trong ngôn ngữ lập trình pascal xâu kí tự là

YOMEDIA

Bạn đang xem: trong ngôn ngữ lập trình pascal xâu kí tự là

 • Câu hỏi:

  Trong ngôn từ thiết kế Pascal, xâu kí tự động là ? 

  • A. Tập hợp ý những vần âm và những chữ số vô bảng vần âm giờ đồng hồ Anh; 
  • B. Dãy những kí tự động vô bảng mã ASCII;
  • C. Tập hợp ý những vần âm vô bảng vần âm giờ đồng hồ Anh; 
  • D. Mảng những ký tự; 

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: B

Mã câu hỏi: 78919

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: vẽ người nhện đơn giản

Chủ đề :

Môn học:

Câu căn vặn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Số thành phần của một mảng một chiều là: 
 • Trong Pascal, đoạn công tác sau triển khai việc làm gì ? For i := length(S) downto 1 do  If S[i] = ‘ ’ then Delete(S,
 • Trong ngôn từ thiết kế Pascal, với khai báo như sau: Type đem = ARRAY[1..100] of integer ; Var a, b : đem ; c : array[1..
 • Trong ngôn từ thiết kế Pascal, xâu kí tự động với tối nhiều ? 
 • Trong ngôn từ thiết kế Pascal, đoạn công tác sau triển khai việc nào là vô các việc sau (A là mảng số với N phầ
 • Trong ngôn từ thiết kế Pascal, đoạn công tác sau triển khai việc làm gì? d :=  0 ;   For i := 1 to 
 • Với khai báo A : Array [1 .. 100] Of Integer; thì việc truy xuất cho tới thành phần loại 5 như sau: 
 • Cú pháp nhằm khai báo biến đổi mảng một chiều thẳng là: 
 • Cho thâm thúy s1 = ‘123’; s2 = ‘abc’ sau khoản thời gian triển khai giấy tờ thủ tục Insert(s1,s2,2) thì: 
 • Trong Pascal, mang lại đoạn công tác sau: S := 0; For I := 1 To 5 Do If  (I mod 2 = 0) Then s := s + a[1]; Với mảng a với c�
 • Cho s = ‘123456789’ hàm Copy(s,2,3) mang lại độ quý hiếm bằng: 
 • Trong Pascal, nhằm dò thám địa điểm xuất hiện nay thứ nhất của xâu ‘hoa’ vô xâu S tao rất có thể viết bằng cơ hội nào là vô các
 • Cho str là 1 trong những xâu kí tự động, đoạn công tác sau triển khai việc làm gì? for  i := length(str) downto 1 tự write(str[i]
 • Trong những tuyên bố sau hãy dò thám đi ra tuyên bố sai? 
 • Cho xâu s = ‘123456789’, sau khoản thời gian triển khai giấy tờ thủ tục delets(s,3,4) thì: 
 • Cho A = ‘abc’; B = ‘ABC’; Khi bại liệt A + B mang lại sản phẩm nào? 
 • Cho khai báo mảng và đoạn công tác như sau: Var a : array[0..
 • Để khai báo loại xâu thẳng tao dùng cú pháp nào? 
 • Hãy điền vô chổ trống không nhằm đoạn công tác sau triển khai kiểm đếm những phẩn tử với giá trị vày 10? Dem := 0;
 • Trong ngôn từ thiết kế Pascal, xâu kí tự động là ? 
 • Xâu ‘ABBA’ to hơn xâu:
 • Cú pháp câu mệnh lệnh nào là sau đó là đúng? 
 • Đoạn công tác sau in đi ra sản phẩm nào? Program Welcome ; Var a : string[10]; Begin a := ‘tinhoc ’; writeln(le
 • Trong ngôn từ thiết kế Pascal, khai báo nào là trong số khai báo sau là  sai Khi khai báo xâu kí tự động ? 
 • Trong ngôn từ thiết kế Pascal, đoạn công tác sau triển khai việc làm gì? 
 • Cho đoạn công tác sau:  D := 0;For I := 1 To 5 Do If (a[i] > 10) and (a[i] 100) and (a[i] mod 3 = 0)Then d := d + 1;
 • Cho s = ‘500 ki tu’, hàm Length(s) mang lại độ quý hiếm bằng: 
 • Hỏi đoạn công tác sau với tác dụng gì? M := a[1];For I := 2 To n Do If ( a[i] m) Then m := a[i];Write(m); 
 • Trong ngôn từ thiết kế Pascal, sau khoản thời gian công tác triển khai đoạn đoạn chương trình sau, độ quý hiếm của biến đổi S là ?&nb
 • Thủ tục delete(st,p,n) thực hiện:  
 • Cho s1 = ‘010’; s2 = ‘1001010’ hàm pos(s1,s2) mang lại độ quý hiếm bằng: 
 • Trong ngôn từ thiết kế Pascal, đoạn công tác sau triển khai việc làm gì ? (giá trị của biến đổi đếm) d := 0
 • Cho khai báo sau: Var  a : array[0..

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

YOMEDIA

Xem thêm: vẽ tranh trung thu anime