truyện cổ tích tà dăm

Bạn đang xem: truyện cổ tích tà dăm

Xem thêm: hàm countif nhiều điều kiện

Truyện Cổ Tích Tà Dăm

Ngày xửa thời trước với 1 chàng tiều phu tăng trưởng núi thám thính củi như từng khi, trong khi nghỉ dưỡng ngay lập tức lấy chim cu fake của tôi lên đường cọ thì ko cảnh giác nhưng mà nhằm cu fake rơi xuống nước. Bất chợt một làn sương quáng gà dày quánh bủa vây từng bước đi buồn buồn bực của chàng tiều phu, thần núi giàn giụa cùn dăm xuất hiện nay và căn vặn vì như thế sao con cái khóc, còn bảo rằng tiếp tục thám thính vật cho tới chàng tiều phu nữa...

Ngày xửa thời trước với 1 chàng tiều phu tăng trưởng núi thám thính củi như từng khi, trong khi nghỉ dưỡng ngay lập tức lấy chim cu fake của tôi lên đường cọ thì ko cảnh giác nhưng mà nhằm cu fake rơi xuống nước. Bất chợt một làn sương quáng gà dày quánh bủa vây từng bước đi buồn buồn bực của chàng tiều phu, thần núi giàn giụa cùn dăm xuất hiện nay và căn vặn vì như thế sao con cái khóc, còn bảo rằng tiếp tục thám thính vật cho tới chàng tiều phu nữa...