trạng nguyên tiếng việt lớp 1

Luyện thi đua Trạng Nguyên lớp 1 8 vòng

Bộ đề thi đua Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 1 - 8 vòng có đáp án tất nhiên sẽ hỗ trợ những em học tập sin lớp 1 đạt thêm tư liệu xem thêm, sẵn sàng cho những vòng thi đua đầu tiên của cuộc thi đua Trạng vẹn toàn Tiếng Việt năm 2023. Đây là tư liệu Luyện thi đua Trạng Nguyên lớp 1 vô cùng hữu ích.

Bạn đang xem: trạng nguyên tiếng việt lớp 1

Mời độc giả xem thêm, tải về tài liệu!

Đề thi đua Trạng vẹn toàn Tiếng Việt lớp một năm 2023 - 2024

Đề ôn thi đua Trạng vẹn toàn Tiếng Việt 1 - Vòng 1

Bài 1. Phép thuật mèo con cái. Nối nhị dù cùng nhau sẽ được cặp kể từ đồng nghĩa tương quan.

Bảng 1

Bộ đề thi đua Trạng vẹn toàn Tiếng Việt lớp 1

Bảng 2

Bộ đề thi đua Trạng vẹn toàn Tiếng Việt lớp 1

Bài 2. Chuột vàng tài phụ vương. Nối những dù chứa chấp kể từ, luật lệ tính tương thích nhập những giỏ chủ thể.

Bộ đề thi đua Trạng vẹn toàn Tiếng Việt lớp 1

Bài 3. Trâu vàng uyên bác bỏ. Điền kể từ hoặc số tương thích nhập dù rỗng.

Câu 1. Bé ……..ẽ ve sầu.

Câu 2. Ve …….e

Câu 3. Be ……….é

Câu 4. Bé vẽ ……….ê

Câu 5. Bé …………ề

Câu 6. ………é về.

Câu 7. ………ẽ bé nhỏ.

Câu 8. Bé vẽ ………é.

Câu 9. Bé …………ẽ.

Câu 10. Bế ………é.

* Chọn đáp án đúng

Câu 1. Tiếng này với "ơ"?

a. cô b. bê c. cò d. bơ

Câu 2. Tiếng này với chữ "a"?

a. sâm b. gà c. bắp d. dê

Câu 3. Tiếng này với chữ “ô”?

a. kinh hãi b. sệ c. cỗ d. bọ

Câu 4. Đây là con cái gì?

a. cá b. gà c. trườn d. bê

Câu 5. Tiếng này với chứa chấp thanh nặng trĩu ( . )?

a. cọ b. cỏ c. với d. co

Câu 6. Tiếng này với chứa chấp “c” ?

a. cọ b. kẹ c. de d. he

Câu 7. Tiếng này với chứa chấp thanh sắc ( ́ )?

a. cá b. nhiều c. bẻ d. da

Câu 8. Tiếng này chứa chấp “o”?

a. đá b. dạ c. má d. bò

Câu 9. Tiếng này với thanh huyền ( ` )?

a. cá b. bẻ c. bề d. bõ

Câu 10. Đây là con cái gì?

a. ve sầu b. chó c. gà d. bò

Câu 11. Tiếng này sau đây với chữ "ă"?

a. hát b. dạt c. đôi mắt d. đất

Câu 12. Tiếng này với thanh huyền ( ` )?

a. vỏ b. cá c. nón d. đợi.

Câu 13. Tiếng này với chữ “ê”?

a. ke b. bè c. kê d. bẻ

câu 14. Tiếng này với chữ "a"?

a. mềm b. cáo c. ghế d. đêm

Câu 15. Tiếng này với chứa chấp “c” ?

a. dễ dàng b. đá c. bà d. ca

Câu 15. Tiếng này với chứa chấp “c” ?

a. bê b. mộc c. cỏ d. be

Đề thi đua Trạng vẹn toàn Tiếng Việt lớp 1 trong thời hạn trước

19 vòng Trạng Nguyên lớp 1 sau đây ở trong cỗ đề ôn thi đua Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 1 vì thế VnDoc.com thuế tầm và đăng lên. Hãy nằm trong Luyện thi đua Trạng Nguyên lớp 1 nhé!

Đề thi đua Trạng vẹn toàn Tiếng Việt lớp 1 - Vòng 1

I. PHÉP THUẬT MÈO CON

Em hãy khiến cho bạn Mèo nối 2 dù cùng nhau sẽ được cặp kể từ đồng nghĩa tương quan hoặc luật lệ toán kiểu như nhau

Đề thi đua Trạng vẹn toàn Tiếng Việt lớp 1 Vòng một năm 2021-2022

Đáp án:

1 – 11; 2 – 20; 3 – 12; 4 – 10; 5 – 8; 6 – 16; 7 – 13; 9 – 14; 15 – 17; 18 – 19;

II. CHUỘT VÀNG TÀI BA

Em hãy khiến cho bạn Chuột nối những dù chứa chấp kể từ, luật lệ tính tương thích nhập những giỏ công ty đề

Đề thi đua Trạng vẹn toàn Tiếng Việt

Đáp án:

Có “a”: ca, domain authority, phụ vương, xa

Có “ă”: văn, sắn, chăn

Có “ấ”: dâu, cây, đầu

III. TRẮC NGHIỆM

Câu chất vấn 1: Tiếng này sau đây với chữ “ă”?

☐ khu đất ☐ dạt ☐ đôi mắt ☐ hát

Câu chất vấn 2: Tiếng này sau đây với chữ “ê”?

☐ bè ☐ kê ☐ bẻ ☐ ke

Câu chất vấn 3: Tiếng này với thanh huyền?

☐ vỏ ☐ cá ☐ nón ☐ chờ

Câu chất vấn 4: Tiếng này sau đây với thanh sắc?

☐ nhiều ☐ domain authority ☐ bẻ ☐ cá

Câu chất vấn 5: Đây là con cái gì?

Đáp án đề thi đua Trạng vẹn toàn Tiếng Việt lớp một năm 2021 - 2022

☐ cò ☐ trườn ☐ bê ☐ cá

Câu chất vấn 6: Tiếng này sau đây với chữ “e”?

☐ cỗ ☐ bê ☐ be ☐ cỏ

Câu chất vấn 7: Đây là con cái gì?

Đáp án đề thi đua Trạng vẹn toàn Tiếng Việt lớp một năm 2021 - 2022

☐ trườn ☐ khỉ ☐ hổ ☐ gà

Câu chất vấn 8: Tiếng này sau đây với chữ “c”?

☐ ca ☐ đá ☐ dẻ ☐ bà

Câu chất vấn 9: Tiếng này với chứa chấp thanh nặng trĩu (.)?

☐ với ☐ teo ☐ cỏ ☐ cọ

Câu chất vấn 10: Tiếng này sau đây với chữ “a”?

☐ mềm ☐ cáo ☐ ghế ☐ đêm

Đáp án: 1 – mắt; 2 – kê; 3 – chờ; 4 – cá; 5 – cò; 6 – be; 7 – bò; 8 – ca; 9 – cọ; 10 – cáo.

ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 1

SƠ KHẢO CẤP TRƯỜNG

Bài 1: Mèo con cái thời gian nhanh nhẹn

Em hãy khiến cho bạn mèo ghép 2 dù tiếp tục cho tới muốn tạo trở nên cặp tương ứng

Bộ đề thi đua Trạng vẹn toàn Tiếng Việt lớp 1

Bộ đề thi đua Trạng vẹn toàn Tiếng Việt lớp 1

Bài 2: Khỉ con cái thời gian nhanh trí

Em hãy khiến cho bạn khỉ nối dù bên trên với dù thân thiết và dù thân thiết với dù bên dưới muốn tạo trở nên kể từ chính.

Bộ đề thi đua Trạng vẹn toàn Tiếng Việt lớp 1

Chú ý: Có những dù ko ghép được với dù thân thiết.

Bài 3: Trắc nghiệm

Em hãy khoanh tròn trĩnh trước vần âm với câu vấn đáp chính.

1. Vần này ko xuất hiện nay nhập câu "Giàn nhót của bà tiếp tục chín đỏ ửng."?

A. ot

B. ăn

C. an

D. in

2. Tên loại củ này với vần "ac"?

A. củ cà rốt

B. củ cải

C. củ lạc

D. củ khoai

3. Từ này sau đây viết lách chính chủ yếu tả?

A. ròng rã sông

B. nhường nhịn ngủ

C. cá dô

D. thể dục

4. Tên loài vật này với vần "oc"?

A. con cái chó

B. con cái ốc

C. con cái ong

D. con cái sóc

5. Dòng này sau đây chỉ bao gồm những kể từ với vần "ôt" ?

A. ngược nhót, cột mái ấm, củ cà rốt bột mì, cột mái ấm, đỏ ửng chót

B. củ cà rốt, bột mì, ngược ớt, củ cà rốt, lá lốt, cột cờ

6. Câu này sau đây với vần "ưng"?

A. Bà thực hiện mứt dừa rất

C. Bà cho tới u gấc bỏ đồ xôi.

B. Bà thực hiện mứt gừng rất

Xem thêm: làm trái tim em mỉm cười thuyết minh

D. Bà tặng bé nhỏ một chú vẹt vô cùng đẹp nhất.

7. Đây là củ gì?

Tiếng Việt 1

A. củ hành

B. củ nghệ

C. củ gừng

D. củ tỏi

8. Tên loài hoa nào dưới đây vần "ung"?

Đề thi đua Trạng vẹn toàn Tiếng Việt lớp 1

9. Đây là con cái gì?

Đề thi đua trạng vẹn toàn Tiếng Việt 1

A. con cái rết

B. con cái rắn

C. con cái giun

D. con cái trăn

10. Giải câu đánh đố sau:

Con gì với cánh

Mà lại biết bơi

Ngày xuống ao chơi

Đêm về đẻ trứng?

A. con cái gà

B. con cái vịt

C. con cái chim

D. con cái rùa

ĐÁP ÁN

Bài 1: Mèo con cái thời gian nhanh nhẹn

Em hãy khiến cho bạn mèo ghép 2 dù tiếp tục cho tới muốn tạo trở nên cặp tương ứng

1 và 18; 2 và 13; 3 và 17; 4 và 20; 5 và 6;

7 và 10; 8 và 11; 9 và 14; 12 và 19; 15 và 16;

Bài 2: Khỉ con cái thời gian nhanh trí

Em hãy khiến cho bạn khỉ nối dù bên trên với dù thân thiết và dù thân thiết với dù bên dưới muốn tạo trở nên kể từ chính.

Khăn trắng; color trắng; mây trắng; đen sì trắng; domain authority trắng;

trắng tinh; Trắng hồng, Trắng xóa, Trắng sáng sủa, Trắng xám;

Bài 3: Trắc nghiệm

Em hãy khoanh tròn trĩnh trước vần âm với câu vấn đáp chính.

1. Vần này ko xuất hiện nay nhập câu "Giàn nhót của bà tiếp tục chín đỏ ửng."?

B. ăn

2. Tên loại củ này với vần "ac"?

C. củ lạc

3. Từ này sau đây viết lách chính chủ yếu tả?

D. thể dục

4. Tên loài vật này với vần "oc"?

D. Con sóc

5. Dòng này sau đây chỉ bao gồm những kể từ với vần "ôt" ?

B. củ cà rốt, bột mì, ngược ớt, củ cà rốt, lá lốt, cột cờ

6. Câu này sau đây với vần "ưng"?

B. Bà thực hiện mứt gừng rất

7. Đây là củ gì?

C. củ gừng

8. Tên loại hoa này sau đây với vần "ung"?

D. (hoa súng)

9. Đây là con cái gì?

A. con cái rết

10. Giải câu đánh đố sau:

B. Con vịt

THI HƯƠNG - CẤP HUYỆN

Bài 1: Trâu vàng uyên bác

Em hãy khiến cho bạn trâu điền kể từ không đủ nhập điểm trống

Đề thi đua Trạng vẹn toàn Tiếng Việt lớp 1

Bài 2: Ngựa con cái dũng cảm

Em hãy khiến cho bạn ngựa ghép từng dù phía bên trái với dù tương thích ở phía bên phải.

Đề thi đua Trạng vẹn toàn Tiếng Việt lớp 1

Bài 3: Trắc nghiệm

Em hãy khoanh tròn trĩnh trước vần âm với câu vấn đáp chính.

1. Tên loài vật này sau đây không tồn tại vần "âu"?

Luyện thi đua Trạng Nguyên lớp 1

2. Từ này tương thích nhằm điền nhập điểm rỗng trong khúc thơ sau?

Con đàng rợp bóng tre

Uốn bản thân nhập nắng và nóng hạ

Tiếng chim rơi ngọt quá! K

Khẽ động cọng rơm …....

(Theo Nguyễn Lãm Thắng)

A. xanh

B. trắng

C. vàng

D. đỏ

2. Từ này tương thích nhằm điền nhập điểm rỗng trong khúc thơ sau?

Khi em bé nhỏ khóc

Anh nên dỗ dành dành

Nếu em bé….

Anh nâng êm ả dịu dàng.

(Theo Phan Thị Thanh Nhàn)

A. khóc

B. ngã

C. đói

D. ngủ

3. Giải câu đánh đố sau:

Con gì bé nhỏ tí

Đi lại từng đàn

Kiếm được bùi nhùi ngon

Cùng buông tha về tổ?

A. con cái dế

B. con cái muỗi

C. con cái ong

D. con cái kiến

4. Từ này sau đây viết lách chính chủ yếu miêu tả ?

A. hoa soan

B. rạp siếc

C. hoa xúng

D. thuế tầm

5. Điền kể từ không đủ nhập câu châm ngôn sau:

Nhà tinh khiết thì….., chén bát tinh khiết ngon cơm trắng.

A. đẹp

B. tốt

C. thích

D. mát

6. Điền kể từ không đủ nhập điểm rỗng sau:

Trái…..xinh xinh

Nắng vàng chín đỏ

Bao nhiêu mặt mũi trời

Ngủ say nhập cơ.

(Theo Đặng Vương Hưng)

A. na

B. chuối

C. gấc

D. táo

7. Từ này nhập gian khổ thơ sau đây viết lách sai chủ yếu tả?

Hạt xương bé nhỏ tí tẹo

Đựng cả ông mặt mũi trời

Ai treo bên trên ngọn cỏ

Lung linh nhưng mà ko rơi.

(Theo Phương Thảo)

A. treo

B. trời

C. rơi

D. xương

Xem thêm: giáo trình nguyên lý kế toán

Còn tiếp

..................

Trên phía trên, VnDoc tiếp tục reviews cho tới chúng ta Sở đề thi đua Trạng vẹn toàn Tiếng Việt lớp 1, bao gồm những thắc mắc trong những vòng thi đua cung cấp ngôi trường, thị trấn, tỉnh canh ty những em học viên gia tăng, tập luyện những kỹ năng hiệu suất cao.