trắc nghiệm sử 12 bài 9Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 9 (có đáp án): Quan hệ quốc tế vô và sau thời gian "chiến giành giật lạnh"

Bộ 30 thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 9: Quan hệ quốc tế vô và sau thời gian "chiến giành giật lạnh" với đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm không thiếu những mức phỏng nhận ra, thông hiểu, áp dụng hùn học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kỹ năng và kiến thức nhằm đạt điểm trên cao vô bài xích thi đua trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 1. Đặc điểm của mối quan hệ quốc tế kể từ sau Chiến giành giật toàn cầu loại nhị cho tới năm 1991 là

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử 12 bài 9

Quảng cáo

A. xu thế chủ quyền, liên minh nằm trong cách tân và phát triển càng ngày càng cướp ưu thế.

B. ra mắt sự đối đầu khốc liệt trong những nước đế quốc nhằm mục tiêu giành giật giành nằm trong địa.

C. toàn cầu vô quy trình tạo hình trật tự động mới nhất theo gót Xu thế nhiều cực kỳ.

D. với sự đối đầu stress thân thiện nhị phe tư bạn dạng ngôi nhà nghĩa và xã hội ngôi nhà nghĩa.

Đáp án: D

Giải thích: Đặc điểm của mối quan hệ quốc tế kể từ sau Chiến giành giật toàn cầu loại II cho tới năm 1991 là với sự đối đầu stress thân thiện nhị phe tư bạn dạng ngôi nhà nghĩa và xã hội ngôi nhà nghĩa tuy nhiên bộc lộ lớn số 1 là cuộc Chiến giành giật giá buốt thân thiện Mĩ và Liên Xô.

Câu 2. Sự khiếu nại khởi điểm cuộc Chiến giành giật giá buốt là

A. Mĩ đưa ra “Kế hoạch Mácsan” nhằm mục tiêu viện trợ cho những nước Tây Âu (1947).

B. sự Thành lập và hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO, 1949).

C. thông điệp của Tổng thống Truman bên trên Quốc hội Mĩ (1947).

D. sự Thành lập và hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Vácsava (1955).

Đáp án: C

Giải thích: Sự khiếu nại khởi điểm cuộc Chiến giành giật giá buốt là thông điệp của Tổng thống Truman bên trên Quốc hội Mĩ (1947), xác định sự tồn bên trên của Liên Xô là nguy hại rộng lớn so với nước Mỹ và ý kiến đề nghị viện trợ cho tới Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, trở nên nhị nước này trở thành địa thế căn cứ tiền tuyến chống Liên Xô.

Quảng cáo

Câu 3. Nước này sau đây không cần là 1 trong mỗi nước thứ nhất kí Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ?

A. Canađa.          B. Bỉ.

C. Lúcxămbua.       D. Cộng hòa Liên bang Đức.

Đáp án: D

Giải thích: Năm 1949, 11 nước phương Tây và Mĩ kí Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, ghi lại sự xây dựng của NATO. Năm 1955, Cộng hòa Liên bang Đức mới nhất nhập cuộc tổ chức triển khai này.

Câu 4. Một trong mỗi nguyên vẹn nhân dẫn theo Chiến giành giật giá buốt là

A. sự trái chiều về tiềm năng và kế hoạch thân thiện nhị cường quốc Xô – Mĩ.

B. xích míc về yếu tố thị ngôi trường trong những cường quốc tư bạn dạng ngôi nhà nghĩa.

C. xích míc trong những nước nằm trong địa với những nước đế quốc.

D. xích míc về yếu tố nằm trong địa thân thiện khối tư bạn dạng ngôi nhà nghĩa và xã hội ngôi nhà nghĩa.

Đáp án: A

Giải thích: Một trong mỗi nguyên vẹn nhân dẫn theo Chiến giành giật giá buốt là việc trái chiều về tiềm năng và kế hoạch thân thiện nhị cường quốc Xô – Mĩ.

Câu 5. Tổ chức Hiệp ước Vácsava (1955) là

A. liên minh tài chính - chủ yếu trị trong những nước xã hội ngôi nhà nghĩa.

B. liên minh chủ yếu trị - quân sự chiến lược của những nước châu Âu.

C. liên minh tài chính - quân sự chiến lược của những nước xã hội ngôi nhà nghĩa ngôi nhà nghĩa Đông Âu.

D. liên minh chủ yếu trị - quân sự chiến lược mang ý nghĩa hóa học chống thủ của những nước xã hội ngôi nhà nghĩa Đông Âu.

Đáp án: D

Giải thích: Tổ chức Hiệp ước Vácsava (1955) là liên minh chủ yếu trị - quân sự chiến lược mang ý nghĩa hóa học chống thủ của những nước xã hội ngôi nhà nghĩa Đông Âu.

Câu 6. Điều đang được không xẩy ra vô quy trình thao diễn trở nên của "Chiến giành giật lạnh" là:

A. Có những xích míc, sự không tương đồng bên trên nghành nghề chủ yếu trị thân thiện Liên Xô và Tây Âu.

B. Những xích míc thâm thúy bên trên nghành nghề tài chính thân thiện Liên Xô và Tây Âu.

C. Những trận chiến giành giật toàn thể xẩy ra ở nhiều điểm bên trên toàn cầu.

D. Những cuộc xung đột thẳng vày quân sự chiến lược thân thiện Liên Xô và Mĩ.

Quảng cáo

Đáp án: D

Giải thích: Chiến giành giật giá buốt xẩy ra bên trên toàn bộ những nghành nghề, nước ngoài trừ những cuộc xung đột thẳng vày quân sự chiến lược thân thiện Liên Xô và Mĩ.

Câu 7. Nội dung này sau đây không cần là hệ ngược của việc Mĩ tiến hành "Kế hoạch Mácsan" (1947)?

A. Các nước Tây Âu từng bước bình phục tài chính sau cuộc chiến tranh.

B. Mĩ đang được thành công xuất sắc trong những việc mách bảo, kiểm soát những nước tư bạn dạng Đồng minh.

C. Các nước Tây Âu từng bước vượt lên được rủi ro tích điện . toàn thị trường quốc tế.

D. Khiến Tây Âu và Đông Âu với sự phân loại trái chiều về tài chính và chủ yếu trị.

Đáp án: C

Giải thích: Các nước Tây Âu từng bước vượt lên được rủi ro tích điện toàn thị trường quốc tế ko cần là hệ ngược của việc Mĩ tiến hành "Kế hoạch Mácsan".

Câu 8. Sự tạo hình những liên minh NATO, CENTO, Tổ chức Hiệp ước Vácsava trong mỗi những năm sau Chiến giành giật toàn cầu loại nhị phản ánh điều gì?

A. Liên kết chống đang được là 1 xu thế của toàn cầu.

B. Nỗ lực của những vương quốc nhằm ngăn ngừa một trận chiến giành giật toàn cầu mới nhất.

C. Sự đối đầu khốc liệt thân thiện nhị cực kỳ vô trật tự động Ianta.

D. Chiến lược toàn thị trường quốc tế, xác lập tầm quan trọng chỉ huy toàn cầu của Mĩ đang được thất bại.

Đáp án: C

Giải thích: Sự tạo hình những liên minh NATO, CENTO, Tổ chức Hiệp ước Vácsava trong mỗi những năm sau Chiến giành giật toàn cầu loại nhị phản ánh sự đối đầu khốc liệt thân thiện nhị cực kỳ tư bạn dạng ngôi nhà nghĩa và xã hội ngôi nhà nghĩa tự Mĩ và Liên Xô hàng đầu.

Câu 9. Nội dung này phản ánh tình hình toàn cầu vô thời gian Chiến giành giật lạnh?

A. Các nước cách tân và phát triển và những nước kém cỏi cách tân và phát triển luôn luôn vô hiện tượng đối đầu.

B. Các trận chiến giành giật vày tranh bị từng bước được giới hạn.

C. Các nước đẩy mạnh chạy đua vũ trang, kho tranh bị phân tử nhân ngày rộng rãi.

D. Xu thế hòa đình, chủ quyền càng ngày càng cướp ưu thế bên trên toàn cầu.

Đáp án: C

Giải thích: Trong thời gian Chiến giành giật giá buốt, những vương quốc, nhất là Liên Xô và Mĩ, đẩy mạnh chạy đua vũ trang khiến cho những kho tranh bị phân tử nhân ngày rộng rãi, khiến cho toàn cầu luôn luôn vô hiện tượng stress.

Quảng cáo

Câu 10. Chiến giành giật xâm lăng nước Việt Nam của thực dân Pháp (1945 - 1954) và cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950- 1953) với điểm gì tương đồng?

A. Là những trận chiến giành giật xâm lăng thực dân mới nhất.

B. Là những trận chiến giành giật ngăn chặn ngôi nhà nghĩa thực dân cũ.

C. Là những trận chiến giành giật tuy nhiên từng mặt mũi tham ô chiến đều chịu đựng hiệu quả mạnh mẽ và tự tin của nhị phe : Tư bạn dạng ngôi nhà nghĩa hoặc Xã hội ngôi nhà nghĩa.

D. Là những trận chiến giành giật của 2 dân tộc bản địa ngăn chặn ngôi nhà nghĩa thực dân mới nhất, vì thế tiềm năng song lập dân tộc bản địa, thống nhất nước nhà.

Đáp án: C

Giải thích: Chiến giành giật xâm lăng nước Việt Nam của thực dân Pháp (1945 - 1954) và cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950- 1953) đều là những trận chiến giành giật tuy nhiên từng mặt mũi tham ô chiến đều chịu đựng hiệu quả mạnh mẽ và tự tin của nhị phe: tư bạn dạng ngôi nhà nghĩa hoặc xã hội ngôi nhà nghĩa.

Câu 11. So với cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953), cuộc chiến tranh nước Việt Nam (1954 – 1975) với điểm gì không giống biệt?

A. Không với sự hiện hữu thẳng của quân group Mĩ.

B. Diễn rời khỏi vô ĐK 50% nước đang được tiến thủ lên thi công ngôi nhà nghĩa xã hội.

C. Không chịu đựng hiệu quả của Chiến giành giật giá buốt và sự đối đầu Đông - Tây.

D. Thống nhất nước nhà sau thời điểm cuộc chiến tranh kết đốc.

Đáp án: D

Giải thích: Sau Lúc cuộc chiến tranh nước Việt Nam (1954 – 1975) kết đốc, nước nhà nước Việt Nam và được thống nhất một dải kể từ Bắc vô Nam. Còn cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953) kết đốc với việc kí hiệp nghị đình chiến, nhị núi sông tồn bên trên riêng rẽ rẽ ở nhị miền Nam – Bắc Triều Tiên.

Câu 12.Theo Kế hoạch Mácsan (1947), Mĩ tiếp tục viện trợ cho tới Tây Âu từng nào chi phí nhằm Phục hồi kinh tế?

A. 17 tỉ USD.

B. 18 tỉ USD.

C. 70 tỉ USD.

D. 71 tỉ USD.

Đáp án: A

Giải thích: Theo Kế hoạch Mácsan (1947), Mĩ tiếp tục viện trợ cho tới Tây Âu 17 tỉ USD nhằm Phục hồi tài chính, mặt mũi không giống, Mĩ cũng trải qua plan này nhằm tập kết những nước Tây Âu vô liên minh quân sự chiến lược chống Liên Xô và những nước Đông Âu.

Câu 13. Xu thế hoà đình Đông - Tây xuất hiện tại kể từ lúc nào ?

A. Đầu trong năm 70 của thế kỉ XX.

B. Cuối trong năm 70 của thế kỉ XX.

C. Đầu trong năm 80 của thế kỉ XX.

D. Cuối trong năm 80 của thế kỉ XX.

Đáp án: A

Giải thích: Xu thế hoà đình Đông - Tây xuất hiện tại từ trên đầu trong năm 70 của thế kỉ XX.

Câu 14. Một trong mỗi bộc lộ của xu thế hoà đình Đông - Tây là:

A. Xô - Mĩ đang được với những cuộc chạm mặt, thương lượng về những yếu tố mặc cả nhị nằm trong quan hoài.

B. Xô - Mĩ đang trở thành liên minh kế hoạch của nhau trong vô số nhiều yếu tố quốc tế.

C. những nước thực dân gật đầu trao trả song lập cho tới nhiều nằm trong địa ở Á - Phi - Mĩ Latinh.

D. những trận chiến giành giật toàn thể ở nhiều điểm bên trên toàn cầu ra mắt với quy tế bào nhỏ rộng lớn.

Đáp án: A

Giải thích: Một trong mỗi bộc lộ của xu thế hoà đình Đông - Tây từ trên đầu trong năm 70 của thế kỉ XX là Xô - Mĩ đang được với những cuộc chạm mặt, thương lượng về những yếu tố mặc cả nhị nằm trong quan hoài.

Câu 15. Chiến giành giật giá buốt đầu tiên dứt vô thời gian này ?

A. Tháng 2/1989.       B. Tháng 12/1991.

C. Tháng 12/1998.       D. Tháng 2/1988.

Xem thêm: ẩn ứng dụng trên samsung

Đáp án: B

(Giải thích: Tháng 12 – 1989, vô cuộc bắt gặp ko đầu tiên ở hòn đảo Manta, Tắc thư Đảng Cộng sản Liên Xô và Tổng thống Mĩ đang được đầu tiên nằm trong tuyên tía chấm dứt Chiến giành giật lạnh. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh giá buốt thực sự kết đốc (chính thức kết thức) Lúc Liên bang Xô viết lách sụp sụp vô mon 12 – 1991)

Câu 16. Xô - Mĩ tuyên tía dứt Chiến giành giật giá buốt (1989) do

A. cuộc đấu giành giật giải tỏa dân tộc bản địa càng ngày càng cách tân và phát triển mạnh mẽ và tự tin bên trên toàn cầu.

B. cả nhị cường quốc đều bị suy rời thế mạnh về nhiều mặt mũi đối với những nước không giống.

C. ngôi nhà nghĩa xã hội đang được sụp sụp ở Liên Xô và những nước Đông Âu.

D. xích míc trong những nước tư bạn dạng ngôi nhà nghĩa càng ngày càng thâm thúy.

Đáp án: B

Giải thích: Xô - Mĩ tuyên tía dứt Chiến giành giật giá buốt (1989) tự cả nhị cường quốc đều bị suy rời thế mạnh về nhiều mặt mũi đối với những nước không giống.

Câu 17. Trật tự động nhị cực kỳ Ianta sụp sụp vô thời gian này ?

A. Năm 1989.       B. Năm 1990.

C. Năm 1991.       D. Năm 1992.

Đáp án: C

Giải thích: Năm 1991, ngôi nhà nghĩa xã hội sụp sụp ở Liên Xô. Sự sụp sụp của Liên Xô đang được ghi lại sự sụp sụp của trật tự động

Câu 18. Chiến giành giật giá buốt dứt (1989) đang được hiệu quả ra sao cho tới tình hình thế giới?

A. Mở rời khỏi Xu thế giải quyết và xử lý chủ quyền những vụ giành giật chấp, xung đột.

B. Khiến những tổ chức triển khai chủ yếu trị - quân sự chiến lược bên trên toàn cầu đều bị giải thể.

C. Làm cho tới phạm vi tác động của Mĩ và Liên Xô đều bị thu hẹp.

D. Hình trở thành một trật tự động toàn cầu mới nhất theo gót Xu thế nhiều cực kỳ.

Đáp án: A

Giải thích: Chiến giành giật giá buốt dứt (1989) đang được Mở rời khỏi Xu thế giải quyết và xử lý chủ quyền những vụ giành giật chấp, xung đột ở những chống bên trên toàn cầu.

Câu 19. Chiến giành giật giá buốt dứt (1989) với tác động ra sao cho tới tình hình Đông Nam Á?

A. Khiến những tổ chức triển khai link chống đứng trước nguy hại giải thể.

B. Giúp những vương quốc ở Khu vực Đông Nam Á với ĐK thiết kế lại nước nhà.

C. Giúp yếu tố Campuchia từng bước được toá gỡ.

D. Thúc đẩy sự Thành lập và hoạt động của tổ chức triển khai chống Khu vực Đông Nam Á.

Đáp án: C

Giải thích: Chiến giành giật giá buốt dứt (1989) đã hỗ trợ yếu tố Campuchia từng bước được toá gỡ, kể từ cơ toá quăng quật từng xích mích thân thiện khối nước Đông Dương và khối ASEAN, tạo ra ĐK nhằm ASEAN không ngừng mở rộng member và nâng lên vị thế bên trên ngôi trường quốc tế.

Câu đôi mươi. Những hạ tầng nhằm xác định Mĩ khó khăn hoàn toàn có thể thiết lập được trật tự động toàn cầu "một cực" ?

A. Phạm vỉ tác động của Mĩ sau Chiến giành giật giá buốt bị thu hẹp.

B. Thế giới đã tạo ra tía trung tâm tài chính - tài chủ yếu rộng lớn.

C. Trung Quốc đang được vượt qua mạnh mẽ và tự tin.

D. Tất cả những ý bên trên.

Đáp án: D

Câu 21. Nguyên thủ nhị cường quốc Mĩ và Liên Xô đang được bắt gặp nhau bên trên đâu nhằm nằm trong tuyên tía dứt Chiến giành giật lạnh?

A.Crưm.        B. Ôđetxa.

C. Manta.        D. Xan Phranxixcô.

Đáp án: C

Giải thích: Năm 1989, tại hòn đảo Manta (Địa Trung Hải), nguyên vẹn thủ nhị cường quốc Mĩ và Liên Xô đang được bắt gặp nhau và nằm trong tuyên tía dứt Chiến giành giật lạnh

Câu 22. Tháng 3 – 1947 , Tổng thống của Mĩ Truman đang được đầu tiên vạc động cuộc "Chiến giành giật lạnh" nhằm mục tiêu mục tiêu gì ?

A. Chống Liên Xô và những nước xã hội ngôi nhà nghĩa.

B. Giữ vững vàng nền chủ quyền, bình yên toàn cầu sau cuộc chiến tranh.

C. Xoa vơi niềm tin đấu giành giật của người công nhân ở những nước tư bạn dạng ngôi nhà nghĩa.

D. Chống lại trào lưu giải tỏa dân tộc bản địa ở Mĩ - Latinh.

Đáp án: A

Giải thích: Tháng 3 – 1947 , Tổng thống của Mĩ Truman đang được đầu tiên vạc động cuộc Chiến giành giật giá buốt nhằm mục tiêu chống Liên Xô và những nước xã hội ngôi nhà nghĩa.

Câu 23. Chiến giành giật giá buốt là

A. cuộc đối đầu stress thân thiện nhị phe tư bạn dạng ngôi nhà nghĩa và xã hội ngôi nhà nghĩa tự Mĩ và Liên Xô hàng đầu từng phe.

B. cuộc xung đột thẳng vày quân sự chiến lược thân thiện nhị phe tư bạn dạng ngôi nhà nghĩa và xã hội ngôi nhà nghĩa tự Mĩ và Liên Xô hàng đầu từng phe.

C. trận chiến giành giật giành thị ngôi trường và nằm trong địa trong những cường quốc tư bạn dạng ngôi nhà nghĩa.

D. trận chiến giành giật giành quyền cai trị toàn cầu trong những cường quốc Liên Xô và Mĩ.

Đáp án: A

Giải thích: Chiến giành giật giá buốt là cuộc đối đầu stress thân thiện nhị phe tư bạn dạng ngôi nhà nghĩa và xã hội ngôi nhà nghĩa tự Mĩ và Liên Xô hàng đầu từng phe. Chiến giành giật giá buốt ra mắt bên trên đa số những nghành nghề, nước ngoài trừ sự xung đột thẳng vày quân sự chiến lược thân thiện Mĩ và Liên Xô.

Câu 24. Sự khiếu nại này dẫn đến việc vỡ lẽ quan hệ Đồng minh chống vạc xít thân thiện Liên Xô và Mĩ?

A. Sự tạo hình khối hệ thống xã hội ngôi nhà nghĩa sau Chiến giành giật toàn cầu loại nhị.

B. Sự Thành lập và hoạt động của "Chủ nghĩa Tơ-ru-man" và "Chiến giành giật lạnh" (3 - 1947).

C. Việc Liên Xô sản xuất thành công xuất sắc bom nguyên vẹn tử (1949).

D. Sự Thành lập và hoạt động của khối NATO (9 - 1949).

Đáp án: B

Giải thích: Sự Thành lập và hoạt động của "chủ nghĩa Truman" và "Chiến giành giật lạnh" (3 - 1947) đang được dẫn đến việc vỡ lẽ quan hệ Đồng minh chống vạc xít thân thiện Liên Xô và Mĩ.

Câu 25. Liên Xô và Mĩ trở nên nhị quyền năng đối đầu nhau rồi tiếp cận "Chiến giành giật lạnh" vô thời gian nào?

A. Trước Chiến giành giật toàn cầu loại nhị.

B. Trong Chiến giành giật toàn cầu loại nhị.

C. Sau Chiến giành giật toàn cầu loại nhị.

D. Khi Chiến giành giật toàn cầu loại nhị chuẩn bị kết đốc.

Đáp án: C

Giải thích: Sau Chiến giành giật toàn cầu loại nhị, kể từ liên minh chống vạc xít, Mĩ và Liên Xô nhanh gọn đem sang trọng thế đối đầu và tiếp cận hiện tượng Chiến giành giật giá buốt.

Câu 26. Sau Chiến giành giật toàn cầu loại nhị, chước thiết bị khái quát của Mĩ là

A. xài khử Liên Xô và những nước xã hội ngôi nhà nghĩa.

B. xài khử trào lưu giải tỏa dân tộc bản địa ở Á, Phi, Mĩ La-tinh.

C. xài khử trào lưu người công nhân ở những nước tư bạn dạng ngôi nhà nghĩa.

D. xác lập địa điểm cại trị có một không hai bên trên toàn toàn cầu.

Đáp án: D

Giải thích: Sau Chiến giành giật toàn cầu loại nhị, với tiềm năng tài chính - quân sự chiến lược mạnh mẽ, Mĩ chước thiết bị xác lập địa điểm cại trị có một không hai bên trên toàn toàn cầu. Tuy nhiên Mĩ ko tiến hành được chước thiết bị dó tự sự tồn bên trên của Liên Xô.

Câu 27. Liên minh quân sự chiến lược lớn số 1 của những nước tư bạn dạng phương Tây tự Mĩ đứng đầu nhằm mục tiêu chống Liên Xô và những nước xã hội ngôi nhà nghĩa Đông Âu là

A. tổ chức triển khai NATO.

B. tổ chức triển khai SEATO.

C. tổ chức triển khai CENTO.

D. tổ chức triển khai VÁCSAVA.

Đáp án: A

Giải thích: Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là liên minh quân sự chiến lược lớn số 1 của những nước tư bạn dạng phương Tây tự Mĩ đứng đầu nhằm mục tiêu chống Liên Xô và những nước xã hội ngôi nhà nghĩa Đông Âu.

Câu 28. Bản thông điệp tuy nhiên Tổng thống Truman gửi Quốc hội Mĩ ngày 12 - 3 - 1947 sẽ là sự khởi điểm cho

A. quyết sách tiềm năng của Mĩ sau cuộc chiến tranh.

B. chước thiết bị thực hiện cại trị toàn cầu của Mĩ.

C. cuộc Chiến giành giật giá buốt với Liên Xô.

D. quyết sách chống những nước xã hội ngôi nhà nghĩa.

Đáp án: C

Giải thích: Bản thông điệp tuy nhiên Tổng thống Truman gửi Quốc hội Mĩ ngày 12 - 3 - 1947 sẽ là sự khởi điểm cho tới cuộc Chiến giành giật giá buốt với Liên Xô.

Câu 29. Tại Quốc hội Mĩ ngày 12/3/1947, Tổng thống Truman đang được ý kiến đề nghị viện trợ khẩn cấp cho 400 triệu USD cho những nước này nhằm trở nên những nước này trở thành địa thế căn cứ tiền tuyến chống Liên Xô và Đông Âu?

A. Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.

B. Bỉ và Tây Đức.

C. Áo và Phần Lan.

D. Anh và Pháp.

Đáp án: A

Giải thích: Tại Quốc hội Mĩ ngày 12/3/1947, Tổng thống Truman đang được ý kiến đề nghị viện trợ khẩn cấp cho 400 triệu USD cho tới Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm trở nên những nước này trở thành địa thế căn cứ tiền tuyến chống Liên Xô và Đông Âu.

Câu 30. Tháng 6 - 1947 ra mắt sự khiếu nại gì với tương quan cho tới những nước Tây Âu?

A. Mĩ xây dựng khối quân sự chiến lược NATO.

B. Mĩ xây dựng khối CENTO.

C. Mĩ xây dựng khối SEATO.

D. Mĩ đưa ra "Kế hoạch Mác-san".

Đáp án: D

Xem thêm: công thức tính đường kính hình tròn

Giải thích: Tháng 6 – 1947, Mĩ đưa ra "Kế hoạch Mác-san" nhằm mục tiêu hùn những nước Tây Âu Phục hồi tài chính, đôi khi mách bảo những nước này vô liên minh chống Liên Xô và những nước dân người chủ sở hữu dân Đông Âu.

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 12 với đáp án ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 9: Quan hệ quốc tế vô và sau thời gian "chiến giành giật lạnh" (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 10: Cách mạng khoa học tập - technology và xu thế toàn thị trường quốc tế hóa nửa sau thế kỉ XX (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 10: Cách mạng khoa học tập - technology và xu thế toàn thị trường quốc tế hóa nửa sau thế kỉ XX (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 11: Tổng kết lịch sử vẻ vang toàn cầu kể từ sau Chiến giành giật toàn cầu loại nhị cho tới năm 2000 (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 11: Tổng kết lịch sử vẻ vang toàn cầu kể từ sau Chiến giành giật toàn cầu loại nhị cho tới năm 2000 (phần 2)

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official