trong thiên nhiên cây tre sinh sản bằng

Câu hỏi:

03/08/2019 47,743

Bạn đang xem: trong thiên nhiên cây tre sinh sản bằng

C. Thân rễ       

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bào tử ở thực vật đem cỗ NST (NST)?

A. Lưỡng bội và tạo hình cây đơn bội

B. Đơn bội và tạo hình cây lưỡng bội

C. Đơn bội và tạo hình cây đơn bội

D. Lưỡng bội và tạo hình cây lưỡng bội

Câu 2:

Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh rời khỏi đem quánh tính?

A. Giống cây u, đem sự phối hợp thân thuộc gửi gắm tử đực và gửi gắm tử cái

B. Giống cây u, không tồn tại sự phối hợp thân thuộc gửi gắm tử đực và gửi gắm tử cái

C. Giống cha mẹ, đem sự phối hợp thân thuộc gửi gắm tử đực và gửi gắm tử cái

D. Giống và không giống cây u, không tồn tại sự phối hợp thân thuộc gửi gắm tử đực và gửi gắm tử cái

Câu 3:

Sinh sản vì thế dạ dày là dẫn đến thế kỷ mới từ?

A. Bào tử được đột biến ở những thực vật đem đan xen mới bào tử thể và gửi gắm tử thể

B. Bào tử được đột biến tự vẹn toàn nhân ở những thực vật đem đan xen mới bào tử thể và gửi gắm tử thể

C. Bào tử được đột biến tự hạn chế phân ở trộn gửi gắm tử thể của những thực vật đem đan xen mới bào tử thể và gửi gắm tử thể

Xem thêm: bản tự kiểm điểm cá nhân

D. Hợp tử được đột biến ở những thực vật đem đan xen mới bào tử thể và gửi gắm tử thể

Câu 4:

Xét những ngành thực vật sau:

(1) Hạt trần

(2) Rêu

(3) Quyết

(4) Hạt kín

Sinh sản vì thế dạ dày đem ở

A. (1) và (2)       

B. (1) và  (4)

C. (2) và (3)       

D. (3) và (4)

Câu 5:

Xét những Điểm lưu ý sau:

(1) Cá thể sinh sống song lập, đơn lẻ vẫn hoàn toàn có thể dẫn đến con cái con cháu. Vì vậy, chất lượng tốt nhập tình huống tỷ lệ quần thể thấp

(2) Tạo rời khỏi những thành viên thích ứng chất lượng tốt với môi trường thiên nhiên sinh sống ổn định lăm le, không nhiều dịch chuyển, vì vậy quần thể cách tân và phát triển nhanh

(3) Tạo rời khỏi những thành viên mới nhất giống như nhau và giống như thành viên u về những Điểm lưu ý di truyền

(4) Tạo rời khỏi con số con cái con cháu giống như nhập một thời hạn ngắn

(5) Cho luật lệ tăng hiệu suất sinh đẻ vì thế ko nên tiêu hao tích điện mang đến việc tạo ra gửi gắm tử và thụ tinh

(6) Tạo rời khỏi mới con cái con cháu giống như nhau về mặt mày DT nên chất lượng tốt thế khi ĐK sinh sống thay cho đổi

Sinh sản vô tính đem những Điểm lưu ý nào?

A. (1), (2), (3), (4) và (6)       

B. (3) và (5)

C. (1) và (2)       

Xem thêm: tra cứu đơn hàng giao hàng nhanh

D. (1), (2), (3), (4) và (5)