trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất thực dân pháp chưa đầu tư xây dựng ngành giao thông

Câu hỏi:

23/03/2022 27,901

Bạn đang xem: trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất thực dân pháp chưa đầu tư xây dựng ngành giao thông

A. Khuếch trương hình hình ảnh tân tiến của nền văn minh Pháp

B. Tạo ĐK cho tới dân nước Việt Nam  đi lại thuận tiện hơn

C. Tạo ĐK thuận tiện cho tới tài chính nước Việt Nam phân phát triển

D. Phục vụ cho tới công việc khai quật, tách bóc lột và quân sự

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified Giải vì chưng Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất của thực dân Pháp vẫn hiệu quả cho tới nền tài chính việt nam như vậy nào?

Câu 2:

Trong cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất (1897 - 1914), tư bạn dạng Pháp ở nước Việt Nam triệu tập vô nghành nào?

Câu 3:

Những lực lượng xã hội mới mẻ nào là xuất hiện tại ở nước Việt Nam tự hiệu quả kể từ cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất của thực dân Pháp (1897 – 1914)?

Câu 4:

Dưới hiệu quả kể từ công tác khai quật chuyến loại nhất của thực dân Pháp, xã hội nước Việt Nam tạo hình những lực lượng mới mẻ nào?

Câu 5:

Xem thêm: vẽ người lái đò

Cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất của thực dân Pháp ở nước Việt Nam (1897 - 1914) dẫn tới việc Thành lập của giai cấp

Câu 6:

Ý nào là tại đây ko phản ánh đích mục tiêu của Pháp Khi tổ chức công tác khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất ở Việt Nam?

Câu 7:

Xã hội nước Việt Nam bên dưới hiệu quả của cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất mang ý nghĩa chất

Câu 8:

Chính sách khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất (1897 – 1914) của thực dân Pháp đã trải gia tăng xích míc vô xã hội nước Việt Nam, tuy nhiên xích míc số 1 vẫn chính là kiểu thuẫn giữa

Câu 9:

Thực dân Pháp chính thức tổ chức khai quật nằm trong địa kể từ thời gian nào?

Câu 10:

Một thành phần nhỏ của giai cấp cho địa căn nhà phong loài kiến ở nước Việt Nam vẫn phân hóa theo phía như vậy nào?

Câu 11:

Trong cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất, người công nhân nước Việt Nam đấu giành vì thế tiềm năng gì

Câu 12:

Lực lượng phần đông nhất vô trào lưu chống Pháp ở xã hội nước Việt Nam vào đầu thế kỷ XX là

Câu 13:

Trong cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất (1897 – 1914), thực dân Pháp giới hạn sự cải tiến và phát triển công nghiệp nặng trĩu ở nước Việt Nam đa số là do

Câu 14:

Giai cấp cho nào là vô xã hội nước Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX được nhắc đến trong khúc trích sau: “Họ bị tước đoạt đoạt ruộng khu đất, cần gánh Chịu thật nhiều loại thuế và vô số những khoản thu thêm của những chức dịch vô làng”?

Câu 15:

Thực dân Pháp vẫn tiến hành thủ đoạn gì nhằm sở hữu độc quyền thị ngôi trường Việt Nam?

Xem thêm: cách vẽ