trắc nghiệm sử bài 21 lớp 12Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21 (có đáp án): Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc

Bộ 60 thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc với đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm không hề thiếu những mức chừng nhận ra, thông hiểu, áp dụng chung học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kiến thức và kỹ năng nhằm đạt điểm trên cao nhập bài bác thi đua trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 1. Sự khiếu nại cần thiết này đang được xẩy ra vào trong ngày 10/10/1954?

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử bài 21 lớp 12

Quảng cáo

A. Miền Bắc nước ta trọn vẹn hóa giải.

B. Trung ương Đảng và nhà nước về bên Thủ đô.

C. Quân tớ tiến thủ nhập tiếp quản ngại Thủ đô.

D. Tên binh Pháp sau cuối rút ngoài nước ta.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 2. Pháp tiến hành rút quân ngoài miền Nam nước ta nhập toàn cảnh này ?

A. Tất cả từng lao lý được quy toan bên trên Hiệp toan đang được ngừng.

Quảng cáo

B. Pháp đang được ngừng fake phó từng trách móc nhiệm thực hành Hiệp toan Giơ-ne-vơ cho tới tổ chức chính quyền Bửu Lộc.

C. Pháp đang được xúc tiến thủ từng việc cho tới việc làm thống nhất non sông vị tuyến đường tổng tuyển chọn cử nhị miền.

D. Rất nhiều lao lý nhập Hiệp toan Giơ-ne-vơ không được ngừng.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 3. Điền kể từ không đủ nhập lời nói sau của Ngoại trưởng Đa-lét (Mĩ): Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko nên là than thở tiếc quá khứ, tuy nhiên là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc nước ta ko cởi đàng cho tới ..... bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”

A. Chủ nghĩa xã hội.

B. Chủ nghĩa nằm trong sản.

C. Cách mạng hóa giải dân tộc bản địa.

D. Cách social căn nhà nghĩa.

Quảng cáo

Đáp án: B

“Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko nên là than thở tiếc quá khứ, tuy nhiên là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc nước ta ko cởi đàng cho tới căn nhà nghĩa nằm trong sản bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”.

Câu 4. Nội dung này tiếp sau đây phản ánh đích tình hình công cộng của cách mệnh nước ta sau năm 1954?

A. nước ta đang được hoàn thiện cơ hội social căn nhà nghĩa.

B. nước ta đang được hoàn thiện cách mệnh hóa giải dân tộc bản địa.

C. Nhà nước đang được hoàn thiện cơ hội social căn nhà nghĩa.

D. Một nửa non sông đang được hoàn thiện cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 5. Vấn đề ruộng khu đất cho tới nông dân đang được xác minh lượt thứ nhất nhập văn khiếu nại này của Đảng ?

A. Cương lĩnh chủ yếu trị thứ nhất của Đảng (2/1930).

B. Luận cương chủ yếu trị của Đảng (10/1930).

Quảng cáo

C. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng mon 10/1930.

D. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn nước lượt loại nhất (3/1935).

Đáp án: A

Vấn đề ruộng khu đất cho tới nông dân đang được xác minh lượt thứ nhất nhập Cương lĩnh chủ yếu trị của Đảng (2/1930). Cương lĩnh đang được xác lập việc tiến hành thổ địa cách mệnh nhằm phân chia ruộng khu đất cho tới dân cày.

Câu 6. Cho cho tới năm 1956, tớ đang được tổ chức từng nào mùa cách tân ruộng khu đất ?

A. 2       B. 3          C. 4           D. 5

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 7. Nội dung này không phản ánh đích trở nên tựu của việc làm cách tân ruộng khu đất ở miền Bắc nước ta trong mỗi năm 1954 - 1956?

A. Đã phân chia được 81 vạn héc-ta ruộng khu đất cho những hộ dân cày.

B. Hơn 2,5 triệu hộ mái ấm gia đình dân cày nước ta được cung cấp ruộng khu đất.

C. Thủ chi tiêu trọn vẹn gia thế tài chính của giai cung cấp địa nông gia thôn.

D. Góp phần tạo hình giai tầng đái địa căn nhà ở vùng quê miền Bắc.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 8. Nội dung này không phản ánh đích sai lầm không mong muốn tuy nhiên miền Bắc gặp gỡ nên nhập việc làm hoàn thiện cách tân ruộng khu đất (1954 – 1956)?

A. Quy sai lầm một vài dân cày, cán cỗ, đảng viên trở nên địa căn nhà phong con kiến.

B. Không nhìn nhận đúng chuẩn những địa căn nhà nhập cuộc kháng chiến, giai tầng bên trên có công với nước.

C. Không nắm rõ phân toan bộ phận giai cung cấp, vận dụng công cụ giáo điều.

D. Phát không còn ruộng khu đất cho tới dân cày nên việt nam không thể ruộng.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 9. Trong rộng lớn 2 năm tổ chức cách tân ruộng khu đất (1954 – 1956), miền Bắc nước ta đang được tiến thủ hành

A. 5 mùa hạn chế tô và 4 mùa cách tân ruộng khu đất.

B. 6 mùa hạn chế tô và 4 mùa cách tân ruộng khu đất.

C. 5 mùa hạn chế tô và 6 mùa cách tân ruộng khu đất.

D. 6 mùa hạn chế tô và 5 mùa cách tân ruộng khu đất.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 10. Nhiệm vụ chủ yếu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1958 - 1960 là:

A. hoàn thiện cách mệnh ruộng khu đất.

B. triệu tập tôn tạo mối quan hệ phát triển.

C. tôn tạo mối quan hệ phát triển, những bước đầu tiên cải tiến và phát triển tài chính xã hội.

D. những bước đầu tiên thiết kế hạ tầng vật hóa học cho tới căn nhà nghĩa xã hội.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 11. Khâu chủ yếu của việc làm tôn tạo mối quan hệ phát triển xã hội căn nhà nghĩa ở miền Bắc trong mỗi năm 1958 – 1960 là

A. xây dựng những công ty lớn công thương nghiệp nghiệp tư bạn dạng dân doanh.

B. hoạt động liên minh hoá nhập phát triển nông nghiệp.

C. cải tiến và phát triển bộ phận tài chính quốc doanh.

D. cải tiến và phát triển những ngành nghề ngỗng tay chân.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 12. Đến năm 1960, việc làm cải tiến và phát triển tài chính - xã hội ở miền Bắc đang được đạt được trở nên tựu gì ?

A. Xây dựng được 172 nhà máy sản xuất rộng lớn bởi TW quản ngại lí.

B. Xây dựng được 192 nhà máy sản xuất rộng lớn bởi khu vực quản ngại lí.

C. Xây dựng 500 nhà máy sản xuất rộng lớn bởi TW quản ngại lí.

D. Xây dựng 217 nhà máy sản xuất rộng lớn bởi TW quản ngại lí.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 13. Mô hình liên minh xã được thiết kế trong mỗi ngành tài chính này ở Miền Bắc VN ?

A. Nông nghiệp, giao thông vận tải vận tải đường bộ.

B. Nông nghiệp, tay chân nghiệp.

C. Nông nghiệp, tay chân nghiệp, thương nghiệp.

D. Thủ công, thương nghiệp, công nghiệp.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 14. Nội dung này tiếp sau đây phản ánh không hề thiếu nhất trở nên tựu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1954 – 1960?

A. Căn bạn dạng xóa sổ bộ phận tách bóc lột nhập cuộc sống tài chính xã hội.

B. Hoàn thành công xuất sắc cuộc cách tân ruộng khu đất ở vùng quê.

C. Hoàn thành công xuất sắc cuộc phục sinh phát triển, đấu giành giật buộc Pháp thực hành Hiệp toan Giơ-ne-vơ.

D. Hoàn trở nên cách tân ruộng khu đất, tôn tạo mối quan hệ phát triển, những bước đầu tiên cải tiến và phát triển tài chính - xã hội.

Đáp án: D

Giải thích: Trong trong thời gian 1954 – 1960, miền Bắc đang được hoàn thiện cách tân ruộng khu đất, tôn tạo mối quan hệ phát triển, những bước đầu tiên cải tiến và phát triển tài chính - xã hội.

Câu 15. Nhiệm vụ của cách mệnh miền bắc nước ta tức thì sau khoản thời gian Hiệp toan Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết là

A. đấu giành giật kháng đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm.

B. thiết kế hạ tầng vật hóa học kinh nghiệm cho tới căn nhà nghĩa xã hội.

C. hoàn thiện cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân.

D. hàn gắn chỗ bị thương cuộc chiến tranh, phục sinh tài chính.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 16. Từ năm 1954, Trung ương Đảng đang được xác minh trách nhiệm của cách mệnh Miền Nam là

A. đấu giành giật chủ yếu trị kháng Mĩ - Diệm, đòi hỏi thực hành Hiệp toan Giơnevơ, đảm bảo an toàn hoà bình, lưu giữ gìn và cải tiến và phát triển lục lượng cách mệnh.

B. đấu giành giật vũ trang kháng Mĩ - Diệm, hoàn thiện hóa giải Miền Nam, thống nhất non sông, fake toàn nước tiến thủ lên căn nhà nghĩa xã hội.

C. đấu giành giật hoà bình kháng chính sách độc tài Ngô Đình Diệm, tiến thủ cho tới thống nhất non sông vị tuyến đường tổng tuyển chọn cử tự tại.

D. Tiến hành cuộc kháng chiến kháng Mĩ, hoàn thiện sự nghiệp hóa giải dân tộc bản địa, thống nhất non sông.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 17. Trong trong thời gian 1954 - 1958, Đảng căn nhà trương nhằm dân chúng miền Nam đấu giành giật chủ yếu trị kháng Mĩ - Diệm vì

A. lực lượng cách mệnh Miền Nam khi này còn non yếu ớt, ko thể tổ chức đấu giành giật vũ trang.

B. khi tê liệt quân thù còn ko dám tấn công lực lượng cách mệnh vị vũ lực.

C. tớ tôn trọng, trang nghiêm chấp hành Hiệp toan Giơnevơ, phụ thuộc vào hạ tầng pháp lí quốc tế nhằm đấu giành giật chủ yếu trị với địch là hầu hết.

D. thời điểm hiện nay đấu giành giật vị quân sự chiến lược sẽ không còn mang lại thắng lợi như tớ ước muốn.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 18. Phong trào Hoà bình được chính thức lúc nào ? Tại đâu ?

A. Tháng 8/1954, Hóc Môn - Gia Định.

B. Tháng 8/1955, TP.Sài Gòn - Chợ Lớn.

C. Tháng 8/1954, TP.Sài Gòn - Chợ Lớn.

D. Tháng 8/1955, Huế.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 19. Phong trào đấu giành giật chủ yếu trị ở Miền Nam trong mỗi năm 1954 - 1958 đã:

A. thực hiện giảm sút khối hệ thống tổ chức chính quyền địch ở những khu đô thị.

B. tụ hợp dân chúng nhập một phía trận kháng Mĩ - Diệm to lớn.

C. thực hiện thất bại quyết sách "tố nằm trong, khử cộng" của Mĩ và tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm.

D. những bước đầu tiên thực hiện thất bại thủ đoạn trở thành Miền Nam nước ta trở nên nằm trong địa loại mới nhất của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu trăng tròn. Hội nghị này của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lượt loại từng nào đang được đưa ra quyết định nhằm dân chúng miền Nam dùng đấm đá bạo lực cách mệnh tiến công sụp đổ tổ chức chính quyền Mĩ - Diệm?

A. Hội nghị lượt loại 15 (1-1959).

B. Hội nghị lượt loại 15 (1-1960).

C. Hội nghị lượt loại 14 (12-1959).

D. Hội nghị lượt loại 14 (1-1960)

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 21. Hình thức khởi nghĩa ngăn chặn thống trị của Mĩ - Diệm đang được ra mắt thứ nhất ở đâu ?

A. Ga Tre.         B. Tỉnh Bình Định.

C. Tỉnh Quảng Ngãi.         D. Tây Ninh.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 22. Điền tiếp kể từ không đủ nhập câu sau : "Phong trào Đồng khởi đang được khắc ghi bước cải tiến và phát triển của cách mệnh Miền Nam fake kể từ thế ... quý phái thế... ".

A. tiêu cực … tấn công.

B. phòng vệ tiêu cực … tấn công.

C. lưu giữ gìn lực lượng … tấn công.

D. tiêu cực … dữ thế chủ động.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 23. Mặt trận Dân tộc hóa giải Miền Nam nước ta được xây dựng nhập Khi nào? Tại đâu?

A. Ngày trăng tròn /12 /1960, Tây Ninh.

B. Ngày 20/ 2/1960, Tỉnh Bình Định.

C. Ngày 20/12/1961, Ga Tre.

D. Ngày 20/2/1960, Sóc Trăng.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 24. Người thứ nhất lưu giữ chức Chủ tịch Mặt trận Dân tộc hóa giải miền Nam nước ta là

A. Nguyễn Thị Bình.         B. Nguyễn Hữu Thọ.

C. Huỳnh Tấn Phát.         D. Lẽ Đức Thọ.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 25. Nội dung này phản ánh chân thành và ý nghĩa lịch sử hào hùng của trào lưu "Đồng khởi"?

A. Làm lung lắc toàn cỗ khối hệ thống ngụy quyền TP.Sài Gòn, cởi đàng cho việc cải tiến và phát triển liên tiếp của cách mệnh miền Nam.

B. Là thắng lợi khắc ghi sự thất bại của chính sách thực dân loại mới nhất của Mĩ ở miền Nam nước ta.

C. Là thắng lợi tăng thêm ý nghĩa kế hoạch thứ nhất của cách mệnh miền Nam, những bước đầu tiên lật sụp đổ tổ chức chính quyền tay sai.

D. Đánh lốt bước cải tiến và phát triển của cách mệnh Miền Nam kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng quý phái tấn công cách mệnh.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 26. Đại hội đại biểu toàn nước lượt loại III của Đảng được tổ chức triển khai tại

A. Hương Cảng (Trung Quốc).

B. TP.Sài Gòn.

C. Hà Nội Thủ Đô.

D. Tân Trào

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 27. Đại hội Đảng toàn nước lượt loại III đang được xác minh cách mệnh miền Bắc

A. với tầm quan trọng quyết thẳng so với sự cải tiến và phát triển của cách mệnh toàn nước.

B. với tầm quan trọng đưa ra quyết định so với việc làm công nghiệp hoá, tân tiến hoá non sông.

C. với tầm quan trọng đưa ra quyết định nhất so với sự cải tiến và phát triển của cách mệnh toàn nước.

D. tầm quan trọng đưa ra quyết định nhất so với sự cải tiến và phát triển của cách mệnh miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 28. Sau năm 1954, tiềm năng công cộng của cách mệnh nhị miền Bắc – Nam nước ta là gì ?

A. Kháng chiến kháng Mĩ, hóa giải trọn vẹn miền Nam.

B. Kháng chiến kháng Mĩ ở miền Bắc, thiết kế căn nhà nghĩa xã hội ở miền Nam.

C. Hoàn trở nên cơ hội social căn nhà nghĩa nhập phạm vi toàn nước, tiến hành hoà bình, thống nhất non sông.

D. Hoàn trở nên cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân nhập phạm vị toàn nước, tiến hành hoà bình, thống nhất non sông.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 29. Đường lối tổ chức thiết kế căn nhà nghĩa xã hội ở Miền Bắc được xác lập thế nào nhập Đại hội Đảng toàn nước lượt loại III?

A. Ưu tiên cải tiến và phát triển công nghiệp nhẹ nhàng - lấy công nghiệp nhẹ nhàng là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

B. Ra mức độ phái triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ nhàng - lấy công nghiệp nhẹ nhàng là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

C. Lấy công nghiệp nặng trĩu thực hiện nền tảng của nền tài chính - ưu tiên cải tiến và phát triển công nghiệp nặng trĩu một cơ hội phù hợp.

D. Kết ăn ý cải tiến và phát triển công nghiệp với nông nghiệp - lấy nông nghiệp là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 30. Đại hội đại biểu toàn nước lượt loại III đang được bầu ai thực hiện Tắc thư loại nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng?

A. Xì Gòn.     B. Lê Duẩn.

C. Trường Chinh.     D. Phạm Văn Đồng.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 31. Nội dung này không phản ánh trở nên tựu của plan Nhà nước 5 năm (1961 - 1965)?

Xem thêm: giáo trình nguyên lý kế toán

A. Giá trị sản lượng công nghiệp nặng trĩu năm 1965 tăng 3 lượt đối với năm 1960.

B. Công nghiệp quốc doanh cướp tỉ trọng 93% nhập tổng mức sản lượng ngành công nghiệp toàn miền Bắc.

C. Công nghiệp nhẹ nhàng, đái tay chân nghiệp đang được xử lý được 80% mặt hàng chi tiêu và sử dụng quan trọng nhất cho tới dân chúng.

D. Thương nghiệp cá nhân được Nhà nước ưu tiên cải tiến và phát triển nên đã chiếm lĩnh được được thị ngôi trường.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 166-167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 32. Một trong mỗi công trình xây dựng thuỷ lợi rộng lớn được thiết kế nhập giai đoạn miền Bắc tiến hành plan Nhà nước 5 năm lượt loại nhất (1961 – 1965) là

A. công trình xây dựng thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải.

B. công trình xây dựng thuỷ lợi Bái Thượng.

C. công trình xây dựng thuỷ lợi Đô Lương.

D. công trình xây dựng thuỷ nông Thác Huống.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 33. Một trong mỗi trào lưu thi đua đua phát triển nông nghiệp được vạc động trong mỗi năm tiến hành plan 5 năm lượt loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là

A. “thi đua với Thành Công”.

B. “thi đua với Đại Phong”.

C. thi đua đua nhị “tốt”.

D. thi đua đua phụ vương “nhất”.

Đáp án: B

Giải thích: Một trong mỗi trào lưu thi đua đua phát triển nông nghiệp được vạc động trong mỗi năm tiến hành plan 5 năm lượt loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là “thi đua với Đại Phong”.

Câu 34.Đại hội đại biểu toàn nước lượt loại III của Đảng (9-1960) được tổ chức triển khai nhập thực trạng nào?

A. Miền Bắc đang được hoàn thiện việc làm thiết kế và tôn tạo xã hội căn nhà nghĩa, dân chúng đang được phấn khởi tin yêu tưởng hợp tác thiết kế chính sách mới nhất.

B. Cách mạng miền Nam đang được đứng trước những trở ngại rộng lớn, quyết sách "tố nằm trong, khử cộng” của Mĩ - Diệm đã từng cho tới lực lượng cách mệnh tổn thất áp lực.

C. Cuộc kháng chiến kháng Mỹ của dân chúng tớ đang được gặp gỡ trở ngại, chưa xuất hiện sự cỗ vũ của những lực lượng độc lập bên trên trái đất.

D. Cách mạng nhị miền Nam đang được fake quý phái thế tấn công, miền Bắc đang được hoàn thiện cách tân ruộng khu đất và phục sinh tài chính.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 35. Đại hội đại biểu toàn nước lượt loại III của Đảng (9-1960)có chân thành và ý nghĩa thế nào so với cách mệnh Việt Nam?

A. Đại hội đang được đưa ra tuyến đường cải tiến và phát triển của cách mệnh Việt Nam: kể từ cách mệnh tư sản dân quyền tiến thủ lên căn nhà nghĩa xã hội, cởi rời khỏi thời kỳ mới nhất cho tới lịch sử hào hùng dân tộc bản địa.

B. Đại hội đang được đem đến "nguồn ánh sáng” mới nhất cho tới dân tộc bản địa nước ta hoàn thiện cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân nhập toàn nước và quá đáng lên căn nhà nghĩa xã hội ở miền Bắc.

C. Đại hội đang được cởi rời khỏi 1 thời kỳ mới nhất cho tới lịch sử hào hùng nước ta - thời kỳ toàn nước tiến thủ lên tuyến đường xã hội căn nhà nghĩa.

D. Đại hội đang được tiếp mức độ, dẫn đường cho tới cách mệnh miền Nam, nhằm dân chúng miền Nam tổ chức cuộc “Đồng khởi” thành công xuất sắc.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 36. Hệ thống đàng Trường Sơn được gọi là đàng 559 vì

A. tuyến đường này còn có tổng chiều nhiều năm là 559 km.

B. đưa ra quyết định cởi tuyến đường này của Thủ tướng tá là đưa ra quyết định đem số 559.

C. thương hiệu tuyến đường được đặt điều nhập thời hạn tuy nhiên Đảng đưa ra quyết định cởi đàng (5 - 1959).

D. đơn vị chức năng thứ nhất tổ chức cởi đàng với 559 team viên.

Đáp án: C

Giải thích: Hệ thống đàng Trường Sơn được gọi là đàng 559 vì như thế thương hiệu tuyến đường được đặt điều nhập thời hạn tuy nhiên Đảng đưa ra quyết định cởi đàng (5 - 1959).

Câu 37. Chiến lược "Chiến giành giật quánh biệt" của Mĩ là

A. một kiểu dáng mới nhất của căn nhà nghĩa thực dân cũ, dựa vào nền tảng lực lượng quân ngụy, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, vị phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

B. một kiểu dáng cuộc chiến tranh của căn nhà nghĩa thực dân mới nhất, được tổ chức vị quân team viễn chinh Mĩ và quân chư hầu.

C. một kiểu dáng cuộc chiến tranh của căn nhà nghĩa thực dân cũ, được tổ chức vị Quân team binh tiến công mướn, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

D. một kiểu dáng cuộc chiến tranh của căn nhà nghĩa thực dân mới nhất, được tổ chức vị quân team tay sai, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, vị phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 168-169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 38. “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh quan trọng – là

A. điểm triệu tập quản ngại lí sinh hoạt tài chính của dân chúng miền Nam.

B. một loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp dân chúng, tiến hành "tát nước bắt cá", tiến công đập hoàn toàn trào lưu đấu giành giật cách mệnh miền Nam.

C. một quy mô thiết kế tài chính - xã hội bởi Mĩ thẳng quản ngại lí ở vùng khu đô thị miền Nam.

D. một quyết sách nhằm mục đích cướp lại ruộng khu đất của dân chúng tớ, tạo nên ĐK cho những gia thế địa căn nhà - tư sản hoá ở miền Nam cải tiến và phát triển thực hiện điểm dựa xã hội cho tới tổ chức chính quyền Diệm.

Đáp án: B

Giải thích: “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh quan trọng – là 1 trong những loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp dân chúng, tiến hành "tát nước bắt cá", tiến công đập hoàn toàn trào lưu đấu giành giật cách mệnh miền Nam.

Câu 39. Biện pháp này không được Mĩ - Diệm vận dụng nhập quy trình tiến hành kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" ?

A. Tiến hành trận chiến giành giật phá hủy vị thủy quân và ko quân rời khỏi miền Bắc.

B. Trang bị phương tiện đi lại cuộc chiến tranh tân tiến, thịnh hành phương án "trực thăng vận", "thiết xa thẳm vận" cho tới quân nguỵ.

C. Tiến hành những cuộc tiến quân càn quét dọn quy tế bào rộng lớn nhập những địa thế căn cứ cách mệnh.

D. Tăng cường viện trợ quân sự chiến lược cho tới tổ chức chính quyền Diệm, thiết kế và cải tiến và phát triển lực lượng ngụy quân.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 40. Tại sao Đảng tớ fake căn nhà trương binh vận là 1 trong những nhập "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt” của Mĩ?

A. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tớ là trận chiến đấu ko cân nặng mức độ thân thiện một đế quốc mạnh mẽ và một nước nhược đái.

B. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tớ là 1 trong những cuộc kháng chiến ngăn chặn căn nhà nghĩa thực dân mới nhất, nên tích cực kỳ binh vận nhằm thực hiện tan tan, sụp sụp đổ ngụy quân, ngụy quyền - điểm dựa của kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt”.

C. Vì lực lượng cách mệnh miền Nam còn yếu ớt, người sử dụng binh vận là 1 trong những mũi giáp công nhằm tiến hành phương châm "lấy vũ trang địch nhằm tiến công địch”.

D. Vì cách mệnh miền Nam là cút kể từ trào lưu đấu giành giật chủ yếu trị tiến thủ lên vạc động dân chúng tổ chức trận chiến giành giật cách mệnh, binh vận cũng là 1 trong những kiểu dáng đấu giành giật chủ yếu trị với hiệu suất cao.

Đáp án: D

Giải thích: Đảng tớ fake căn nhà trương binh vận là 1 trong những nhập "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt” của Mĩ vì như thế cách mệnh miền Nam là cút kể từ trào lưu đấu giành giật chủ yếu trị tiến thủ lên vạc động dân chúng tổ chức trận chiến giành giật cách mệnh, binh vận cũng là 1 trong những kiểu dáng đấu giành giật chủ yếu trị với hiệu suất cao.

Câu 41. Nội dung này phản ánh điểm lưu ý nổi trội của cuộc đấu giành giật kháng đập “ấp chiến lược” ở miền Nam?

A. Hoạt động của lực lượng quân hóa giải tăng thêm ý nghĩa đưa ra quyết định cho tới thắng lợi của cuộc đấu giành giật.

B. Là cuộc đấu giành giật "giành khu đất, giành dân" thân thiện lực lượng cách mệnh và phản cách mệnh bên trên những khu đô thị miền Nam.

C. Cuộc đấu giành giật kháng - đập ấp kế hoạch được tổ chức tuy nhiên song với sinh hoạt rào buôn bản kháng chiến ở vùng quê miền Nam.

D. Là cuộc đấu giành giật liên tiếp, dằng dai của dân chúng tớ nhằm mục đích vượt mặt kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 42. Nội dung này phản ánh đích nghĩa lịch sử hào hùng của thắng lợi Ấp Bắc (1/1963)?

A. Cuộc đọ mức độ thứ nhất, thắng lợi thứ nhất của lực lượng vũ trang miền Nam với quân viễn chinh Mĩ.

B. Đánh lốt bước trưởng thành và cứng cáp của lực lượng vũ trang Miền Nam, thực hiện vỡ nợ phương án "trực thăng vận", "thiết xa thẳm vận" của Mĩ.

C. Là thắng lợi cần thiết, xác minh quân dân miền Nam với đầy đủ năng lực vượt mặt quân team TP.Sài Gòn.

D. Làm vỡ nợ về cơ bạn dạng kế hoạch “Chiến giành giật quánh biệt” của đế quốc Mĩ ở miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 43. Sự khiếu nại thay máu chính quyền lật sụp đổ tổ chức chính quyền Diệm (1/ 11/1963) chứng minh điều gì?

A. Mâu thuẫn nhập nội cỗ tổ chức chính quyền TP.Sài Gòn, thân thiện Mĩ - Diệm càng ngày càng thâm thúy, ko thể dung hoà được.

B. Đánh lốt một thất bại cần thiết của Mĩ trong những công việc thiết lập một tổ chức chính quyền tay sai ở Miền Nam.

C. Chứng tỏ tổ chức chính quyền TP.Sài Gòn đang được lung lắc, rủi ro thâm thúy, ko thể ko lật sụp đổ.

D. Chứng tỏ đế quốc Mĩ đang được thất bại trong những công việc thiết lập tổ chức chính quyền tay sai ở miền Nam.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 44. Nội dung này phản ánh đích tình hình Miền Nam tức thì sau cuộc thay máu chính quyền lật sụp đổ tổ chức chính quyền Diệm – Nhu ngày 1/11/1963?

A. Mĩ đang được kịp lúc fake Dương Văn Minh lên thay cho và nhanh gọn lẹ ổn định toan tình hình.

B. Phong trào đấu giành giật kháng ngụy quyền ở Miền Nam trong thời điểm tạm thời xong xuôi.

C. Chính quyền TP.Sài Gòn lâm vào trong 1 cuộc rủi ro triền miên với trên 10 cuộc thay máu chính quyền tiếp sau đó.

D. Mĩ kêu gọi con số rộng lớn quân viễn chinh nhập Miền Nam chung tổ chức chính quyền TP.Sài Gòn tại vị.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 45. Đến thời điểm cuối năm 1964, tổ chức chính quyền TP.Sài Gòn chỉ từ trấn áp được từng nào “ấp chiến lược” đối với dự kiến?

A. Khoảng một nửa số ấp dự con kiến.

B. Khoảng 1/3 số ấp dự con kiến.

C. Khoảng 1/4 số ấp dự con kiến.

D. Khoảng 1/5 số ấp dự con kiến.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 46. Mục chi tiêu của plan Giôn-xơn – Mác Na-ma-ra là gì?

A. Hoàn trở nên bình toan miền Nam trong khoảng 18 mon.

B. Hoàn trở nên bình toan miền Nam trong khoảng 16 mon.

C. Hoàn trở nên bình toan miền Nam trong khoảng 24 mon.

D. Hoàn trở nên bình toan với trọng tâm miền Nam trong khoảng hai năm.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 47. Nội dung này phản ánh đích nghĩa những thắng lợi của tớ bên trên mặt mày trận quân sự chiến lược nhập nhộn nhịp - xuân 1964 - 1965?

A. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, khắc ghi sự sụp sụp đổ trọn vẹn của kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" ở miền Nam nước ta.

B. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, chứng minh quân dân miền Nam hoàn toàn có thể vượt mặt kế hoạch cuộc chiến tranh xâm lăng thực dân mới nhất của Mĩ.

C. Là thắng lợi khắc ghi sự sụp sụp đổ cơ bạn dạng của kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" của đế quốc Mĩ.

D. Là thắng lợi khắc ghi sự sụp sụp đổ trọn vẹn của quốc sách “ấp chiến lược” của địch.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 172 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 48. Một trào lưu thi đua đua ở miền Nam nhập giai đoạn đại chiến kháng kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" là

A. bắt lấy thắt sống lưng địch tuy nhiên tiến công.

B. mò mẫm Mĩ tuy nhiên tiến công, mò mẫm ngụy tuy nhiên khử.

C. thi đua đua Ấp Bắc, giết thịt giặc lập công.

D. vòng đai khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 49. Một trào lưu thanh niên được vạc động nhập năm 1965 ở miền Nam là

A. trào lưu "Hai giỏi".

B. trào lưu "Ba sẵn sàng".

C. trào lưu "Năm xung phong".

D. trào lưu thi đua đua giành danh hiệu "Dũng sĩ khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: trào lưu thanh niên được vạc động nhập năm 1965 ở miền Nam là trào lưu "Năm xung phong".

Câu 50. Nội dung này tại đây không nên là trách nhiệm của miền Bắc nước ta sau 1954?

A. Viện trợ cho tới mặt trận miền Nam.

B. Tiến hành cơ hội social căn nhà nghĩa.

C. Trực tiếp kháng chính sách Mĩ - Diệm.

D. Chống cuộc chiến tranh phá hủy của Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Sau năm 1954, miền Bắc ko thẳng đấu giành giật kháng chính sách Mĩ – Diệm, này là trách nhiệm của cách mệnh miền Nam nước ta.

Câu 51. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Nam sau 1954 là gì?

A. Tiến hành đấu giành giật vũ trang nhằm vượt mặt cuộc chiến tranh xâm lăng của Mĩ, Diệm.

B. Tiến hành cơ hội social căn nhà nghĩa cùng theo với miền Bắc.

C. Cùng với miền Bắc tổ chức việc làm thiết kế căn nhà nghĩa xã hội.

D. Đấu giành giật ngăn lại tiếp viện của Mĩ cho tới tổ chức chính quyền TP.Sài Gòn.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 52. Cách mạng miền Nam với tầm quan trọng thế nào trong những công việc tiến công sụp đổ thống trị của đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền tay sai, hóa giải miền Nam thống nhất khu đất nước?

A. Có tầm quan trọng cần thiết nhất.

B. Có tầm quan trọng cơ bạn dạng nhất.

C. Có tầm quan trọng đưa ra quyết định thẳng.

D. Có tầm quan trọng đưa ra quyết định nhất.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 53. Thủ đô Hà Nội Thủ Đô được hóa giải nhập thời hạn nào?

A. 10 -10- 1954.       B. 25 - 10 -1955.

C. 12 - 12- 1954.       D. 18 - 10 - 1954.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 54. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Bắc sau năm 1954 là gì?

A. Đấu giành giật kháng Mĩ - Diệm.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân.

C. Chuyển quý phái tổ chức cơ hội social căn nhà nghĩa.

D. Hoàn trở nên thống nhất non sông về mặt mày việt nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 55. Đường lối thể hiện tại sự tạo ra, khác biệt của Đảng nhập thời kháng Mĩ cứu vãn nước là:

A. Tiến hành cơ hội social căn nhà nghĩa ở miền Bắc.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân ở miền Nam.

C. Tiến hành mặt khác cách mệnh dân tộc bản địa dân căn nhà ở miền Nam và cơ hội social căn nhà nghĩa ở miền Bắc.

D. Tất cả những đàng lối bên trên.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 56. Miền Bắc VN trọn vẹn được hóa giải nhập thời hạn nào?

A. 10 - 10 - 1954.       B. 16 - 5 -1955.

C. 10 - 10 - 1955.       D. 13 - 5 -1955.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 57. Nội dung này phản ánh không hề thiếu nhất trách nhiệm của cách mệnh VN sau năm 1954?

A. Xây dựng căn nhà nghĩa xã hội ở miền Bắc, tương hỗ cho tới cách mệnh miền Nam.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân căn nhà ở miền Nam, kháng Mĩ - Diệm.

C. Miền Bắc thiết kế căn nhà nghĩa xã hội, miền Nam tổ chức cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân, tiến thủ cho tới thống nhất nước căn nhà.

D. Miền Bắc thiết kế căn nhà nghĩa xã hội, tiếp viện cho tới miền Nam, miền Nam tổ chức cách mệnh dân người chủ dân, đảm bảo an toàn miền Bắc tiến hành thống nhất nước căn nhà.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 58. Thắng lợi cần thiết nhất nhập việc làm cách tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là

A. đang được câu kết dân cày nhập cuộc đấu giành giật ngăn chặn quân thù mới nhất – đế quốc Mĩ.

B. hóa giải dân cày ngoài ách áp bức, tách bóc lột của địa căn nhà phong con kiến.

C. fake dân cày lên vị thế thực hiện căn nhà ở vùng quê.

D. đang được tiến công sụp đổ toàn cỗ giai cung cấp địa căn nhà phong con kiến.

Đáp án: B

Giải thích: Thắng lợi cần thiết nhất nhập việc làm cách tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là hóa giải dân cày ngoài ách áp bức, tách bóc lột của địa căn nhà phong con kiến.

Câu 59. Đến năm 1960, ở miền Bắc với 85% hộ dân cày, 68% diện tích S khu đất đai nhập liên minh xã nông nghiệp. Đó là sản phẩm của:

A. cách tân ruộng khu đất.

B. phục sinh tài chính.

C. tôn tạo xã hội căn nhà nghĩa.

D. thiết kế liên minh xã.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 60. nguyên nhân cơ bạn dạng nhất kéo đến trào lưu “Đồng khởi” (1959 – 1960) là:

A. Mĩ - Diệm đập Hiệp toan Giơ-ne-vơ, tiến hành quyết sách "tố nằm trong, khử cộng".

B. sự soi đàng của Nghị quyết Hội nghị lượt loại 15 của Đảng về đàng lối cách mệnh miền Nam.

C. quyết sách thống trị của Mĩ - Diệm thực hiện cho tới cách mệnh miền Nam bị tổn thất áp lực.

D. dân chúng miền Nam mong muốn đứng lên giành lấy quyền sinh sống.

Đáp án: B

Xem thêm: tính diện tích hình vuông lớp 3

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 12 với đáp án ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc- Đấu giành giật kháng Đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền TP.Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền non sông thẳng đại chiến kháng Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa vặn đại chiến vừa vặn phát triển (1965-1973) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền non sông thẳng đại chiến kháng Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa vặn đại chiến vừa vặn phát triển (1965-1973) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cải tiến và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cải tiến và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 2)

Săn SALE shopee mon 12:

  • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official