unit 11 travelling in the futureLời giải bài bác tập dượt Unit 11: Travelling in the future Tiếng Anh lớp 7 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản và dễ dàng thực hiện bài bác tập dượt Tiếng Anh 7 Unit 11.

Tiếng Anh 7 Unit 11: Travelling in the future - Tiếng Anh 7 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: unit 11 travelling in the future

 • Từ vựng Unit 11 lớp 7

  Xem chi tiết

 • Getting Started (trang 114, 115 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read... 2. What are Ann and Minh talking about?

  Xem câu nói. giải

 • A Closer Look 1 (trang 116, 117 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write the words or phrases under the correct pictures.... 2. Write words or phrases from 1

  Xem câu nói. giải

 • A Closer Look 2 (trang 117, 118 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with “will” or “won't”... 2. Rearrange the words and phrases to tướng make sentences

  Xem câu nói. giải

Quảng cáo

 • Communication (trang 119 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversation.... 2. Work in pairs. Make similar conversations about future travelling

  Xem câu nói. giải

 • Skills 1 (trang 120 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs... 2. Read the passage and answer the question

  Xem câu nói. giải

 • Skills 2 (trang 121 Tiếng Anh lớp 7): 1. Circle the words or phrases ... 2. Listen to tướng a talk between Mr Ha and his students

  Xem câu nói. giải

  Xem thêm: mở bong bóng chat zalo

 • Looking Back (trang 122 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write three adjectives or phrases to tướng describe each picture... 2. Complete the sentences with the words and phrases from the box

  Xem câu nói. giải

 • Project (trang 123 Tiếng Anh lớp 7): 1. Imagine a future means of transport you would lượt thích to tướng see in the future... 2. Draw your means of transport

  Xem câu nói. giải

Quảng cáo

Xem tăng câu nói. giải bài bác tập dượt Tiếng Anh lớp 7 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 7 Unit 8: Films
 • Tiếng Anh 7 Unit 9: Festivals around the world
 • Tiếng Anh 7 Review 3 (Unit 7-8-9)
 • Tiếng Anh 7 Unit 10: Energy sources
 • Tiếng Anh 7 Unit 12: English speaking countries
 • Tiếng Anh 7 Review 4 (Unit 10-11-12)

Đã sở hữu câu nói. giải bài bác tập dượt lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 7 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: code blox fruit reset stats mới nhất

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 7 thử nghiệm | Giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 7 thử nghiệm | Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 7 thí điểm của công ty chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài bác tập dượt Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới mẻ Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập dượt lớp 7 sách mới mẻ những môn học