trạng ngữ chỉ thời gian

1. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian là gì?
Đó là những mệnh đề chính thức vày những liên kể từ chỉ thời hạn như: when (khi, nhập lúc), while, as (trong khi), until, till (cho cho tới khi), as soon as, once (ngay khi), before, by the time (trước khi), after (sau khi),  as long as, ví long as (chừng này mà), since (từ khi)…
Ví dụ: 
When I was 10 years old, my family moved to tướng Thủ đô New York. (Khi tôi 10 tuổi tác, mái ấm gia đình tôi trả cho tới Thủ đô New York.)
My mom was cooking while my dad was talking on the phone. (Mẹ bản thân đang được nấu bếp trong những lúc tía đang được thủ thỉ Smartphone.)

***Lưu ý
Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian rất có thể hàng đầu hoặc cuối câu. Nếu mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian đứng ở đầu câu tiếp tục ngăn cơ hội với mệnh đề chủ yếu vày vệt phẩy.

Bạn đang xem: trạng ngữ chỉ thời gian

2. Sự kết hợp thân mật động kể từ nhập mệnh đề chủ yếu và mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian.

2.1. Khi mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở thì lúc này đơn.

- Tương lai đơn + until / when / as soon as + Hiện bên trên đơn
Ví dụ:
She won't come until it is 9 o'clock. (Cô ấy sẽ không còn cho tới cho đến 9h.)

- Tương lai hoàn thành xong + by / by the time + Hiện bên trên đơn
Ví dụ:
I will have waited at the airport by the time she arrives. (Lúc cô ấy cho tới thì tôi tiếp tục đợi ở trường bay rồi.)

2. 2. Khi mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở thì lúc này hoàn thành xong.

- Tương lai đơn + after + Hiện bên trên trả thành
Ví dụ:
Linh will work for her father's company after she has graduated from university. 
(Linh tiếp tục thao tác làm việc cho quý doanh nghiệp của tía cô ấy sau thời điểm cô ấy chất lượng tốt nghiệp ĐH.)

2.3. Khi mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở thì vượt lên trên khứ đơn.

Xem thêm: hòn đảo ma quái tập 3

- Quá khứ đơn + when/ until/ before/ after/ as soon as + Quá khứ đơn
Ví dụ:
She cried as soon as she heard the news. (Cô ấy khóc ngay trong khi cô ấy nghe thấy tin tưởng cơ.)

- Quá khứ tiếp tục + when + Quá khứ đơn
Ví dụ:
We were having dinner when she came. (Khi cô ấy cho tới, Shop chúng tôi đang được bữa tối.)

- Hiện bên trên hoàn thành xong + since + Quá khứ đơn
Ví dụ:
I have played football since I was 7 years old. (Tôi đang được nghịch tặc đá bóng kể từ thời điểm tôi 7 tuổi tác.)

- Quá khứ hoàn thành xong + by the time/ before + Quá khứ đơn
Ví dụ:
She had explained everything clearly before we started our work. (Cô ấy đang được phân tích và lý giải tất cả rõ nét trước lúc Shop chúng tôi chính thức việc làm.)

2.4. Khi mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở thì vượt lên trên khứ tiếp tục.

- Quá khứ tiếp tục + while + Quá khứ tiếp diễn
Ví dụ:
He was chatting with his friends while his teacher was teaching the lesson. (Cậu ấy thủ thỉ với chúng ta trong những lúc thầy giáo đang được giảng bài bác.)

Xem thêm: ví dụ về sở thích cá nhân

- Quá khứ đơn + while + Quá khứ tiếp diễn
Ví dụ:
The doorbell rang while I was having a shower. (Chuông cửa ngõ reo Khi tôi đang được tắm.)

2.5. Khi mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở thì vượt lên trên khứ hoàn thành xong.

- Quá khứ đơn + after + Quá khứ trả thành
Ví dụ:
The thiet left after he had stolen her diamond ring. (Tên trộm tách chuồn sau thời điểm hắn đang được lấy trộm cái nhẫn rubi của cô ý ấy.)