trăm năm kiều vẫn là kiều

                  
                       

141.

Trăm năm Kiều vẫn chính là Kiều

Bạn đang xem: trăm năm kiều vẫn là kiều

Đẹp trai vẫn ế là vấn đề hiển nhiên

142.

Bây giờ thì nên làm thế nào ?

Bây giờ tao nên làm thế nào giờ đây ?

Làm sao để hiểu giờ đây ?

Làm sao tao biết giờ đây làm thế nào ?

(bài thơ tự động kỉ nhảm vler :v)

143.

Ngẩng mặt mũi lên trời

Yêu em vô đối

Xem thêm: sách pháp luật đại cương

Úp mặt mũi xuống gối

Nói man trá quan ngại ghê

144.

Gương bại ngự phía trên tường

Bao giờ tao bắt gặp được tình nhân tao ?

Gương cười cợt gương bảo lại rằng

Mặt ngươi tuy nhiên đem tình nhân tao cùi

145.

Đừng cãi lý với kẻ say

Xem thêm: còn mấy ngày nữa tới trung thu

Đừng hợp tác với kẻ xấu

Đừng đại chiến với kẻ liều

Đừng thưa nhiều với kẻ nguu