trong việc hình thành đất thực vật không có vai trò nào sau đây

Câu hỏi:

07/06/2022 13,509

Bạn đang xem: trong việc hình thành đất thực vật không có vai trò nào sau đây

A. Phân giải, tổ hợp hóa học mùn.

Đáp án chủ yếu xác

B. Cung cấp cho vật hóa học cơ học.

C. Hạn chế sự xói hao, cọ trôi.

D. Góp phần thực hiện đập phá huỷ đá.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án chính là: A

Sinh vật nhập cuộc vô quy trình đập phá huỷ đá. Chất cơ học vô khu đất dựa vào thật nhiều vô sự xuất hiện tại của loại vật hiệu quả vô quy trình tạo hình khu đất. Xác của loại vật phân huỷ tiếp tục cung ứng dưỡng chất mang đến khu đất. Bên cạnh đó, loại vật còn ngăn ngừa xói hao, cọ trôi khu đất => Vi loại vật phân giải xác thực vật và động vật hoang dã tổ hợp trở nên mùn.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các yếu tố này tại đây đem hiệu quả cần thiết nhất cho tới việc tạo hình nên những bộ phận hầu hết của đất?

A. Sinh vật, đá u.

B. Đá u, nhiệt độ.

C. Địa hình, đá u.

D. Khí hậu, loại vật.

Câu 2:

Kiểu thảm thực vật này tại đây nằm trong môi trường thiên nhiên đới nóng?

A. Bán hoang phí mạc.

B. Rừng lếu láo hợp ý.

C. Rừng nhiệt đới gió mùa độ ẩm.

D. Đài nguyên vẹn.

Câu 3:

Xem thêm: code kho báu truyền thuyết vip

Nhân tố này tại đây đem hiệu quả cho tới việc tạo thành bộ phận vô sinh mang đến đất?

A. Đá u.

B. Khí hậu.

C. Địa hình.

D. Sinh vật.

Câu 4:

Kiểu thảm thực vật này tại đây nằm trong môi trường thiên nhiên đới nóng?

A. Rừng lá rộng lớn.

B. Thảo nguyên vẹn.

C. Rừng lá kim.

D. Xavan.

Câu 5:

Kiểu thảm thực vật này tại đây phân bổ ở điểm đem loại nhiệt độ cận sức nóng lục địa?

A. Rừng cận sức nóng độ ẩm.

B. Rừng nhiệt đới gió mùa độ ẩm.

C. Rừng lá rộng lớn và rừng lếu láo hợp ý.

D. Hoang mạc và buôn bán hoang phí mạc.

Câu 6:

Kiểu thảm thực vật này tại đây phân bổ ở điểm đem loại nhiệt độ ôn đới hải dương?

A. Rừng nhiệt đới gió mùa độ ẩm.

B. Rừng cận sức nóng độ ẩm.

C. Rừng lá rộng lớn và rừng lếu láo hợp ý.

Xem thêm: bảng phiên âm quốc tế ipa

D. Rừng và cây vết mờ do bụi lá cứng cận sức nóng.