unit 7 lớp 11 listeningLời giải bài xích luyện Unit 7 lớp 11 Listening trang 81, 82 nhập Unit 7: Education options for school-leavers Tiếng Anh 11 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài xích luyện Tiếng Anh 11 Unit 7.

Tiếng Anh 11 Unit 7 Listening (trang 81, 82) - Tiếng Anh 11 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: unit 7 lớp 11 listening

Vocational courses

1 (trang 81 Tiếng Anh 11 Global Success): Work in pairs. Look at the picture and discuss the following questions.  (Làm việc theo dõi cặp. Nhìn nhập hình ảnh và thảo luận những thắc mắc sau đây)

Tiếng Anh 11 Unit 7 Listening (trang 81, 82) | Tiếng Anh 11 Global Success

1. What kind of vocational course are they taking?

2. Do you think students need any special qualifications to tát apply for this course?

3. What vì thế you think students expect to tát learn from this course?

Gợi ý:

1. They are taking a cooking course.

2. No, I don’t think students need any special qualifications to tát apply for this course. Students just need their love for cooking.

3. I think students wants to tát get a job related to tát cooking.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Họ đang được nhập cuộc khóa đào tạo và huấn luyện nghề ngỗng nào?

- Họ đang được nhập cuộc một khóa đào tạo và huấn luyện nấu bếp.

2. quý khách sở hữu cho rằng SV cần thiết ngẫu nhiên vì thế cấp cho đặc biệt quan trọng này nhằm ĐK khóa đào tạo và huấn luyện này không?

- Không, tôi ko nghĩ về SV cần thiết ngẫu nhiên vì thế cấp cho đặc biệt quan trọng này nhằm ĐK khóa đào tạo và huấn luyện này. Học viên chỉ việc yêu thương quí nấu bếp.

3. quý khách nghĩ về học tập viên mong ngóng học tập được gì kể từ khóa đào tạo và huấn luyện này?

- Tôi nghĩ về học tập viên ham muốn lần một việc làm tương quan cho tới nấu bếp.

2 (trang 81 Tiếng Anh 11 Global Success): Choose the correct meanings of the underlined words and phrase. (Chọn nghĩa đích thị của những kể từ và cụm kể từ được gạch men chân)

1. I want to tát become a restaurant cook, sánh I'm looking for a professional cooking course.

A. connected with real situations and time

B. connected with a job that needs special training and skills

2. Once you join a course, you'll have the opportunity to tát work as an apprentice in a restaurant.

A. a person working for an employer to tát learn a skill or a job

B. a skilled chef in a famous restaurant

Quảng cáo

3. We can learn a lot about a particular school from its school brochure.

A. a map of the school

B. a small book giving information about something

Đáp án:

1. B             

2. A             

3. B

Giải thích:

1. có trách nhiệm = tương quan cho tới một việc làm rất cần được đào tạo và huấn luyện và kĩ năng quánh biệt

2. thực luyện sinh = một người thao tác cho tất cả những người dùng làm việc nhằm học tập một kĩ năng hoặc một công việc

3. tuột tay/ cẩm nang = một cuốn sách nhỏ hỗ trợ vấn đề về một chiếc gì đó

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi ham muốn trở nên một đầu nhà bếp nhà hàng quán ăn nên tôi đang được lần kiếm một khóa đào tạo và huấn luyện nấu bếp có trách nhiệm.

2. Sau Lúc nhập cuộc khóa đào tạo và huấn luyện, các bạn sẽ sở hữu thời cơ thực hiện thực luyện sinh nhập một nhà hàng quán ăn.

3. Chúng tao rất có thể hiểu rằng nhiều điều về một ngôi trường học tập rõ ràng kể từ luyện tư liệu về ngôi trường học tập cơ.

Quảng cáo

3 (trang 81 Tiếng Anh 11 Global Success): Listen to tát a conversation between Mai and the receptionist at ABC Vocational School. What are they talking about? (Nnghe cuộc hội thoại đằm thắm Mai và nhân viên cấp dưới tiếp tân bên trên ngôi trường dạy dỗ nghề ngỗng ABC. toán chúng ta đang được rằng gì thế?)

Bài nghe:

A. Vocational schools in the area.

B. Cooking courses at the vocational school.

C. Qualifications needed to tát study at ABC Vocational School.

Đáp án: B

Nội dung bài xích nghe:

Mai: Good morning.

Receptionist: Good morning. Welcome to tát ABC Vocational School. How can I help you?

Mai: I watched a TV programme about your school last week. I’d lượt thích to tát ask for information about your courses.

Receptionist: Sure. What’s your name, please?

Mai: I’m Nguyen Thanh Mai.

Receptionist: OK, Mai. We offer a wide range of courses including tour guide training, khách sạn and restaurant management, and cooking. Are you interested in a specific trade?

Mai: Yes, I’d lượt thích to tát know more about your cooking courses. How long does it take to tát complete a cooking course?

Receptionist: Well, it depends. We have short cooking courses for all ages and abilities. They are usually two to tát three months, and mainly for people who want to tát learn about food preparation and have fun in the kitchen. We also have  professional cooking courses, which take two years to tát complete, for those who want to tát train to tát be restaurant cooks.

Mai: Do you offer any apprenticeships?

Receptionist: Yes, once you join a course, you’ll have the opportunity to tát work as an apprentice in a real restaurant and learn from the best chefs.

Mai: That’s amazing!

Receptionist: Would you lượt thích to tát fill in the application form?

Mai: Oh, I’m only in grade 11. I haven’t discussed my plans with my parents either.

Receptionist: OK, no problem. Please take a copy of our school brochure. It has detailed information about all the courses.

Mai: Thank you sánh much. Goodbye.

Receptionist: Bye, Mai. Good luck.

Hướng dẫn dịch:

Lan: Chào buổi sớm.

Lễ tân: Chào buổi sớm. Chào mừng các bạn cho tới với ngôi trường dạy dỗ nghề ngỗng ABC. Tôi rất có thể gom gì mang lại bạn?

Lan: Tôi đang được coi một công tác truyền hình về ngôi trường học tập của mặt mũi các bạn tuần trước đó. Tôi ham muốn căn vặn vấn đề về những khóa đào tạo và huấn luyện của những bạn

Lễ tân: Chắc chắn rồi. Làm ơn cho thấy thêm thương hiệu của công ty là gì?

Xem thêm: stt kỷ niệm ngày cưới ngắn gọn

Lan: Tôi là Nguyễn Thanh Lan.

Lễ tân: Được rồi, Lan. Chúng tôi hỗ trợ hàng loạt những khóa đào tạo và huấn luyện bao hàm đào tạo và huấn luyện hướng dẫn viên du lịch phượt, vận hành hotel và nhà hàng quán ăn và nấu bếp. quý khách sở hữu quan hoài cho tới một lĩnh vô cùng này rõ ràng không?

Lan: Vâng, tôi ham muốn lần hiểu thêm thắt về những khóa đào tạo và huấn luyện nấu bếp của chúng ta. Mất bao lâu nhằm hoàn thành xong một khóa đào tạo và huấn luyện nấu nướng ăn?

Lễ tân: Nó cũng tùy nữa. Chúng tôi sở hữu những khóa đào tạo và huấn luyện nấu bếp thời gian ngắn mang lại từng giai đoạn và kĩ năng. Chúng thông thường kéo dãn kể từ nhì cho tới phụ thân mon và hầu hết dành riêng cho những người dân ham muốn lần hiểu về phong thái chế đổi thay đồ ăn và lần thú vui nhập nhà bếp. Chúng tôi cũng đều có những khóa đào tạo và huấn luyện nấu bếp có trách nhiệm, tổn thất 2 năm nhằm hoàn thành xong, dành riêng cho những ai ham muốn đào tạo và huấn luyện nhằm trở nên đầu nhà bếp nhà hàng quán ăn.

Lan: Các các bạn sở hữu hỗ trợ công tác học tập nghề ngỗng này không?

Lễ tân: Có đấy, khi chúng ta nhập cuộc một khóa đào tạo và huấn luyện, các bạn sẽ sở hữu thời cơ thao tác như 1 thực luyện sinh nhập một nhà hàng quán ăn thực tiễn và giao lưu và học hỏi kể từ những đầu nhà bếp rất tốt.

Lan: Thật tuyệt vời!

Nhân viên lễ tân: quý khách cũng muốn điền nhập kiểu đơn không?

Lan: Ồ, tôi mới mẻ học tập lớp 11. Tôi cũng ko nói đến plan của tôi với cha mẹ.

Lễ tân: OK, ko yếu tố gì. Vui lòng nhận một bạn dạng sao của tư liệu ngôi trường học tập của Cửa Hàng chúng tôi. Trong số đó sở hữu vấn đề cụ thể về toàn bộ những khóa đào tạo và huấn luyện đấy.

Lan: Cảm ơn các bạn thật nhiều. Tạm biệt.

Lễ tân: Tạm biệt, Lan. Chúc các bạn như ý.

4 (trang 81 Tiếng Anh 11 Global Success): Listen to tát the conversation again and complete the notes below. Use no more kêu ca TWO words for each gap. (Nghe đoạn đối thoại một đợt nữa và hoàn thành xong những chú giải sau đây. Sử dụng không thực sự HAI kể từ cho từng vị trí rỗng.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 11 Unit 7 Listening (trang 81, 82) | Tiếng Anh 11 Global Success

Đáp án:

1. months

2. Professional

3. restaurant cooks

4. apprentice

5. (school) brochure

Hướng dẫn dịch:

Trường dạy dỗ nghề ngỗng ABC

Khóa học

Đào tạo ra hướng dẫn viên du lịch phượt, vận hành nhà hàng quán ăn hotel, nấu bếp, v.v.

Các loại khóa đào tạo và huấn luyện nấu nướng ăn

Khóa học tập ngắn:

- mang lại từng giai đoạn và khả năng

- thời gian: nhì hoặc phụ thân tháng

Khóa học tập chuyên nghiệp nghiệp:

- cho tất cả những người đào tạo và huấn luyện nhằm trở nên đầu nhà bếp ngôi nhà hàng

- thời hạn: nhì năm

Trải nghiệm thực tế

Làm việc như 1 người học tập việc nhập một nhà hàng quán ăn thực sự

Thông tin cẩn về trường

Phụ huynh và học viên rất có thể nghiên cứu và phân tích tư liệu (của trường)

5 (trang 82 Tiếng Anh 11 Global Success): Work in pairs. Discuss the following questions. (Làm việc theo dõi cặp. Thảo luận những thắc mắc sau)

Would you be interested in a cooking course? Why/Why not? If yes, what kind? (Bạn sở hữu quan hoài cho tới một khóa đào tạo và huấn luyện nấu nướng ăn? Tại sao tại vì sao không? Nếu sở hữu, loại nào?)

Gợi ý:

• Cost

• Entrance exams or requirements for applicants

• Number of students on a course / in a class

• Job opportunities after finishing the professional courses

Hướng dẫn dịch:

• Giá cả

• Kỳ ganh đua nguồn vào hoặc đòi hỏi so với ứng viên

• Số lượng học tập viên nhập một khóa đào tạo và huấn luyện / nhập một tờ học

• Cơ hội việc thực hiện sau khoản thời gian kết giục khóa đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ

Bài giảng: Unit 7 Listening - Cô Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

Lời giải bài xích luyện Tiếng Anh 11 Unit 7: Education options for school-leavers hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 7

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 Getting Started (trang 76, 77)

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 Language (trang 77, 78, 79)

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 Reading (trang 79, 80)

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 Speaking (trang 80, 81)

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 Writing (trang 82)

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 Communication and Culture (trang 83, 84)

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 Looking Back (trang 84, 85)

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 Project (trang 85)

Xem thêm thắt câu nói. giải bài xích luyện Tiếng Anh lớp 11 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 8: Becoming independent
 • Tiếng Anh 11 Review 3
 • Tiếng Anh 11 Unit 9: Social issues
 • Tiếng Anh 11 Unit 10: The ecosystem
 • Tiếng Anh 11 Review 4

Xem thêm thắt những tư liệu gom học tập chất lượng tốt Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài xích luyện Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề ganh đua Tiếng Anh 11 mới mẻ năm 2021 sở hữu đáp án
 • 600 bài xích luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới mẻ năm 2021 sở hữu đáp án

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
 • Biti's đi ra kiểu mới mẻ xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: cách dùng thì tương lai đơn

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-7-further-education.jspGiải bài xích luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học