vẽ hoa 3d nail

Click Xem Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Cọ Bản 3 chiều Nhanh – Đẹp

Click Xem Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Cọ Bản 3 chiều Nhanh – Đẹp


Bạn đang xem: vẽ hoa 3d nail

1

Hướng dẫn vẽ móng Click Xem Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Cọ Bản 3 chiều Nhanh – Đẹp Cách 1

Sơn chân móng color đen

2

Sử dụng cọ và bột vẽ phiên bản 3 chiều color tím, xanh rì dương, Trắng vẽ canh hoa thứ nhất.

3

Hướng dẫn vẽ móng Click Xem Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Cọ Bản 3 chiều Nhanh – Đẹp Cách 3

Sử dụng cọ và bột vẽ phiên bản 3 chiều color tím, xanh rì dương, Trắng vẽ tiếp 2 cánh hoa không giống.

4

Sử dụng cọ và bột vẽ phiên bản 3 chiều color tím, xanh rì dương, Trắng vẽ tiếp 2 cánh còn sót lại tạo nên trở nên 5 cánh hoa.

5

Xem thêm: cách chèn chữ ký vào file pdf

Hướng dẫn vẽ móng Click Xem Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Cọ Bản 3 chiều Nhanh – Đẹp Cách 5

Sử dụng cọ và bột vẽ phiên bản 3 chiều color tím, Trắng vẽ cánh búp bên trên.

6

Tiếp tục vẽ tăng cánh búp nữa.

7

Hướng dẫn vẽ móng Click Xem Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Cọ Bản 3 chiều Nhanh – Đẹp Cách 7

Sử dụng cọ và bột vẽ phiên bản 3 chiều white color xước gân hoa, white color + xanh rì lá vẽ là và gold color vẽ nhụy hoa.

8

Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 chống học tập ngay sát 50 giáo viên thường xuyên nghiệp
hoạt động nhập 19 năm
hơn 100.000 học tập viên đảm bảo chất lượng nghiệp

Xem thêm: cách viết đơn xin vào đội

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ