trắc nghiệm sinh 11 bài 16Với thắc mắc trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 16 sở hữu đáp án sách mới nhất Kết nối học thức, Chân trời phát minh, Cánh diều tương đối đầy đủ những cường độ phân biệt, thông hiểu, vận dụng sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện trắc nghiệm Sinh 11 Bài 16.

Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 16 sở hữu đáp án (sách mới)

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm sinh 11 bài 16

 • (Kết nối tri thức) Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 16: Thực hành: Cảm ứng ở thực vật

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 16: Sinh trưởng và trở nên tân tiến ở thực vật

  Xem chi tiết

Lời giải sgk Sinh học tập 11 Bài 16:

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Sinh 11 Bài 16: Thực hành: Cảm ứng ở thực vật

  Xem tiếng giải

 • (Cánh diều) Giải Sinh 11 Bài 16: Sinh trưởng và trở nên tân tiến ở thực vật

  Xem tiếng giải
Lưu trữ: Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 16 (sách cũ)

Câu 1. Chức năng ko đích thị với răng của thú ăn cỏ là

A. răng cửa ngõ thân ái và lắc cỏ

B. răng nanh nghiền nhừ cỏ

C. răng trước hàm và răng cấm có rất nhiều gờ cứng hùn nghiền nhừ cỏ

D. răng nanh lưu giữ và lắc cỏ

Đáp án: B

Câu 2. Chức năng ko đích thị với răng của thú ăn thịt là

A. răng cửa ngõ gặm và lấy đồ ăn thoát khỏi xương

B. răng cửa ngõ lưu giữ thức ăn

C. răng nanh gặm và lưu giữ mồi

D. răng trước hàm và răng ăn thịt rộng lớn hạn chế thịt trở thành những miếng nhỏ

Đáp án: B

Câu 3. Xét những loại sau:

(1) Ngựa        (2) Thỏ        (3) Chuột         (4) Trâu

(5) Bò         (6) Cừu         (7) Dê

Quảng cáo

Trong những loại bên trên, những loại nào là sở hữu bao tử 4 Ngăn?

A. (4), (5), (6) và (7)

B.(1), (3), (4) và (5)

C. (1), (4), (5) và (6)

D. (2), (4), (5) và (7)

Đáp án: A

Câu 4. Đặc điểm hấp thụ ở thú ăn thịt là

A. vừa vặn nhai vừa vặn xé nhỏ thức ăn

B. người sử dụng răng hạn chế, xé nhỏ đồ ăn và nuốt

C. nhai đồ ăn trước lúc nuốt

D. chỉ nuốt thức ăn

Đáp án: B

Câu 5. Sự hấp thụ đồ ăn ở dạng tổ ong ra mắt như vậy nào?

A. đồ ăn được ợ lên mồm nhằm nhai kĩ lại

B. tiết pepsin và HCl nhằm hấp thụ protein sở hữu ở vi loại vật và cỏ

C. hít vào khô bớt nước nhập thức ăn

D. đồ ăn được trộn với nước miếng và được vi loại vật nằm trong sinh đánh tan trở thành tế bào và tiết rời khỏi enzim hấp thụ xenlulôzơ

Đáp án: A

Câu 6. Những Điểm lưu ý nào là tại đây ko đích thị với việc hấp thụ đồ ăn ở dạ lá sách?

(1) đồ ăn được ợ lên mồm nhằm nhai lại

(2) tiết pepsin và HCl nhằm hấp thụ protein sở hữu ở vi loại vật và cỏ

(3) hít vào khô bớt nước nhập thức ăn

(4) đồ ăn được trộn với nước miếng và được vi loại vật nằm trong sinh đánh tan trở thành tế bào và tiết rời khỏi enzim hấp thụ xenlulôzơ

Phương án vấn đáp đích thị là:

A. (1), (2) và (3)

B. (1), (2), và (4)

C. (2), (3) và (4)

D. (1), (3) và (4)

Quảng cáo

Đáp án: B

Câu 7. Các nếp hấp tấp của niêm mạc ruột, bên trên cơ sở hữu những lông ruột và những lông vô cùng nhỏ sở hữu tác dụng

A. thực hiện tăng nhu động ruột

B. thực hiện tăng mặt phẳng hấp thụ

C. tạo ra ĐK tiện nghi mang lại hấp thụ hóa học

D. tạo ra ĐK mang lại hấp thụ cơ học

Đáp án: B

Câu 8. Điểm không giống nhau về cỗ hàm và chừng nhiều năm ruột ở thú ăn thịt đối với thú ăn thực vật là răng nanh và răng cấm trước

A. ko sắc và nhọn vị ; ruột nhiều năm hơn

B. sắc và nhọn rộng lớn ; ruột ngắn ngủi hơn

C. ko sắc và nhọn bằng; ruột ngắn ngủi hơn

D. sắc và nhọn hơn; ruột nhiều năm hơn

Đáp án: B

Câu 9. Sự hấp thụ ở bao tử múi khế ra mắt như vậy nào?

A. tiết rời khỏi pepsin và HCL nhằm hấp thụ protein sở hữu ở loại vật và cỏ

B. hít vào khô bớt nước nhập thức ăn

C. đồ ăn được trộn với nước miếng và được vi loại vật nằm trong sinh đánh tan trở thành tế bào và tiết rời khỏi enzim hấp thụ xenlulozơ

D. đồ ăn được ở lên mồm nhằm nhai lại

Đáp án: A

Câu 10. Trong những tuyên bố sau:

(1) Động vật ăn những loại đồ ăn không giống nhau sở hữu ống hấp thụ chuyển đổi thích ứng với thức ăn

(2) Thú ăn thịt sở hữu răng nanh, răng trước hàm và răng ăn thịt trở nên tân tiến, ruột ngắn ngủi. Thức ăn được hấp thụ cơ học tập và hấp thụ hóa học

(3) Thú ăn thực vật sở hữu răng dùng làm nhai và nghiền trừng trị triển

Quảng cáo

(4) Thú ăn thực vật sở hữu răng dùng làm nhai, răng trước hàm và nghiền trừng trị triển

(5) Thú ăn thực vật sở hữu bao tử 1 ngăn hoặc 4 ngăn, manh tràng vô cùng trở nên tân tiến, ruột dài

(6) Một số loại thú ăn thịt sở hữu domain authority dày đơn

Có từng nào tuyên bố đúng?

A. 2        B. 3        C. 4        D. 5

Đáp án: C

Giải thích: (1), (2), (4),(5).

Câu 11. Hình mặt mày là phần tử hấp thụ nào? Của loại nào là (trâu/ngựa/dê/thỏ) ? Chọn chú quí đích thị mang lại hình

Bài luyện trắc nghiệm Sinh học tập 11 | Câu chất vấn trắc nghiệm Sinh học tập 11 sở hữu đáp án

A. bao tử của trâu. 1- thực cai quản ; 2- dạ lá sách ; 3- dạ cỏ ; 4- dạ tỏ ong ; 5- dạ múi khế ; 6- tá tràng

B. bao tử của trâu. 1- thực cai quản ; 2- dạ cỏ ; 3- dạ tổ ong ; 4- dạ lá sách ; 5- dạ múi khế ; 6- tá tràng

C. bao tử của ngựa. 1- thực cai quản ; 2- dạ cỏ ; 3- dạ tổ ong ; 4- dạ lá sách ; 5- dạ múi khế ; 6- tá tràng

Xem thêm: cách tìm mã định danh

D. bao tử của ngựa. 1- tá tràng ; 2- dạ cỏ ; 3- dạ tổ ong ; 4- dạ lá sách ; 5- dạ múi khế ; 6- tá tràng

Đáp án: B

Câu 12:  Dạ dày ở động vật hoang dã ăn thực vật nào là chỉ tồn tại một ngăn?

A.  Ngựa, thỏ, loài chuột, chiên, dê.

B. Ngựa, thỏ, loài chuột, trâu, trườn.

C. Ngựa, thỏ, loài chuột.

D. Trâu, trườn, chiên, dê.

Câu 13: Động vật nào là tại đây sở hữu bao tử đơn?

A. 

B. Trâu

C. Ngựa

D. Cừu

Câu 14: Dạ dày ở những động vật hoang dã ăn thực vật nào là sở hữu 4 ngăn?

A. Ngựa, thỏ, loài chuột, trâu, trườn.     

B. Ngựa, thỏ, loài chuột.

C. Ngựa, thỏ, loài chuột, chiên, dê.     

D. Trâu, trườn, chiên, dê.

Câu 15: Dạ dày sở hữu 4 túi là của những động vật hoang dã nào là tại đây ?

A. Trâu, thỏ, dê.

B. Ngựa, hươu, trườn.

C. Trâu, trườn, nai.

D. Ngựa, trườn, dê.

Câu 16: Đặc điểm nào là tại đây đích thị với những loại động vật hoang dã nhai lại?

A. Có bao tử tuyến

B. Có bao tử 4 ngăn

C. Có bao tử đơn

D. Có bao tử cơ.

Câu 17: Loài động vật hoang dã nào là tại đây sở hữu bao tử 4 ngăn?

A. 

B. Thỏ

C. Ngựa

D. Sư tử

Câu 18: Động vật nào là tại đây sở hữu bao tử 4 ngăn?

A. Chuột.

B. Ngựa

C. 

D. Thỏ

Câu 19: Có từng nào tuyên bố nào là tại đây đích thị về hấp thụ ở động vật hoang dã ? 

(1) Tất cả những loại thú ăn thực vật đều phải sở hữu bao tử 4 ngăn. 

(2) Tại thú ăn thịt, đồ ăn được hấp thụ cơ học tập và chất hóa học nhập bao tử tương tự như ở người 

(3) Ruột non ở thú ăn thịt ngắn lại hơn nữa ở thú ăn thực vật. 

(4) Tại động vật hoang dã sở hữu ống hấp thụ, đồ ăn được hấp thụ trọn vẹn nước ngoài bào. 

(5) Tất cả những loại thú ăn động vật hoang dã đều phải sở hữu manh tràng trở nên tân tiến. 

(6) Một trong mỗi điểm mạnh của hấp thụ đồ ăn nhập ống hấp thụ là dịch hấp thụ không trở nên hòa loãng.

A. 2

B. 5

C. 3

D. 4

Câu 20: Các tuyên bố nào là tại đây đích thị về hấp thụ ở động vật hoang dã ? 

(1) Tất cả những loại thú ăn thực vật đều phải sở hữu bao tử 4 ngăn. 

(2) Tại thú ăn thịt, đồ ăn được hấp thụ cơ học tập và chất hóa học nhập bao tử tương tự như ở người 

(3) Ruột non ở thú ăn thịt dài thêm hơn nữa ở thú ăn thực vật. 

(4) Tại động vật hoang dã sở hữu ống hấp thụ, đồ ăn được hấp thụ trọn vẹn nước ngoài bào. 

(5) Tất cả những loại thú ăn động vật hoang dã đều phải sở hữu manh tràng ko trở nên tân tiến. 

(6) Một trong mỗi điểm mạnh của hấp thụ đồ ăn nhập ống hấp thụ là dịch hấp thụ không trở nên hòa loãng

A. 2,4,5,6

B. 2,3,4,5

C. 1,2,3,5

D. 1,4,5,6

Câu 21: Sự chi hoá đồ ăn ở bao tử cỏ ra mắt như vậy nào?

A. Hấp thụ khô bớt nước nhập đồ ăn.

B. Thức ăn được trộn với nước miếng và được vi loại vật đánh tan trở thành tế bào và tiết rời khỏi enzim chi hoá xellulôzơ.

C. Tiết pepsin và HCl nhằm chi hoá prôtêin sở hữu ở vi loại vật và cỏ.

D. Thức ăn được ợ lên mồm nhằm nhai lại.

Câu 22: Trâu hấp thụ được xenlulôzơ sở hữu nhập đồ ăn là nhờ enzim của

A. vi loại vật nằm trong sinh nhập dạ cỏ.

B. tuyến nước miếng.

C. tuyến tụy.

D. tuyến gan lì.

Câu 23: Quá trình hấp thụ xenlulozo của động vật hoang dã nhai lại đa phần ra mắt ở

A. dạ cỏ

B. dạ múi khế.

C. dạ lá sách.

D. dạ tổ ong.

Câu 24: Trong bao tử của động vật hoang dã nhai lại, vi loại vật nằm trong sinh tiết rời khỏi enzim chi hoá xenlulôzơ đa phần ở đâu?

A. Dạ lá sách.

B. Dạ tổ ong.

C. Dạ cỏ.

D. Dạ múi khế.

Câu 25: Dạ dày ngăn nào là của động vật hoang dã nhai lại sở hữu công dụng hít vào khô bớt nước sau khoản thời gian đồ ăn được đem lên vùng mồm nhai lại

A. Dạ tổ ong

B. Dạ lá sách

C. Múi khế

D. Dạ cỏ

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm Sinh học tập 11 sở hữu đáp án ôn đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 17: Hô hấp ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 18: Tuần trả máu
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 19: Tuần trả tiết (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 20: Cân vị nội môi
 • Bài luyện trắc nghiệm Ôn luyện chương 1

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lốc xoáy Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
 • Biti's rời khỏi khuôn mới nhất xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học