trong mô hình quan hệ ràng buộc như thế nào được gọi là ràng buộc toàn vẹn thực thể ràng buộc khóa

 • Câu hỏi:

  Trong quy mô mối quan hệ, buộc ràng ra sao được gọi là buộc ràng vẹn tuyền thực thể (ràng buộc khoá)?

  Bạn đang xem: trong mô hình quan hệ ràng buộc như thế nào được gọi là ràng buộc toàn vẹn thực thể ràng buộc khóa

  • A. Các hệ QT CSDL mối quan hệ trấn áp việc nhập tài liệu sao mang lại tài liệu bên trên những cột khoá chủ yếu ko được nhằm trống không, tài liệu bên trên những cột khoá chủ yếu ko được trùng nhau nhằm đáp ứng sự nhất quán dữ liệu
  • B. Dữ liệu bên trên những cột khoá chủ yếu ko được nhằm trống
  • C. Dữ liệu bên trên những cột khoá chủ yếu ko được trùng nhau
  • D. Dữ liệu bên trên những cột khoá chủ yếu ko được nhằm trống không tuy nhiên được trùng nhau

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các hệ QT CSDL mối quan hệ trấn áp việc nhập tài liệu sao mang lại tài liệu bên trên những cột khoá chủ yếu ko được nhằm trống không, tài liệu bên trên những cột khoá chủ yếu ko được trùng nhau nhằm đáp ứng sự nhất quán dữ liệu

Mã câu hỏi: 4289

Xem thêm: cách vẽ quả táo

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu căn vặn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: hình sticker cute dễ vẽ

CÂU HỎI KHÁC

 • Mô hình thông dụng nhằm xây cất CSDL mối quan hệ là:
 • Các định nghĩa dùng để làm tế bào miêu tả những nguyên tố nào là sẽ tạo nên trở nên quy mô tài liệu quan liêu hệ?
 • Thao tác bên trên tài liệu rất có thể là:
 • Phát biểu nào là về hệ QTCSDL mối quan hệ là đúng?
 • Thuật ngữ quan liêu hệ” người sử dụng vô hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:
 • Thuật ngữ bộ” người sử dụng vô hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:
 • Thuật ngữ nằm trong tính” người sử dụng vô hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:
 • Đặc điểm nào là sau đấy là đặc thù của một mối quan hệ vô hệ CSDL quan liêu hệ?
 • Trong quy mô mối quan hệ, buộc ràng ra sao được gọi là buộc ràng vẹn tuyền thực thể (ràng buộc khoá)?
 • Hai bảng vô một CSDL mối quan hệ links cùng nhau thông qua: