trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh chương 1

Preview text

Chương 1 Cơ sở, quy trình tạo hình và trở nên tân tiến tư tưởng Hồ Chí Minh

 1. Thuật ngữ “tư tưởng Hồ Chí Minh” được sử dụng bám theo nghĩa nào? a. Là tư tưởng của một cá nhân b. Là tư tưởng của một lãnh tụ c. Là tư tưởng của một giai cấp cho, một dân tộc d. Là toàn bộ những yếu tố trên

  Bạn đang xem: trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh chương 1

 2. Văn khiếu nại Đại hội IX quan tiền niệm: “Tư tưởng Xì Gòn là 1 khối hệ thống quan điểm toàn vẹn và thâm thúy về những yếu tố cơ phiên bản của [......] là thành phẩm của sự việc vận dụng và trở nên tân tiến tạo ra [......] nhập ĐK ví dụ của việt nam, bên cạnh đó là kết tinh anh tinh hoa dân tộc bản địa và trí tuệ thời đại nhằm mục tiêu hóa giải dân tộc bản địa, hóa giải giai cấp cho, giải phóng con người.” a. Cách mạng Việt Nam; mái ấm nghĩa Mác-Lênin; b. Cách mạng vô sản; mái ấm nghĩa Mác- Lênin; c. Cách social mái ấm nghĩa; mái ấm nghĩa Mác- Lênin; d. Chủ nghĩa Mác- Lênin; cách mệnh Việt Nam;

 3. Khái niệm tư tưởng Xì Gòn được Đảng tao đầu tiên dùng nhập thời gian nào? a. Năm 1930 b. Năm 1945 c. Năm 1969 d. Năm 1991

 4. Tìm đáp án sai : Khái niệm tư tưởng Xì Gòn nhưng mà Đại hội IX (2001) nêu lên bao gồm: a. Bản hóa học cách mệnh và khoa học tập của tư tưởng Hồ Chí Minh b. Nguồn gốc tư tưởng, lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh c. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh d. Kết cấu tư tưởng Hồ Chí Minh

 5. Mục đích của tư tưởng Xì Gòn là gì? a. Giải phóng dân tộc b. Giải phóng những dân tộc bản địa nằm trong địa c. Giải phóng dân tộc bản địa, hóa giải giai cấp cho và hóa giải con cái người d. Giải phóng giai cấp cho và hóa giải con cái người

 6. Đối tượng của cục môn tư tưởng Hồ Chí Minh? a. Quá trình tạo ra tư tưởng Hồ Chí Minh b. Quá trình thực tế hóa tư tưởng Hồ Chí Minh c. Quá trình tạo ra và thực tế hóa tư tưởng Hồ Chí Minh d. Quá trình Đảng Cộng sản áp dụng tư tưởng Hồ Chí Minh

 7. Bộ môn tư tưởng Xì Gòn đem bao nhiêu trách nhiệm khi nghiên cứu và phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh? a. 4 trách nhiệm b. 5 trách nhiệm c. 6 trách nhiệm d. 7 nhiệm vụ

 8. Tư tưởng Xì Gòn toạ lạc thế nào nhập khối hệ thống tư tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam? a. Là một thành phần nhập khối hệ thống tư tưởng của Đảng b. Là thành phần cần thiết nhập khối hệ thống tư tưởng của Đảng c. Là thành phần rất rất cần thiết nhập khối hệ thống tư tưởng của Đảng d. Là thành phần nền tảng, kim chí phái nam cho tới hành vi của Đảng

 9. Vấn đề nào là nhưng mà giáo trình tư tưởng Xì Gòn ko nêu khi nói tới ý nghĩa học luyện môn học tập này so với sinh viên? a. Nâng cao năng lượng suy nghĩ lý luận và cách thức cong tác b. Bồi chăm sóc phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp cách mệnh và tập luyện bãn lĩnh chủ yếu trị c. Nâng cao lòng kiêu hãnh dân tộc bản địa, kiêu hãnh về Bác Hồ kính yêu d. Bồi chăm sóc tình thương yêu vạn vật thiên nhiên, ý thức bảo đảm môi trường thiên nhiên.

 10. Theo Xì Gòn, học tập mái ấm nghĩa Mác- Lênin là nhằm thực hiện gì? a. Học với mọi vấn đề lí luận. b. Để minh chứng trình độ chuyên môn lí luận c. Để sinh sống cùng nhau đem tình đem nghĩa. d. Cả a, b và c đều sai

 11. Điều mong ước sau cuối của Xì Gòn ghi nhập Di chúc là gì? a. Xây dựng một nước VN phồn vinh và cường thịnh b. Xây dựng một nước VN tự do, thống nhất, song lập, dân mái ấm, giàu mạnh. c. Xây dựng một nước VN dân mái ấm, công bình, văn minh d. Làm cho tới quý khách được hạnh phúc

 12. Nguyễn Tất Thành lên con cái tàu Amiran Latusơ Tơrơvin nhằm rời khỏi đi tìm kiếm lối cứu nước bên trên đâu? Vào thời hạn nào? a. 6/5/1911 bên trên Ga cảng Nhà Rồng b. 2/6/1911 bên trên Sài Gòn c. 5/6/1911 bên trên Ga cảng Nhà Rồng d. 4/6/1911 bên trên Ga Nhà Rồng

 13. Nguyễn Tất Thành khi rời khỏi đi tìm kiếm lối cứu vớt nước từng nào tuổi? a. 19 tuổi hạc b. đôi mươi tuổi hạc c. 21 tuổi hạc d. 24 tuổi

 14. Người giáo viên thứ nhất của Nguyễn Tất Thành là ai? a. Vương Thúc Quí b. Nguyễn Sinh Sắc c. Trần Tấn d. Phan Bội Châu

 15. Nguyễn Tất Thành nhập học tập ngôi trường Pháp -Việt Đông Ba năm nào? a. 9/1905 b. 9/1906 c. 9/1907 d. 9/

 16. Nguyễn Tất Thành nói: “Tôi ham muốn ra đi ngoài coi nước Pháp và những nước khác thực hiện thế nào, tôi tiếp tục quay trở lại canh ty bào bọn chúng ta”. Câu rằng cơ nhập thời hạn nào? a. 6/1909 b. 6/1911 c. 7/1910 d. 6/

 17. Hồ Chí Minh sánh lập “Hội VN cách mệnh thanh niên” nhập thời gian nào? a. Tháng 5/1925 b. Tháng 5 /1927 c. Tháng 6/ 1925 d. Tháng 5/

 18. Nguyễn Tất Thành học tập bên trên ngôi trường Quốc học tập Huế năm học tập nào? a. Năm học tập 1905-1906 c. Năm học tập 1907- b. Năm học tập 1906-1907 d. Năm học tập 1911-

a. Phụ nhà bếp, cào tuyết b. Thợ hình họa, thực hiện bánh c. Đốt lò, chào bán báo d. Tất cả những việc làm bên trên. 29. Hồ Chi Minh viết lách kiệt tác “Đường Kách mệnh” nhập năm nào? a. Năm 1926 b. Năm 1927 c. Năm 1928 d. Năm 1929 30. Tác phẩm “Bản án chính sách thực dân Pháp” của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản lần thứ nhất nhập năm nào? a. Năm 1923 b. Năm 1925 c. Năm 1926 d. Năm 1924 31. Nguyễn Ái Quốc lựa lựa chọn tuyến đường hóa giải dân tộc bản địa bám theo khuynh hường chính trị vô sản nhập thời hạn nào? a. 1917 b. 1918 c. 1919 d. 1920 32. Nguyễn Tất Thành lấy thương hiệu là Nguyễn Ái Quốc nhập thời hạn nào? a) Khi Bác lên tàu kể từ bến Nhà Rồng năm 1911; b) Khi Bác nhập cuộc tạo nên Đảng Cộng sản Pháp bên trên Đại hội Tua mon 12/1920; c) Tại Hội nghị Vécxay (Pháp) ngày 18/6/1919; d) Khi Bác thanh lịch Liên Xô thao tác làm việc ở Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản tháng 6/1923. 33. Nguyễn Ái Quốc kể từ Liên Xô về Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc) nhập thời hạn nào? a. 12/1924 b. 11/1924 c. 12/1925 d. 10/ 1924

Câu 1: Đối với Xì Gòn, ưu thế lớn số 1 nhập mái ấm nghĩa Tam dân của Tôn

Trung Sơn là gì?

A. Chống phong kiến

B. Đấu giành giật vì như thế tự tại, dân chủ C. Phù phù hợp với ĐK thực tiễn nước ta

D. Tu chăm sóc đạo đức nghề nghiệp cá nhân Câu 2: Nguồn gốc lý luận nào là ra quyết định thực chất tư tưởng Hồ Chí Minh A. Tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn

B. Tư tưởng của Khổng Tử C. Chủ nghĩa Mác – Lênin

D. Tư tưởng của Giêsu (Jesus) Câu 3: Tư tưởng Xì Gòn được tạo hình nhập toàn cảnh lịch sử dân tộc nào?

A. Chủ nghĩa tư phiên bản đang được nhập quy trình tiến độ tự tại cạnh tranh B. Chủ nghĩa tư phiên bản kể từ quy trình tiến độ tự tại đối đầu và cạnh tranh thanh lịch quy trình tiến độ độc quyền C. Chủ nghĩa tư phiên bản đang được nhập quy trình tiến độ hình thành

D. Chủ nghĩa xã hội đang được nhập quy trình tiến độ phân phát triển

Câu 4: Tư tưởng Xì Gòn được tạo hình và trở nên tân tiến qua loa bao nhiêu giai đoạn?

A. 3 giai đoạn B. 4 giai đoạn C. 5 giai đoạn

D. 6 giai đoạn Câu 5: Tháng 7 năm 1920, Xì Gòn hiểu kiệt tác gì của V.Iênin?

A. Làm gì B. Sơ thảo thứ tự loại nhất Luận cương về những yếu tố dân tộc C. Sơ thảo thứ tự loại nhất những Luận cương về những yếu tố dân tộc bản địa và yếu tố thuộc

địa

D. Nhà nước và cách mệnh.

Câu 6: Một trong mỗi độ quý hiếm của văn hoá phương Tây được Xì Gòn tiếp thu

góp phần tạo hình tư tưởng của Người là:

A. Tư tưởng dân mái ấm và cách mệnh nhập cách mệnh Pháp và cách mệnh Mỹ

B. Những mặt mày tích rất rất của Nho Giáo C. Tư tưởng vị tha bổng của Phật giáo

D. Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn Câu 7: Một trong mỗi nền móng tư tưởng, lí luận dẫn tới sự tạo hình tư tưởng Hồ

Chí Minh là:

A. Giá trị truyền thống cuội nguồn đảm bảo chất lượng rất đẹp của dân tộc bản địa Việt Nam B. Giá trị văn hiến dân tộc bản địa Việt Nam

C. Giá trị tư tưởng dân tộc bản địa Việt Nam D. Giá trị văn minh dân tộcViệt Nam Câu 8: Một trong mỗi truyền thống cuội nguồn đảm bảo chất lượng rất đẹp của tư tưởng và văn hoá Việt Nam

được Xì Gòn tiếp nhận canh ty tạo hình tư tưởng của Người là:

A. Chủ nghĩa yêu thương nước VN.

B. Những mặt mày tích rất rất của Nho Giáo C. Tư tưởng vị tha bổng của Phật giáo D. Tư tưởng nhân ái của Thiên Chúa Giáo

B. Công nhân, tè tư sản, tè tư sản dân tộc

C. Công nhân, dân cày và trí thức D. tè tư sản, tư sản và trí thức Câu 14: Giá trị nào là sẽ là độ quý hiếm xuyên thấu nổi trội nhất nhập truyền thống

dân tộc Việt Nam? Chọn câu vấn đáp trúng nhất.

A. Tinh thần thương người như thể thương thân

B. Tinh thần lá lành lặn đùm lá rách C. Chủ nghĩa yêu thương nước D. Tinh thần chống giặc nước ngoài xâm.

Câu 15: “Nước VN đem quyền hưởng trọn tự tại và song lập và thực sự đang được trở nên một

nước tự tại, song lập. Toàn thể dân tộc bản địa VN quyết lấy toàn bộ lòng tin và lực lượng,

tính mạng và của nả để giữ lại vững vàng quyền tự tại, song lập ấy”. Đoạn văn bên trên được trích

trong:

A. Tuyên ngôn Độc lập

B. Lời lôi kéo cả nước kháng chiến C. Sửa thay đổi lối thực hiện việc

D. Đường kách mệnh Câu 16: Trong khi thừa kế và tiếp nhận triết lí của Nho giáo về quản lý và vận hành xã hội,

Hồ Chí Minh đang được thừa kế và thay đổi tư tưởng:

A. Đức trị và nhân trị B. Pháp trị

C. Đức trị và pháp trị D. Đức trị. Câu 17: Chọn ý sai. ĐK và hạ tầng tạo hình tư tưởng Hồ Chí Minh?

A. Nhu cầu khách hàng quan tiền và bức thiết tự cách mệnh VN đề ra là ham muốn cứu

nước, cần tìm hiểu một tuyến đường cách mệnh mới nhất.

B. Quê mùi hương Xì Gòn là mảnh đất nền nhiều truyền thống cuội nguồn yêu thương nước, chống giặc

ngoại xâm.

C. Xì Gòn sinh rời khỏi nhập một mái ấm gia đình mái ấm Nho yêu thương nước, thân mật và gần gũi quần chúng. #, cụ

thân sinh đem tư tưởng thương dân, mái ấm trương lấy dân thực hiện hậu thuẫn cho tới từng cải cách

chính trị.

D. Ngay kể từ lúc còn nhỏ ở nhập ngôi trường, Xì Gòn đã nhận được thức được quánh điểm

thời đại.

Câu 18: Đối với Xì Gòn, ưu thế lớn số 1 của triết lí Khổng Tử là gì?

A. Tinh thần hiếu học tập. B. Quản lý xã hội vì như thế đạo đức nghề nghiệp. C. Sự tu chăm sóc đạo đức nghề nghiệp cá thể.

D. Quản lý xã hội vì như thế pháp luật Câu 19: Nguyễn Ái Quốc gửi “Bản yêu thương sách của quần chúng. # An Nam” cho tới Hội nghị

Vécxây, đòi hỏi chính phủ nước nhà Pháp quá nhận những quyền tự tại, dân mái ấm và đồng đẳng của nhân

dân VN nhập thời hạn nào?

A. 6/

B. 6/ C. 6/

D. 6/ Câu 20: Nhân tố khinh suất tạo hình tư tưởng Xì Gòn bao gồm: A. Phẩm hóa học cá thể nằm trong năng lượng sinh hoạt thực tiễn biệt phong phú

B. Phẩm hóa học cá thể của người C. Năng lực sinh hoạt thực tiễn biệt của những người.

Xem thêm: chuyển link youtube sang mp3

D. Khả năng suy nghĩ của người

 1. Vở kịch Con Rồng tre được Nguyễn Ái Quốc viết lách nhân thời cơ vua Khải Định sang Pháp, này đó là năm nào? a. Tháng 5/1922 b. Tháng 5/1925 c. Tháng 5/1923 d. Tháng 5/

 2. “Đưa hổ cửa ngõ trước, rước beo cửa ngõ sau” là câu Nguyễn Ái Quốc nói tới chủ trương cứu vớt nước của ai? a. Nguyễn Thái Học b. Hoàng Hoa Thám c. Phan Bội Châu d. Phan Chu Trinh

 3. Nguyễn Ái Quốc hiểu “Sơ thảo thứ tự loại nhất về yếu tố dân tộc bản địa và nằm trong địa” của Lênin nhập thời hạn nào? a. 7/1917 b. 7/1920 c. 7/1918 d. 7/

 4. Nguyễn Ái Quốc giã trở nên Quốc tế III, nhập cuộc xây dựng Đảng Cộng sản Pháp khi nào? a. 12/1918 b. 12/1919 c. 12/1920 d. 12/

 5. Nguyễn vớ Thành lấy thương hiệu Nguyễn Ái Quốc nhập thời hạn nào? a. 18/6/1917 b. 18/6/1918 c. 18/6/1919 d. 18/6/

 6. Nguyễn Ái Quốc đang được xây dựng Hội VN cách mệnh thanh niên ở đâu? a. Hương Cảng (Trung Quốc) c. Thượng Hải (Trung Quốc) b. Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc) d. Cao phẳng (Việt Nam)

 7. Thay mặt mày Hội những người dân VN yêu thương nước bên trên Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi bản “Yêu sách của quần chúng. # Việt Nam” cho tới Hội nghị Véc xay. Bản Yêu sách của nhân dân VN bao gồm bao nhiêu điểm: a. 6 điểm b. 8 điểm c. 9 điểm d. 12 điểm

 8. Theo Xì Gòn, ưu thế lớn số 1 của triết lí Khổng Tử là gì? a. Tinh thần hiếu học b. Sự tu chăm sóc đạo đức nghề nghiệp cá nhân c. Quản lý xã hội vì như thế đạo đức d. Tinh thần lễ nghĩa

 9. Tư tưởng Hồ Chí minh về tuyến đường cách mệnh VN được tạo hình về cơ phiên bản nhập năm nào? a. 1917 b. 1920 c. 1930 d. 1945

 10. Hồ Chí Minh cho tới với mái ấm nghĩa Mác – Lênin và trở nên người nằm trong sản đầu tiên của VN nhập thời hạn nào? a. 1917 b. 1920 c. 1930 d. 1945

 11. Một trong mỗi nội dung cơ phiên bản của Bản Yêu sách bao gồm 8 điểm nhưng mà Nguyễn Ái Quốc gửi cho tới Hội nghị Véc xay (Pháp) là: a. Đòi quyền tựu trị của dân tộc c. Đòi quyền song lập của dân tộc b. Đòi quyền tự tại, dân mái ấm ít nhất cho tới nhân dân d. Đòi quyền hóa giải dân tộc

 12. Các bài bác giảng của Nguyễn Ái Quốc bên trên những lớp huấn luyện và giảng dạy cán cỗ tuyên truyền của hội Liên hiệp những dân tộc bản địa bị áp bức tách bóc lột lập phù hợp lại và xuất phiên bản trở nên kiệt tác gì? a. Bản án chính sách thực dân Pháp b. Lênin và Phương Đông c. Con Rồng tre d. Đường Cách mệnh

 13. Hồ Chí Minh đang được tiếp nhận những nguyên tố nào là của Phật Giáo? a. Lòng thương người b. Tinh thần cứu vớt cực cứu vớt nạn c. Tinh thần kể từ bi, nhân ái d. Cả 3 phương án bên trên đều đúng

 14. Theo Xì Gòn, điểm lớn số 1 của mái ấm nghĩa Mác - Lênin là gì? a. Bản hóa học cách mệnh. b. Bản hóa học khoa học tập. c. Chủ nghĩa nhân đạo võ thuật. d. Phương pháp thao tác làm việc biện triệu chứng.

 15. Theo Xì Gòn, ưu thế lớn số 1 của tôn giáo GiêSu là gì? a. Đức hy sinh b. Lòng cao thượng c. Lòng nhân ái cao cả d. Lòng tư bi bác bỏ ái

 16. Theo Xì Gòn, ưu thế lớn số 1 của mái ấm nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn, so với việt nam là: a. Chống phong con kiến b. Đấu giành giật vì như thế tự tại dân chủ c. Đem lại song lập, tự tại d. Phù phù hợp với ĐK thực tiễn nước ta

 17. Tư tưởng Xì Gòn được tạo hình kể từ những xuất xứ nào? a. Truyền thống văn hoá của dân tộc bản địa VN và tinh anh hình họa hoá loại người. b. Chủ nghĩa Mác – Lênin c. Những phẩm hóa học khinh suất của Hồ Chí Minh d. Cả a, b, c và đều đúng

 18. Trong những xuất xứ lý luận tạo hình tư tưởng Xì Gòn, xuất xứ nào quan trọng nhất, ra quyết định so với việc tạo hình và trở nên tân tiến tư tưởng Hồ Chí Minh? a. Truyền thống văn hoá của dân tộc bản địa VN. b. Những phẩm hóa học chủ quan của Hồ Chí Minh c. Tinh hình họa hoá loại người d Chủ. nghĩa Mác – Lênin

 19. Trong những nền móng lý luận tạo hình tư tưởng Xì Gòn, nền móng nào quyết quyết định thực chất cách mệnh và khoa học tập của tư tưởng Hồ Chí Minh? a. Tinh hoa văn hóa truyền thống dân tộc bản địa b. Chủ nghĩa tam dân c. Tinh hình họa hoá loại người d. Chủ nghĩa Mác – Lênin

 20. Hồ Chí Minh viết: “Tất cả những dân tộc bản địa bên trên trái đất đều sinh rời khỏi đồng đẳng, dân tộc nào là cũng có thể có quyền đồng đẳng, dân tộc bản địa nào là cũng có thể có quyền sinh sống, quyền sung sướng và quyền tự động do” ở kiệt tác nào? a. Đường cách mệnh b. Bản án chính sách thực dân Pháp c. Tuyên ngôn song lập d. Tuyên ngôn của Đảng nằm trong sản

 21. Nền tảng tư tưởng và mục tiêu cho tới hành vi của Đảng và cách mệnh Việt Nam là: a. Chủ nghĩa yêu thương nước b. Chủ nghĩa Mác- Lênin c. Tư tưởng Xì Gòn d. Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Xì Gòn.

 22. Trong những truyền thống cuội nguồn văn hoá dân tộc bản địa tạo hình nên tư tưởng Xì Gòn, yếu tố nào là lưu giữ địa điểm sản phẩm đầu? a. Chủ nghĩa yêu thương nước b. Truyền thống đoàn kết c. Chủ nghĩa Mác - Lênin d. Truyền thống làm việc chịu khó, tạo ra.

a. Giúp người tao trước c. Tự nỗ lực đứng dậy

b. Tự canh ty lấy tôi đã d. Kêu gọi sự canh ty đỡ 76. Một trong mỗi độ quý hiếm truyền thống cuội nguồn đảm bảo chất lượng rất đẹp của dân tộc bản địa VN được Hồ Chí Minh tiếp nhận nhằm tạo hình tư tưởng của tôi là: a. Chủ nghĩa Mác – Lênin b. Chủ nghĩa yêu thương nước Việt Nam c. Truyền thống kết hợp của dân tộc bản địa VN d. Những mặt mày tích rất rất của Nho giáo 77. Một trong mỗi độ quý hiếm văn hóa truyền thống phương Đông được Xì Gòn tiếp nhận để hình trở nên tư tưởng của tôi là: a. Chủ nghĩa Mác – Lênin b. Chủ nghĩa yêu thương nước c. Chủ nghĩa tam dân d. Những mặt mày tích rất rất của Nho giáo 78. Tư tưởng Xì Gòn được tạo hình và trở nên tân tiến qua loa bao nhiêu giai đoạn? a. 3 quy trình tiến độ b. 4 quy trình tiến độ c. 5 quy trình tiến độ d. 6 giai đoạn 79. Nguyễn Ái Quốc banh lớp huấn luyện và giảng dạy chủ yếu trị bên trên số mái ấm từng nào phố Văn Minh (Quảng Châu)? a. Số 13/1 b. Số 20/1 c. Số 15/l d. Số 22/ 80. Giai đoạn tạo hình cơ phiên bản tư tưởng về tuyến đường cách mệnh VN được tính từ: a - Trước 1911 b - Năm 1911 cho tới 1920 c – Từ 1920 cho tới 1930 d – Từ 1930 cho tới 1945 81. Giai đoạn trở nên tân tiến và thắng lợi của tư tưởng Xì Gòn được xem từ: a. Từ năm 1920 cho tới 1930 b. Từ năm 1941 cho tới 1945 c. Từ năm 1930 cho tới 1945 d 1945 đế. Từ năm n 1969 82. Giai đoạn băng qua thách thức , kiên trì con cái đướng đang được xác lập cho tới Cách mạng Việt Nam của Xì Gòn được xem từ: a - Năm 1911 cho tới 1920 b - Năm 1920 cho tới 1930 c - Năm 1930 cho tới 194 5 d - Năm 1945 cho tới 1969

 1. Nguyễn Tất Thành lên con cái tàu Amiran Latusơ Tơrơvin nhằm rời khỏi đi tìm kiếm lối cứu nước bên trên đâu? Vào thời hạn nào?

A. 6/5/1911 bên trên Ga cảng Nhà Rồng

B. 2/6/1911 bên trên Sài Gòn C. 5/6/1911 bên trên Ga cảng Nhà Rồng D. 4/6/1911 bên trên Ga Nhà Rồng

 1. Nguyễn Tất Thành khi rời khỏi đi tìm kiếm lối cứu vớt nước từng nào tuổi? A. 19 tuổi

B. đôi mươi tuổi C. 21 tuổi

D. 24 tuổi

 1. Người giáo viên thứ nhất của Nguyễn Tất Thành là ai? A. Vương Thúc Quí B. Nguyễn Sinh Sắc

C. Trần Tấn D. Phan Bội Châu

 1. Nguyễn Tất Thành nhập học tập ngôi trường Pháp -Việt Đông Ba năm nào? A. 9/

B. 9/ C. 9/

D. 9/

 1. Nguyễn Tất Thành nói: “Tôi ham muốn ra đi ngoài coi nước Pháp và những nước khác làm thế nào, tôi tiếp tục quay trở lại canh ty đồng bào bọn chúng ta”. Câu rằng cơ nhập thời hạn nào?

A. 6/

B. 6/ C. 7/

D. 6/

 1. Hồ Chí Minh sánh lập “Hội VN cách mệnh thanh niên” nhập thời hạn nào?

A. Tháng 5/ B. Tháng 5 /

C. Tháng 6/ 1925 D. Tháng 5/

 1. Nguyễn Tất Thành học tập bên trên ngôi trường Quốc học tập Huế năm học tập nào? A. Năm học tập 1905- B. Năm học tập 1906-

C. Năm học tập 1907- D. Năm học tập 1911-

 1. Nguyễn Tất Thành đang được tham gia cuộc biểu tình chống thuế của dân cày tỉnh Thừa Thiên nhập thời hạn nào?

C. 1919

D. 1920

 1. Báo Le Paria (Người Cùng khổ) tự Nguyễn Ái Quốc đồng tạo nên, rời khỏi số đầu tiên khi nào?

A. 30/12/

B. 1/4/ C. 1/4/

D. 1/4/

 1. "Luận cương của V. I. Lênin thực hiện cho tới tôi rất rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng tửởng biết bao. Tôi vui vẻ mừng cho tới phân phát khóc lên. Ngồi 1 mình trong buồng nhưng mà tôi rằng to tướng lên như đang được rằng trước quần bọn chúng nhộn nhịp đảo: hỡi đồng bào bị đọa giày vò nhức khổ? Đây là loại quan trọng cho tới tất cả chúng ta, đó là con cái đừờng hóa giải của chúng ta". Nguyễn Ái Quốc rằng câu ấy khi đang được ở đâu?

A. Luân Đôn, Anh

B. Paris, Pháp C. Quảng Châu Trung Quốc, Trung Quốc

A. Máxcơva, Liên Xô

 1. "Luận cương của V. I. Lênin thực hiện cho tới tôi rất rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng tửởng biết Bao. Tôi vui vẻ mừng cho tới phân phát khóc lên. Ngồi 1 mình trong buồng nhưng mà tôi rằng to tướng lên như đang được rằng trước quần bọn chúng nhộn nhịp đảo: hỡi đồng bào bị đọa giày vò nhức khổ? Đây là loại quan trọng cho tới tất cả chúng ta, đó là con cái đừờng hóa giải của chúng ta". Câu rằng này của Nguyễn Ái Quốc được trích kể từ kiệt tác nào?

A. Đời sinh hoạt của Hồ Chủ tịch B. Con đường đi tôi cho tới với mái ấm nghĩa Lênin C. Lênin vĩ đại

D. Cách mạng Tháng Mười và tuyến đường hóa giải dân tộc

 1. Trong thời hạn ở quốc tế, Nguyễn Tất Thành đã trải những việc làm gì?

A. Phụ nhà bếp, cào tuyết B. Thợ hình họa, thực hiện bánh

C. Đốt lò, chào bán báo D. Tất cả những việc làm bên trên.

 1. Hồ Chi Minh viết lách kiệt tác “Đường Kách mệnh” nhập năm nào?

A. Năm 1926

B. Năm 1927 C. Năm 1928 D. Năm 1929

 1. Tác phẩm “Bản án chính sách thực dân Pháp” của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản lần thứ nhất nhập năm nào?

A. Năm 1923

B. Năm 1925 C. Năm 1926

D. Năm 1924

 1. Nguyễn Ái Quốc lựa lựa chọn tuyến đường hóa giải dân tộc bản địa bám theo khuynh hường chính trị vô sản nhập thời hạn nào?

A. 1917 B. 1918 C. 1919

D. 1920

 1. Nguyễn Tất Thành lấy thương hiệu là Nguyễn Ái Quốc nhập thời hạn nào?

A. Khi Bác lên tàu kể từ bến Nhà Rồng năm 1911; B. Khi Bác nhập cuộc tạo nên Đảng Cộng sản Pháp bên trên Đại hội Tua mon 12/1920;

C. Tại Hội nghị Vécxay (Pháp) ngày 18/6/1919; D. Khi Bác thanh lịch Liên Xô thao tác làm việc ở Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản tháng 6/1923.

 1. Nguyễn Ái Quốc kể từ Liên Xô về Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc) nhập thời hạn nào? A. 12/ B. 11/

C. 12/ D. 10/ 1924

 1. Vở kịch Con Rồng tre được Nguyễn Ái Quốc viết lách nhân thời cơ vua Khải Định sang Pháp, này đó là năm nào?

C. Đại hội IX (2001)

D. Đại hội X (2006)

 1. Nguyễn Tất Thành thứ tự thứ nhất xúc tiếp với khẩu hiệu “Tự tự – Bình đẳng – Bác ái” nhập năm nào?

A. 1904

B. 1905 C. 1908

D. 1917

 1. Bác Hồ về nước ngày, mon, năm nào?

A. 28/1/ B. 28/1/ C. 12/8/

D. 19/12/

 1. Chọn phương án trả lới trúng nhất cho tới tư tưởng Hồ Chí Minh?

A. Tư tưởng Xì Gòn là thành phẩm của sự việc áp dụng trở nên tân tiến tạo ra mái ấm nghĩa Mác - Lênin nhập ĐK thực tiễn của việt nam.

B. Tư tưởng Xì Gòn là thành phẩm của sự việc áp dụng và trở nên tân tiến tạo ra chủ nghĩa Mác - Lênin nhập ĐK ví dụ của việt nam.

C. Tư tưởng Xì Gòn là thành phẩm của sự việc trở nên tân tiến tạo ra mái ấm nghĩa Mác - Lênin nhập ĐK thực tiễn của việt nam.

D. Tư tưởng Xì Gòn là thành phẩm của sự việc tạo ra mái ấm nghĩa Mác - Lênin vào điều khiếu nại thực tiễn của việt nam.

 1. Nguyễn Ái Quốc gứi phiên bản “Yêu sách của quần chúng. # Việt Nam” cho tới Hội nghị Véc xay vào trong ngày, mon, năm nào?

A. 18/6/ B. 18/6/

C. 18/6/

D. 18/6/

 1. Nguyễn Ái Quốc hiểu “Sơ thảo thứ tự loại nhất về yếu tố dân tộc bản địa và nằm trong địa” của Lênin nhập thời hạn nào?

A. 7/ B. 7/

C. 7/ D. 7/

 1. Nguyễn Ái Quốc giã trở nên Quốc tế III, nhập cuộc xây dựng Đảng Cộng sản Pháp khi nào?

A. 12/

B. 12/ C. 12/ D. 12/

 1. Nguyễn vớ Thành lấy thương hiệu Nguyễn Ái Quốc nhập thời hạn nào? A. 18/6/

B. 18/6/ C. 18/6/

Xem thêm: bài 14 trang 77 sgk toán 9 tập 1

D. 18/6/

 1. Nguyễn Ái Quốc đang được xây dựng Hội VN cách mệnh thanh niên ở đâu? A. Hương Cảng (Trung Quốc)

B. Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc) C. Thượng Hải (Trung Quốc)

D. Cao phẳng (Việt Nam)