văn phòng trung ương đảng

Bách khoa toàn thư banh Wikipedia

Bạn đang xem: văn phòng trung ương đảng

Văn chống Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam


Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Ban hướng dẫn khóa XIII
Chánh Văn phòng Lê Minh Hưng
Phó Chánh Văn phòng Lâm Thị Phương Thanh (Th.trực)
Bùi Văn Thạch
Lê Khánh Toàn
Đặng Khánh Toàn
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan liêu công ty quản Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Bộ Chính trị
Ban Bế Tắc thư
Chức năng Cơ quan liêu tư vấn, hùn việc Ban Chấp hành Trung ương, thẳng là Sở Chính trị, Ban Bế Tắc thư
Cấp hành chính Cấp Trung ương
Văn phiên bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ 1A Hùng Vương, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội
Văn chống Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Văn chống Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là ban ngành tư vấn, hùn việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản nước Việt Nam, thẳng là Sở Chính trị, Ban Bế Tắc thư vô tổ chức triển khai, điều hành quản lý việc làm hướng dẫn của Đảng, kết hợp, điều tiết hoạt động và sinh hoạt của những ban ngành tư vấn của Trung ương Đảng; tư vấn về nguyên lý và cơ chế vận hành tài chủ yếu, gia tài của Đảng, thẳng vận hành tài chủ yếu, gia tài của những ban ngành đảng Trung ương và đảm bảo phục vụ hầu cần đáp ứng hoạt động và sinh hoạt của Trung ương Đảng; đôi khi là một trong trung tâm vấn đề tổ hợp đáp ứng hướng dẫn.

Ngày 18 mon 10 năm 1930 là Ngày truyền thống cuội nguồn ban ngành này.

Lịch sử hình thành[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm: vẽ xe độ drag đơn giản

Ngày truyền thống cuội nguồn của Văn chống Trung ương Đảng, đôi khi là ngày truyền thống cuội nguồn của văn chống cung cấp ủy đảng những cung cấp được Ban Bế Tắc thư Trung ương Đảng Cộng sản nước Việt Nam lựa chọn là ngày 18 mon 10 năm 1930[1]. Đây là ngày kỷ niệm xây dựng Ban Chấp hành Trung ương đầu tiên trước tiên bao gồm 6 ủy viên: Trần Phú, Ngô Đức Trì, Nguyễn Trọng Nhã, Trần Văn Lan, Nguyễn Phong Sắc, Lê Mao; bởi Trần Phú thực hiện Tổng Bế Tắc thư.

Trên thực tiễn, mãi cho tới mon 5 năm 1947, Văn chống Thường vụ Trung ương Đảng vừa được xây dựng bên trên xã Quảng Nạp (nay là xã Bình Thành, thị trấn Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên), bởi Lê Văn Lương thực hiện Bế Tắc thư; với trọng trách theo đòi dõi tình hình vô toàn nước, tổ hợp report Thường vụ Trung ương Đảng, Tổng Bế Tắc thư Trường Chinh, tiến hành những việc làm về hành chủ yếu, quản ngại trị.

Ngày 15 mon một năm 1948, Hội nghị Trung ương Đảng ra quyết định lập thêm thắt những Ban thường xuyên trách móc hùn việc mang lại Trung ương Đảng bao gồm Ban Tuyên huấn Trung ương, Ban Kiểm tra, Ban Dân vận và Ban Đảng vụ. Cùng với Văn chống Thường vụ Trung ương, những ban thường xuyên trách móc này là những hạ tầng tạo hình Ban Bế Tắc thư sau đây. Nghị quyết Hội nghị lượt loại nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II đầu tiên tiếp tục quy tấp tểnh trọng trách của Văn chống Trung ương Đảng"giúp Trung ương và Ban Bế Tắc thư giải quyết và xử lý việc làm hằng ngày".[2]

Ngày 11 tháng tư trong năm 2007, Sở Chính trị rời khỏi Quyết tấp tểnh 45-QĐ/TW sáp nhập những Ban Kinh tế, Ban Nội chính, Ban Tài chủ yếu - Quản trịVăn chống Trung ương Đảng.

Từ năm trước đó, theo đòi Nghị quyết của Hội nghị lượt loại năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Ban Kinh tếBan Nội chính được tái ngắt lập lại và tách ngoài Văn chống Trung ương Đảng.

Xem thêm: các hình

Nhiệm vụ[sửa | sửa mã nguồn]

 • Giúp Ban Chấp hành Trung ương, Sở Chính trị, Ban Bế Tắc thư thiết kế, tổ chức triển khai tiến hành Quy chế thao tác làm việc và lịch trình công tác làm việc, sơ kết, tổng kết và sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Quy chế nếu như thấy quan trọng. Là đầu côn trùng kết hợp, điều hoà lịch trình công tác làm việc của đồng chí Tổng Bế Tắc thư, đồng chí Thường trực Ban Bế Tắc thư và một số trong những hoạt động và sinh hoạt của những đồng chí Ủy viên Sở Chính trị, Ban Bế Tắc thư nhằm tiến hành Quy chế thao tác làm việc và lịch trình công tác làm việc của Sở Chính trị, Ban Bế Tắc thư.
 • Tham gia tổ chức triển khai đáp ứng Đại hội đại biểu toàn nước của Đảng, những hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Sở Chính trị, Ban Bế Tắc thư, hội nghị bởi Sở Chính trị, Ban Bế Tắc thư triệu tập; những cuộc thao tác làm việc của đồng chí Tổng Bế Tắc thư, đồng chí Thường trực Ban Bế Tắc thư. Giúp Thường trực Ban Bế Tắc thư xử lý việc làm hằng ngày của Đảng.
 • Chủ trì hoặc kết hợp nhập cuộc thiết kế một số trong những quyết nghị, thông tư và đề án bởi Sở Chính trị, Ban Bế Tắc thư giao; nhập cuộc với những ban ngành chủ thể án chỉnh lý những văn phiên bản của Ban Chấp hành Trung ương, Sở Chính trị, Ban Bế Tắc thư; thẳng chỉnh sửa những văn phiên bản được Sở Chính trị, Ban Bế Tắc thư giao phó.
 • Theo dõi, đôn đốc, thẩm tra việc sẵn sàng những đề án trình Trung ương về đòi hỏi, phạm vi, tiến độ, tiến trình và thể thức văn phiên bản của đề án. Tổ chức nghiên cứu và phân tích và tuyên bố chủ ý vì như thế văn phiên bản với Sở Chính trị, Ban Bế Tắc thư về một số trong những đề án Lúc được giao phó.
 • Theo dõi, Đánh Giá, tổ hợp tình hình tổ chức triển khai tiến hành những quyết nghị, thông tư của Trung ương ở những tỉnh uỷ, trở thành uỷ và đảng uỷ trực nằm trong Trung ương; khuyến cáo với Sở Chính trị, Ban Bế Tắc thư những yếu tố tương quan cho tới hoạt động và sinh hoạt của những tỉnh uỷ, trở thành uỷ, đảng uỷ trực nằm trong Trung ương; hùn chủ ý với Ban Tổ chức Trung ương và phản hình ảnh với Sở Chính trị, Ban Bế Tắc thư về tình hình nhân sự chính yếu của những tỉnh uỷ, trở thành uỷ (bí thư, phó túng thư túc trực, quản trị hội đồng quần chúng. #, quản trị uỷ ban nhân dân) Lúc đem yêu thương cầu; cầm tình hình hoạt động và sinh hoạt của những ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ, những ban ngành, tổ chức triển khai (ở những điểm ko lập đảng đoàn, ban cán sự đảng) trực nằm trong Trung ương, những tập đoàn lớn và một số trong những tổng tập đoàn của phòng nước, report với Sở Chính trị, Ban Bế Tắc thư.
 • Phối phù hợp với những ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng uỷ trực nằm trong Trung ương tư vấn, hùn Sở Chính trị, Ban Bế Tắc thư chỉ huy đánh giá, sơ kết, tổng kết việc tiến hành quyết nghị, thông tư, ra quyết định của Đảng; đánh giá việc tiến hành công ty trương, cơ chế, nguyên lý vận hành tài chủ yếu, gia tài của Đảng.
 • Tổ chức công tác làm việc vấn đề đáp ứng sự hướng dẫn của Trung ương Đảng, hỗ trợ vấn đề cho những cung cấp uỷ, ban ngành, tổ chức triển khai đảng trực nằm trong Trung ương. Theo dõi, đôn đốc những ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn và những cung cấp uỷ đảng trực nằm trong Trung ương tiến hành cơ chế vấn đề report theo đòi quy tấp tểnh.
 • Tiếp nhận và xử lý đơn, thư gửi cho tới Trung ương; đề xuất với Ban Bế Tắc thư xử lý đơn, thư; theo đòi dõi, đôn đốc việc giải quyết và xử lý một số trong những đơn, thư được Ban Bế Tắc thư giao phó. Phối phù hợp với những ban ngành tính năng của Nhà nước tổ chức triển khai công tác làm việc tiếp dân.
 • Tiếp nhận, phát triển và vận hành những tư liệu, văn khiếu nại của Trung ương; tiến hành và đánh giá việc tiến hành cơ chế bảo đảm kín đáo của Đảng và Nhà nước vô khối hệ thống văn chống cung cấp uỷ.
 • Quản lý triệu tập, thống nhất Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam; thẳng vận hành Kho Lưu trữ của Trung ương Đảng; chỉ huy, chỉ dẫn, đánh giá nhiệm vụ công tác làm việc văn thư, tàng trữ trong những ban ngành đảng và tổ chức triển khai chủ yếu trị - xã hội.
 • Nghiên cứu vớt, khuyến cáo chủ ý về công ty trương, cơ chế vận hành tài chủ yếu, gia tài của Đảng. Hướng dẫn cơ chế vận hành, đầu tư chi tiêu ngân sách trong những ban ngành đảng và cơ chế, quyết sách đầu tư chi tiêu tài chủ yếu. Báo cáo tình hình công tác làm việc tài chủ yếu từng năm của Đảng trình Sở Chính trị, Ban Bế Tắc thư và Ban Chấp hành Trung ương theo đòi quy tấp tểnh. Là công ty chiếm hữu gia tài của Trung ương Đảng theo đòi sự uỷ quyền của Sở Chính trị; vận hành tài chủ yếu, gia tài của những ban ngành đảng và công ty của Đảng ở Trung ương theo như đúng quyết sách, pháp lý của Nhà nước và quy tấp tểnh của Đảng; chỉ dẫn cung cấp uỷ, văn chống cung cấp uỷ tiến hành quyền công ty chiếm hữu và vận hành gia tài. Tổ chức và vận hành đơn vị chức năng sự nghiệp dùng, vận hành vốn liếng, gia tài của Đảng theo như đúng pháp lý và quy tấp tểnh của Đảng.
 • Bảo đảm ĐK vật hóa học, chuẩn bị chuyên môn đáp ứng hoạt động và sinh hoạt của Ban Chấp hành Trung ương, Sở Chính trị, Ban Bế Tắc thư; đảm bảo tài chủ yếu, trụ sở thao tác làm việc và một số trong những ĐK vật hóa học không giống đáp ứng hoạt động và sinh hoạt của những ban ngành đảng ở Trung ương. Tổ chức tiến hành một số trong những cơ chế, quyết sách so với cán cỗ lão trở thành cách mệnh và cán cỗ diện quyết sách theo đòi quy tấp tểnh của Sở Chính trị và Ban Bế Tắc thư; tiến hành một số trong những cơ chế, quyết sách so với những đồng chí Uỷ viên Sở Chính trị, Ban Bế Tắc thư (kể cả nguyên vẹn chức), cán cỗ thời thượng và cán cỗ, công chức của những ban ngành đảng Trung ương theo đòi quy tấp tểnh của Đảng và Nhà nước.
 • Thực hiện nay trọng trách mối quan hệ quốc tế về tài chủ yếu với những đảng và những tổ chức triển khai chủ yếu trị đem mối quan hệ với Đảng tao theo đòi sự chỉ huy của Sở Chính trị, Ban Bế Tắc thư. Phối phù hợp với Ban Đối nước ngoài Trung ương đáp ứng hoạt động và sinh hoạt đối nước ngoài của Đảng.
 • Phối phù hợp với những ban ngành tính năng đất nước trong các việc vận hành về quy hướng, plan góp vốn đầu tư thiết kế cơ bản; góp vốn đầu tư những dự án công trình cho những ban ngành đảng ở Trung ương theo như đúng quy tấp tểnh của pháp lý.
 • Tham chước, hùn Ban Bế Tắc thư tổ chức triển khai phần mềm technology vấn đề vô hoạt động và sinh hoạt của những ban ngành đảng; thẳng tổ chức triển khai vận hành, khai quật, bảo đảm mạng vấn đề diện rộng lớn của Đảng; xây dựng phần mềm technology vấn đề ở Văn chống Trung ương Đảng; chỉ dẫn, đánh giá, tương hỗ nhiệm vụ, chuyên môn phần mềm technology vấn đề ở những văn chống tỉnh uỷ, trở thành uỷ, đảng uỷ trực nằm trong Trung ương và những ban ngành đảng ở Trung ương.
 • Phối phù hợp với những ban ngành tính năng đem tương quan tổ chức triển khai công tác làm việc bảo đảm, đảm bảo vấn đề liên hệ bên trên Trụ sở Trung ương Đảng.
 • Hướng dẫn, tu dưỡng nhiệm vụ công tác làm việc văn chống cung cấp uỷ, công tác làm việc tài chủ yếu, gia tài của Đảng ở văn chống tỉnh uỷ, trở thành uỷ, những ban ngành đảng ở Trung ương. Phối phù hợp với Ban Tổ chức Trung ương thiết kế tính năng, trọng trách, tổ chức triển khai máy bộ và biên chế của văn chống cung cấp uỷ khu vực trình Ban Bế Tắc thư.
 • Thực hiện nay những trọng trách không giống bởi Sở Chính trị, Ban Bế Tắc thư giao phó.[3]

Lãnh đạo hiện nay nay[sửa | sửa mã nguồn]

 • Chánh Văn phòng: Lê Minh Hưng – Bế Tắc thư Trung ương Đảng
 • Phó Chánh Văn phòng:
 1. Lâm Thị Phương Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn chống túc trực [4]
 2. Đặng Khánh Toàn
 3. Bùi Văn Thạch
 4. Lê Khánh Toàn

Cơ cấu tổ chức[5][sửa | sửa mã nguồn]

Các đơn vị chức năng cung cấp vụ, viên và tương đương[sửa | sửa mã nguồn]

 • Vụ Tổng hợp
 • Vụ Thư ký
 • Vụ Địa phương I (tại Hà Nội)
 • Vụ Địa phương II (tại Thành phố Hồ Chí Minh)
 • Vụ Văn thư
 • Vụ Thư kể từ - Tiếp dân
 • Vụ Tổ chức - Cán bộ
 • Cục Quản trị A (tại Hà Nội)
 • Cục Quản trị T.78 (tại Thành phố Hồ Chí Minh)
 • Cục Quản trị T.26 (tại Đà Nẵng)
 • Cục Tài chủ yếu và Quản lý đầu tư
 • Cục Lưu trữ
 • Trung tâm Công nghệ vấn đề - Cơ yếu

Đơn vị sự nghiệp công lập[sửa | sửa mã nguồn]

 • Ban Quản lý Dự án những công trình xây dựng thiết kế của Đảng ở Trung ương

Các doanh nghiệp[sửa | sửa mã nguồn]

 • Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một member An Phú
 • Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một member Hồ Tây
 • Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một member In Tiến Bộ

Khen thưởng[sửa | sửa mã nguồn]

Chánh Văn chống qua loa những thời kỳ[sửa | sửa mã nguồn]

 • # = Số trật tự. Các loại in nghiêng là Phó Chánh Văn chống phụ trách móc.
# Họ và tên Đảm nhiệm từ Chức vụ bên trên nhiệm Chức vụ sau đó
1 Trần Xuân Bách
(1924–2006)
1982–1984 Ủy viên Trung ương Đảng Ủy viên Sở Chính trị, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương
2 Nguyễn Khánh
(1928-2023)
2/1984–3/1987 Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Sở trưởng
3 Hồng Hà
(1928–2011)
3/1987–6/1991 Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối nước ngoài Trung ương
4 Phan Diễn
(1937)
6/1991–12/1997 Ủy viên Sở Chính trị, Thường trực Ban Bế Tắc thư
5 Trần Đình Hoan
(1939–2010)
1/1998–4/2001 Ủy viên Sở Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương
6 Ngô Văn Dụ
(1947)
4/2001–1/2011 Ủy viên Trung ương Đảng Ủy viên Sở Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Bí thư Trung ương Đảng kể từ 1/2009
Hồ Mẫu Ngoạt
(1956)
2/2011–7/2011 Ủy viên Trung ương Đảng Trợ lý phụ trách móc Văn chống Tổng Bế Tắc thư
7 Trần Quốc Vượng
(1953)
7/2011–2/2016 Ủy viên Trung ương Đảng Ủy viên Sở Chính trị, Thường trực Ban Bế Tắc thư
Bí thư Trung ương Đảng kể từ 5/2013
8 Nguyễn Văn Nên
(1957)
2/2016–10/2020 Bí thư Trung ương Đảng Ủy viên Sở Chính tri, Bế Tắc thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
9 Lê Minh Hưng
(1970)
10/2020–nay Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Trung ương Đảng kể từ 1/2021

Phó Chánh Văn chống qua loa những thời kỳ[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Ban Nội chủ yếu Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

 • Văn chống Trung ương Đảng Lưu trữ 2013-01-30 bên trên Wayback Machine