click Xem Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Cọ Bản 3 chiều Nhanh – Đẹp Cách 3

Sử dụng cọ và bột vẽ bạn dạng 3 chiều màu sắc tím, xanh rớt dương, white vẽ tiếp 2 cánh hoa không giống.

4

Sử dụng cọ và bột vẽ bạn dạng 3 chiều màu sắc tím, xanh rớt dương, white vẽ tiếp 2 cánh sót lại tạo nên trở nên 5 cánh hoa.

5

Xem thêm: soạn bài cây tre việt nam lớp 6 tập 1

Hướng dẫn vẽ móng Click Xem Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Cọ Bản 3 chiều Nhanh – Đẹp Cách 5

Sử dụng cọ và bột vẽ bạn dạng 3 chiều màu sắc tím, white vẽ cánh búp bên trên.

6

Tiếp tục vẽ tăng cánh búp nữa.

7

Hướng dẫn vẽ móng Click Xem Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Cọ Bản 3 chiều Nhanh – Đẹp Cách 7

Sử dụng cọ và bột vẽ bạn dạng 3 chiều white color xước gân hoa, white color + xanh rớt lá vẽ là và gold color vẽ nhụy hoa.

8

Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 chống học tập ngay gần 50 giáo viên thường xuyên nghiệp
hoạt động nhập 19 năm
hơn 100.000 học tập viên chất lượng tốt nghiệp

Xem thêm: lời bài hát quốc ca việt nam

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ