từ vựng tiếng anh lớp 2

Từ vựng là nền tảng thứ nhất nhằm nhỏ nhắn học tập đảm bảo chất lượng và nắm rõ kỹ năng và kiến thức giờ Anh. Vì thế, chuẩn bị cho tới nhỏ nhắn vốn liếng kể từ vựng giờ Anh lớp 2 kể từ sớm sẽ hỗ trợ con cái dễ nắm bắt bài xích và đạt được điểm cao hơn nữa bên trên ngôi trường. Cùng tìm hiểu thêm những kể từ vựng trọng tâm nhưng mà nhỏ nhắn tiếp tục gặp gỡ vô năm học tập nằm trong VUS qua loa nội dung bài viết sau.

Tổng hợp ý kể từ vựng giờ Anh lớp 2 theo gót sách giáo khoa

Theo lịch trình sách giáo khoa môn giờ Anh lớp 2 lúc này thì học viên tiếp tục học tập 16 chương vô một năm học tập (8 chương/kỳ). Để cha mẹ khối hệ thống kỹ năng và kiến thức dễ dàng rộng lớn và tương hỗ con cái sẵn sàng đảm bảo chất lượng cho tới năm học tập mới mẻ, bên dưới đấy là tổ hợp kể từ vựng giờ Anh lớp 2 theo gót từng chương.

Bạn đang xem: từ vựng tiếng anh lớp 2

Từ vựng giờ Anh lớp 2 gồm:

Từ vựng giờ anh lớp 2

Unit 1 – At my birthday party

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Birthdayn/ˈbɝːθ.deɪ/Sinh nhật, ngày sinh
2Partyn/ˈpɑːr.t̬i/Bữa tiệc
3Popcornn/ˈpɑːp.kɔːrn/Bỏng ngô
4Pizzan/ˈpiːt.sə/Bánh pizza
5Caken/keɪk/Bánh ngọt
6Yummyadj/ˈjʌm.i/Ngon
7Balloonn/bəˈluːn/Bóng bay
8Candyn/ˈkændi/Kẹo
9Drinkv/drɪŋk/Đồ uống
10Friendn/frend/Bạn bè
11Happy birthdayn/ˈhæp.i/ /ˈbɝːθ.deɪ/Chúc mừng sinh nhật

Unit 2 – In the backyard

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Backyardn/ˌbækˈjɑːrd/Sân sau
2Playv/pleɪ/Chơi
3Kiten/kaɪt/Con diều
4Biken/baɪk/Xe đạp
5Kittenn/ˈkɪt̬.ən/Mèo con
6Runv/rʌn/Chạy
7Grassn/ɡræs/Cỏ
8Flowern/ˈflaʊ.ɚ/Hoa
9Puppyn/ˈpʌp.i/Chó con

Unit 3 – At the seaside

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Seasiden/ˈsiː.saɪd/Bờ biển
2Sandn/sænd/Cát
3Sean/siː/Biển
4Sunn/sʌn/Mặt trời
5Skyn/skaɪ/Bầu trời
6Waven/weɪv/Sóng biển

Unit 4 – In the countryside

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Countrysiden/ˈkʌn.tri.saɪd/Nông thôn
2Rainbown/ˈreɪn.boʊ/Cầu vồng
3Rivern/ˈrɪv.ɚ/Dòng sông
4Roadn/roʊd/Con đường
5Friendlyadj/ˈfrend.li/Thân thiện
6Peacefuladj/ˈpiːs.fəl/Yên bình
7Fieldn/fiːld/Đồng ruộng
8Villagen/ˈvɪl.ɪdʒ/Ngôi làng
9Chickenn/ˈtʃɪk.ɪn/Con gà

Unit 5 – In the classroom

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Classroomn/ˈklæs.rʊm/Phòng học
2Boardnbɔːrd/Bảng
3Tablen/ˈteɪ.bəl/Bàn
4Teachern/ˈtiː.tʃɚ/Giáo viên
5Questionn/ˈkwes.tʃən/Câu hỏi
6Squaren/skwer/Hình vuông
7Penn/pen/Bút mực
8Penciln/pen/Bút chì
9Rulern/ˈruː.lɚ/Thước kẻ

Unit 6 – On the farm

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Farmn/fɑːrm/Nông trại
2Duckn/dʌk/Con vịt
3Farmern/ˈfɑːr.mɚ/Bác nông dân
4Pign/pɪɡ/Con lợn
5Cown/kaʊ/Con bò
6Sheepn/ʃiːp/Con cừu
7Donkeyn/ˈdɑːŋ.ki/Con lừa
8Windmilln/ˈwɪnd.mɪl/Cối xay gió

Unit 7 – In the village

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Kitchenn/ˈkɪtʃ.ən/Phòng bếp
2Pann/pæn/Cái chảo
3Spoonn/spuːn/Cái thìa
4Breadn/bred/Bánh mì
5Fruitn/fruːt/Trái cây
6Juicen/dʒuːs/Nước trái ngược cây
7Jamn/dʒæm/Mứt

Unit 8 – In the kitchen

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Villagen/ˈvɪlɪdʒ/Ngôi làng mạc, làng mạc quê
2Vann/væn/Xe khẩn khoản (xe chuyển vận nhỏ)
3Volleyballn/ˈvɑːlibɔːl/Môn bóng chuyền
4Oxn/ɑːks/Con trườn đực
5Cown/kaʊ/Bò cái
6Chickenn/ˈtʃɪkɪn/Con gà
7Roadn/rəʊd/Con đường
8Rivern/ˈrɪvər/Dòng sông

Unit 9 – In the grocery store

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Storen/stɔːr/Cửa hàng
2Candyn/ˈkæn.di/Kẹo
3Yogurtn/ˈjoʊ.ɡɚt/Sữa chua
4Potaton/pəˈteɪ.t̬oʊ/Khoai tây
5Tomaton/təˈmeɪ.t̬oʊ/Cà chua
6Snackn/snæk/Đồ ăn vặt
7Applen/ˈæp.əl/Quả táo
8Orangen/ˈɔːr.ɪndʒ/Quả cam

Unit 10 – At the zoo

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Zoon/zuː/Sở thú
2Zebran/ˈziː.brə/Ngựa vằn
3Monkeyn/ˈmʌŋ.ki/Con khỉ
4Elephantn/ˈel.ə.fənt/Con voi
5Tigern/ˈtaɪ.ɡɚ/Con hổ
6Birdn/bɝːd/Con chim

Unit 11 – In the playground

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Playv/pleɪ/Chơi
2Sliden/slaɪd/Cái cầu trượt
3Riding a bikev/ˈraɪdɪŋ ə baɪk/Đang lên đường xe cộ đạp
4Driving a carv/ˈdraɪvɪŋ ə kɑːr/Đang tài xế xe hơi (đồ chơi)
5Biken/baɪk/Xe đạp
6Playgroundn/ˈpleɪɡraʊnd/Sân chơi
7Swingn/swɪŋ/Xích đu
8Footballn/ˈfʊtbɔːl/Môn bóng đá

Unit 12 – At the café

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Caken/keɪk/Bánh ngọt
2Tablen/ˈteɪbl/Cái bàn
3Fruitn/fruːt/Trái cây
4Grapen/ɡreɪp/Quả nhỏ
5On the tableprep/Ɑːn ðə ˈteɪbl/Trên bàn
6Watern/ˈwɔːtər/Nước lọc
7Yogurtn/ˈjəʊɡərt/Sữa chua
8Ice screamn/aɪs kriːm/Kem

Unit 13 – In the Maths class

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Numbern/ˈnʌm.bɚ/Con số
2Mathsn/mæθs/Môn toán
3Tenn/ten/Số 10
4Elevenn/əˈlev.ən/Số 11
5Twelven/twelv/Số 12
6Thirteenn/θɝːˈtiːn/Số 13
7Fourteenn/ˌfɔːrˈtiːn/Số 14
8Fifteenn/ˌfɪfˈtiːn/Số 15

Unit 14 – At home

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Homen/hoʊm/Nhà
2Brothern/ˈbrʌð.ɚ/Anh trai/ em trai
3Sistern/ˈsɪs.tɚ/Chị gái/ em gái
4Grandmothern/ˈɡræn.mʌð.ɚ/
5Agen/eɪdʒ/Tuổi
6Grandfathern/ˈɡræn.fɑː.ðɚ/Ông
7Mothern/ˈmʌð.ɚ/Mẹ
8Fathern/ˈfɑː.ðɚ/Bố

Unit 15 – In the clothes shop

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Shopn/ʃɑːp/Cửa hàng
2Shirtn/ʃɝːt/Áo sơ mi
3Shortsn/ʃɔːrts/Quần đùi
4Shoesn/ʃuː/Giày
5Heren/hɪr/Ở đây
6Theren/ðer/Ở đó
7Bluen/bluː/Xanh domain authority trời
8Redn/red/Màu đỏ
9Blackn/blæk/Màu đen

Unit 16 – At the campsites

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Tentn/tent/Lều cắm trại
2Blanketn/ˈblæŋ.kɪt/Chăn đậy, mền
3Fencen/fens/Hàng rào
4Teapotn/ˈtiː.pɑːt/Ấm trà
5Firen/faɪr/Lửa
6Funnyadj/ˈfʌn.i/Vui, thú vị
7Darkn/dɑːrk/Tối
8Campsiten/ˈkæmp.saɪt/Khu cắm trại

Học tập luyện bên trên ngôi trường với cung ứng đầy đủ kỹ năng và kiến thức giờ Anh cho tới con cái không?

Tại ngôi trường học tập, nhỏ nhắn sẽ tiến hành dạy dỗ những kỹ năng và kiến thức đơn giản và giản dị như cấu tạo câu, ngữ pháp và kể từ vựng giờ Anh lớp 2. Con hiểu rằng cơ hội gọi, viết lách, nghe và viết lách cơ phiên bản. Tuy nhiên, chỉ học tập bên trên ngôi trường được xem là không đủ nhằm con cái rất có thể thành thục giờ Anh.

Xây dựng nền tảng Anh ngữ vững chãi cho tới trẻ em mạnh mẽ và tự tin khơi hé sau này tươi tỉnh sáng sủa tại: Tiếng Anh cho tới trẻ em em

Hơn 1,3 tỷ người và đa số những vương quốc bên trên toàn cầu đều đang được người sử dụng giờ Anh từng ngày cho tới việc làm, tiếp thu kiến thức và cuộc sống. Để con cái bắt nhịp và trở nên một công dân toàn thị trường quốc tế, việc thông thuộc nước ngoài ngữ là chính yếu. Ba u nên góp vốn đầu tư cho tới nhỏ nhắn môi trường xung quanh dạy dỗ sâu xa, suốt thời gian học tập không ngừng mở rộng và môi trường xung quanh thực hành thực tế nhiều hơn thế nữa nhằm con cái với nền tảng nước ngoài ngữ vững vàng vàng.

Từ vựng giờ anh lớp 2

Vì sao nên cho tới con cái học tập giờ Anh kể từ sớm?

Trong lứa tuổi kể từ 4 – 11 tuổi, trẻ em với kĩ năng tiếp nhận và cải cách và phát triển ngữ điệu rất rất thời gian nhanh. hầu hết nghiên cứu và phân tích khoa học tập tiếp tục chỉ ra rằng kĩ năng “bắt chước” tiếng động siêu phàm của trẻ nhỏ vô lứa tuổi này. Vì vậy, việc học tập giờ Anh kể từ sớm sẽn mang lại cho tới nhỏ nhắn thật nhiều quyền lợi như:

 • Tiếp thu ngữ điệu một cơ hội tự động nhiên: Tại lứa tuổi này, con cái học tập những kể từ vựng giờ Anh lớp 2 và nhiều kỹ năng và kiến thức không ngừng mở rộng không giống rất rất thời gian nhanh. Bé tiếp tục đơn giản và dễ dàng tạo hình khả năng nghe, thưa, gọi, viết lách nhưng mà ko cần thiết tốn không ít sức lực lao động. 
 • Phát triển trí não: Phát triển tuy nhiên song nhiều loại nước ngoài ngữ gom kích ứng kĩ năng trí tuệ của trẻ em. Con tâm trí và bản năng thời gian nhanh với cả những ngữ điệu bao hàm cả giờ Anh.
 • Hình trở nên sự tự động tin: Ngại tiếp xúc là chướng ngại vật rộng lớn của đa số người học tập giờ Anh. Tuy nhiên, trẻ nhỏ được học tập giờ Anh kể từ nhỏ với vốn liếng kỹ năng và kiến thức vững vàng vàng sẽ hỗ trợ con cái tạo hình sự mạnh mẽ và tự tin và tiếp xúc trôi chảy với những người quốc tế.
 • Học đảm bảo chất lượng bên trên trường: Không chỉ tóm được những kể từ vựng giờ Anh lớp 2, con cái tiếp tục đơn giản và dễ dàng học tập đảm bảo chất lượng và đạt được rất nhiều kết quả cao bên trên ngôi trường. Đây là bước đệm nhằm con cái tiếp cận với những môi trường xung quanh dạy dỗ đảm bảo chất lượng hơn hẳn như lớp chuyên nghiệp, ngôi trường quốc tế hoặc du học tập.
Từ vựng giờ anh lớp 2

Cách khơi hé hào hứng và niềm say đắm học tập giờ Anh ở trẻ

Giảng dạy dỗ và truyền đạt kỹ năng và kiến thức cho tới học viên tè học tập là 1 việc ko hề đơn giản và dễ dàng. Trẻ em tiếp tục mau ngán với những kỹ năng và kiến thức học tập thuật và cơ hội dạy dỗ kể từ vựng giờ Anh lớp 2 một cơ hội ráo mát. Vì thế, khóa đào tạo SuperKids với “phương pháp học tập mái ấm động” (Discovery-based Learning) sẽ giúp khơi dậy sự nhộn nhịp và say đắm tiếp thu kiến thức cho tới trẻ em.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 36

Phương pháp học tập dữ thế chủ động là gì? Đây là cách thức dạy dỗ học tập tích rất rất gom học tập viên tự động xây cất kỹ năng và kiến thức mới mẻ dựa vào sự nắm vững của tôi trải qua nhiều sinh hoạt tương tác. Quá trình học tập tiếp tục bao gồm:

 • Khơi mở: Giáo viên và học viên tiếp tục bịa thắc mắc lẫn nhau về chủ thể bài học kinh nghiệm mới mẻ nhằm khơi khêu gợi sự tò mò mẫm và trí tưởng tượng của trẻ em.
 • Tìm hiểu: Con tiếp tục thảo luận với bè bạn hoặc tự động mày mò trải qua những bài xích gọi hiểu, hình hình ảnh, đoạn phim, bài xích hát… chân thật.
 • Luyện tập: Thông qua loa những sinh hoạt tương tác vừa phải học tập vừa phải hí hửng sẽ hỗ trợ gia tăng kỹ năng và kiến thức và tập luyện những khả năng cho tới trẻ em.
 • Sáng tạo: Con tiếp tục áp dụng kỹ năng và kiến thức học tập được và khả năng ngữ điệu của tôi nhằm tạo ra những dự án công trình tiếp thu kiến thức lênh láng phát minh của tôi hoặc nằm trong chúng ta nhỏ không giống.

Trang bị giờ Anh kể từ sớm được xem là hành trang quý giá chỉ cho tới con cái nhằm vững vàng bước vô sau này. Hiểu được sự quan trọng của giờ Anh so với mới trẻ em nên lân cận việc gia tăng nền tảng giờ Anh cấp cho 1, VUS cũng gắn ghép những bài học kinh nghiệm khả năng cho tới con cái trong những lớp học tập. Bé được khơi hé tiềm năng tối năng với cỗ khả năng chuẩn chỉnh toàn cầu:

 • Kỹ năng trí tuệ phản biện: Con tâm trí logic những sự vật, vụ việc xung xung quanh và với tầm nhìn song lập về từng việc. Bé biết nhận định và đánh giá đích thị sai và trí tuệ một cơ hội song lập.
 • Kỹ năng giao phó tiếp: Con mạnh mẽ và tự tin thể hiện tại được tâm trí và xúc cảm của phiên bản thân thích qua loa điều thưa một cơ hội rõ nét. Đây là khóa xe gom con cái dành được những quan hệ đảm bảo chất lượng và thành công xuất sắc vô tiếp thu kiến thức, cuộc sống thường ngày.
 • Kỹ năng sáng sủa tạo: Trẻ học tập được cơ hội tâm trí vượt lên trên phạm vi, đột phá huỷ với kĩ năng phát minh vô hạn nhằm dò thám rời khỏi biện pháp và phương pháp gom từng việc đơn giản và dễ dàng hoặc thú vị rộng lớn.
 • Kỹ năng hợp ý tác: Con rất có thể thao tác một những hiệu suất cao vô tập luyện thể, trẻ em hiểu về sức khỏe của sự việc liên minh và thể hiện tại được những ưu thế cá thể của tôi.

VUS đạt kỷ lục VN với trên 180.918 học tập viên (nhiều nhất bên trên toàn quốc) dành riêng được chứng từ quốc tế về nước ngoài ngữ như Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS… Không chỉ thực hiện mái ấm khả năng Anh ngữ, SuperKids với suốt thời gian học tập chuẩn chỉnh Cambridge còn chuẩn bị cho tới con cái vừa đủ kỹ năng và kiến thức nhằm nhỏ nhắn sẵn sàng đoạt được những kỳ ganh đua Anh ngữ quốc tế như Starters, Movers, Flyers… 

Từ vựng giờ anh lớp 2

Cùng VUS khơi hé sau này tươi tỉnh sáng sủa cho tới con

Hơn 26 năm hình trở nên và cải cách và phát triển, VUS tiếp tục vươn bản thân trở nên khối hệ thống trung tâm Anh ngữ lớn số 1 VN. Anh Văn Hội Việt Mỹ tiếp tục dành riêng được sự tin cẩn yêu thương của rộng lớn 2.700.000 gia đình VN gửi gắm con trẻ tiếp thu kiến thức và sát cánh trong tương đối nhiều năm ngay tắp lự. Để lưu giữ vững vàng được đáng tin tưởng và quality, VUS không ngừng nghỉ nâng lên quality giảng dạy dỗ và trình độ chuyên môn của tôi qua:

Xem thêm: phim chiếu rạp nhà bà nữ

 • Quy trình tuyển chọn dụng gắt gao: Để được sát cánh nằm trong con cái, những nhà giáo sẽ rất cần trải qua loa 3 vòng tuyển chọn dụng reviews từng khả năng. Hơn 98 giờ triển khai đào tạo và huấn luyện trình độ chuyên môn và hướng dẫn nâng lên quality kế hoạch.
 • Đội ngũ nhà giáo nhiều kinh nghiệm: 100% nhà giáo cần với vì chưng giảng dạy dỗ giờ Anh quốc tế như TESOL, TEFL, CELTA… với kinh nghiệm tay nghề giảng dạy dỗ đa dạng.
 • Cơ sở tiếp thu kiến thức hóa học lượng: Với rộng lớn 70 cơ sở bên trên cả nước và 100% những hạ tầng giảng dạy dỗ đều đạt quality quốc tế được ghi nhận vì chưng NEAS.
 • Giáo trình độc quyền chuẩn chỉnh quốc tế: Giáo trình SuperKids là phiên phiên bản độc quyền được design vì chưng mái ấm xuất phiên bản National Geographic Learning. Với kho báu nội dung đa dạng trải qua không ít nghành nghề dịch vụ gom trẻ em vừa phải học tập vừa phải mày mò, khai hé toàn cầu quan tiền vô con cái.
 • Ứng dụng technology 4.0: Với phần mềm tiếp thu kiến thức V-HUB tiếp tục đem về những hưởng thụ tiếp thu kiến thức lý thú trải qua những trò nghịch tặc sắc tố. Con rất có thể ôn luyện kỹ năng và kiến thức và tập luyện thưa với AI từng khi từng điểm. Cha u đơn giản và dễ dàng theo gót dõi được tiến trình tiếp thu kiến thức và sát cánh nằm trong trẻ em qua loa V-HUB.

Hơn cả một tấm học tập Anh ngữ, con cái được khơi hé những hưởng thụ học tập và nghịch tặc lênh láng nhộn nhịp với tương đối nhiều sinh hoạt như V – Champion Dash, Summer Stars Contest,… Con không chỉ là nắm rõ những kể từ vựng giờ Anh lớp 2 mà còn phải được hé khóa kĩ năng Anh ngữ trọn vẹn với môi trường xung quanh tiếp thu kiến thức 100% dùng giờ Anh bên trên VUS.

Từ vựng giờ anh lớp 2

Bên bên trên là tổ hợp kể từ vựng giờ Anh lớp 2 trọng tâm nhưng mà cha mẹ cần thiết sẵn sàng cho tới con cái khi phi vào năm học tập mới mẻ. Đồng thời, nhằm con cái rất có thể học tập và dùng được giờ Anh, cha mẹ nên góp vốn đầu tư cho tới trẻ em được tiếp thu kiến thức bên trên những môi trường xung quanh giảng dạy dỗ Anh ngữ có tính chuyên nghiệp. Cùng VUS khơi hé sau này tươi tỉnh sáng sủa cho tới bé!

Có thể cha mẹ quan tiền tâm:

 • Tổng hợp ý ngữ pháp giờ Anh lớp 3 kèm cặp bài xích tập luyện (có đáp án)
 • Ngữ pháp giờ Anh lớp 4 cả năm học tập và bài xích tập luyện ứng dụng
 • Trọn cỗ ngữ pháp giờ Anh lớp 5 cả năm học tập và bài xích tập luyện thực hành