trắc nghiệm địa 11 bài 1Với thắc mắc trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 1 sở hữu đáp án sách mới mẻ Kết nối học thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều rất đầy đủ những cường độ nhận thấy, thông hiểu, vận dụng sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện trắc nghiệm Địa 11 Bài 1.

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 1 sở hữu đáp án (sách mới)

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm địa 11 bài 1

 • (Kết nối tri thức) Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 1: Sự khác lạ về chuyên môn trở nên tân tiến tài chính - xã hội của những group nước

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 1: Sự khác lạ về chuyên môn trở nên tân tiến tài chính - xã hội của những group nước

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 1: Sự khác lạ về chuyên môn trở nên tân tiến tài chính - xã hội của những group nước

  Xem chi tiết

Lời giải sgk Địa Lí 11 Bài 1:

 • (Kết nối tri thức) Giải Địa Lí 11 Bài 1: Sự khác lạ về chuyên môn trở nên tân tiến tài chính - xã hội của những group nước

  Xem tiếng giải

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Địa Lí 11 Bài 1: Sự khác lạ về chuyên môn trở nên tân tiến tài chính - xã hội của những group nước

  Xem tiếng giải

 • (Cánh diều) Giải Địa Lí 11 Bài 1: Sự khác lạ về chuyên môn trở nên tân tiến tài chính - xã hội của những group nước

  Xem tiếng giải
Lưu trữ: Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 1 (sách cũ)

Câu 1: tại sao đa số tạo sự tương phản về chuyên môn trở nên tân tiến tài chính - xã hội thân thuộc group nước trở nên tân tiến với đang được trở nên tân tiến là

A. Thành phần chủng tộc và tôn giáo.

B. Quy tế bào dân sinh và cơ cấu tổ chức dân sinh.

C. Trình phỏng khoa học tập – kỹ năng.

D. Điều khiếu nại bất ngờ và khoáng sản vạn vật thiên nhiên.

Đáp án: C

Giải quí : Các nước bên trên toàn cầu sở hữu sự không giống nhau về bất ngờ, dân sinh sống, tài chính - xã hội nên được chia thành nhì group nước: trở nên tân tiến và đang được trở nên tân tiến. Các group nước sở hữu sự tương phản rất rõ ràng về chuyên môn trở nên tân tiến tài chính - xã hội, sự tương phản này đa số là vì sự không giống nhau về chuyên môn khoa học tập – kỹ năng, unique mối cung cấp làm việc,…

Câu 2: Ý nào là tại đây ko nên là thể hiện về chuyên môn trở nên tân tiến tài chính - xã hội của những nước phân phát triển?

A. Đầu tư đi ra quốc tế nhiều

B. Dân số nhộn nhịp và tăng nhanh

C. GDP trung bình đầu người cao

D. Chỉ số trở nên tân tiến ccon người ở tầm mức cao

Quảng cáo

Đáp án: B

Giải quí : Mục 1, SGK/6 – 7 địa lí 11 cơ bạn dạng.

Câu 3: Biểu hiện nay về chuyên môn trở nên tân tiến tài chính - xã hội của những nước đang được trở nên tân tiến ko bao gồm

A. Nợ quốc tế nhiều

B. GDP trung bình đầu người thấp

C. Tỉ lệ ngày càng tăng dân sinh bất ngờ cao

D. Chỉ số trở nên tân tiến quả đât ở tầm mức thấp

Đáp án: C

Giải quí : Mục 1, SGK/6 – 7 địa lí 11 cơ bạn dạng.

Câu 4: Nước nào là tiếp sau đây với mọi nước công nghiệp mới mẻ (NICs)?

A. Hoa Kì, Nhật Bản, Pháp

B. Pháp, Bô-li-vi-a, nước ta

C. Ni-giê-ri-a, Xu-đăng, Công-gô

D. Nước Hàn, Bra-xin, Ác-hen-ti-na

Đáp án: D

Giải quí : Mục 1, SGK/ 7 địa lí 11 cơ bạn dạng.

Câu 5: Điểm khác lạ vô cơ cấu tổ chức GDP phân theo đuổi điểm tài chính của group nước trở nên tân tiến đối với group nước đang được trở nên tân tiến là:

A. Tỉ trọng tâm III cực kỳ cao

B. Tỉ trọng tâm II cực kỳ thấp

C. Tỉ trọng tâm I còn đang cao

D. Cân đối về tỉ trọng trong những điểm

Đáp án: A

Giải quí : Mục 2, SGK/ 7 địa lí 11 cơ bạn dạng.

Quảng cáo

Câu 6 Điểm khác lạ vô cơ cấu tổ chức GDP phân theo đuổi điểm tài chính của group nước đang được trở nên tân tiến đối với group nước trở nên tân tiến là:

A. Khu vực I sở hữu tỉ trọng cực kỳ thấp

B. Khu vực III sở hữu tỉ trọng cực kỳ cao

C. Khu vực I sở hữu tỉ trọng còn cao

D. Khu vực II sở hữu tỉ trọng cực kỳ cao

Đáp án: C

Giải quí : Mục 2, SGK/ 7 địa lí 11 cơ bạn dạng.

Cho bảng số liệu:

GDP trung bình đầu người của một số trong những nước bên trên toàn cầu năm 2013

(Đơn vị: USD)

Bài luyện trắc nghiệm Địa Lí 11 | Câu chất vấn trắc nghiệm Địa Lí 11

Câu 7. Nhận xét nào là sau đó là đúng?

A. Các nước trở nên tân tiến sở hữu GDP/người đều bên trên 60 ngàn USD

B. GDP/người chênh chênh chếch rộng lớn trong những nước trở nên tân tiến và đang được phân phát triển

C. Các nước đang được trở nên tân tiến không tồn tại sự chênh chênh chếch nhiều về GDP/người

D. Không sở hữu sự chênh chênh chếch nhiều về GDP/người trong những group nước

Đáp án: B

Giải quí :

- Các nước trở nên tân tiến sở hữu GDP/người đều bên trên 40 ngàn USD.

- Các nước đang được trở nên tân tiến sở hữu sự chênh chênh chếch nhiều về GDP/người. Chẳng hạn, nước Ê-ti-ô-pi-a sở hữu trung bình là 505 USD tuy nhiên Cô-lôm-bi-a là 7831 USD, tức là cấp 15,5 thứ tự.

- GDP/người chênh chênh chếch rộng lớn trong những nước trở nên tân tiến và đang được trở nên tân tiến. Các nước trở nên tân tiến đều phải có GDP/người bên trên 40 ngàn USD, còn những nước đang được trở nên tân tiến còn chưa tới 10 ngàn USD.

Câu 8. Biểu đồ gia dụng quí thống nhất thể hiện nay GDP/người của những nước Thụy ĐIển, Hoa Kì, đè Độ, Ê-ti-ô-pi-a là

A. Biểu đồ gia dụng cột

B. Biểu đồ gia dụng đường

C. Biểu đồ gia dụng tròn

D. Biểu đồ gia dụng miền

Đáp án: A

Giải quí : Căn cứ vô bảng số liệu, đòi hỏi đề bài bác thì biểu đồ gia dụng cột là biểu đồ gia dụng quí thống nhất thể hiện nay GDP/người của những nước Thụy Điển, Hoa Kì, đè Độ và Ê-ti-ô-pi-a.

Quảng cáo

Câu 9. Nhận xét nào là sau đó là đúng?

A. GDP/người của Hoa Kì cấp 119,6 thứ tự của Ê-ti-ô-pi-a.

B. GDP/người của THụy Điển cấp 119,6 thứ tự của Ê-ti-ô-pi-a

C. GDP/người của Thụy Điển cấp 169,1 thứ tự của Ê-ti-ô-pi-a

Xem thêm: con gì có 23 cái đầu

D. GDP/người của Hoa Kì cấp 9,6 thứ tự của đè Độ

Đáp án: B

Giải quí :

- GDP/người của Hoa Kì cấp 105 thứ tự của Ê-ti-ô-pi-a; 35,4 thứ tự đè Độ.

- GDP/người của Thụy Điển cấp 119,6 thứ tự Ê-ti-ô-pi-a.

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu GDP phân theo đuổi điểm của Thụy Điển và Ê-ti-ô-pi-a năm 2013

(Đơn vị: %)

Bài luyện trắc nghiệm Địa Lí 11 | Câu chất vấn trắc nghiệm Địa Lí 11

Dựa vô bảng số liệu vấn đáp những thắc mắc 10,11:

Câu 10. Biểu đồ gia dụng thể hiện nay rõ ràng nhất cơ cấu tổ chức GDP của Thụy Điển và Ê-ti-ô-pi-a là:

A.Biểu đồ gia dụng cột       B.Biểu đồ gia dụng lối

C. Biểu đồ gia dụng tròn trĩnh       D.Biểu đồ gia dụng miền

Đáp án: C

Giải quí : Căn cứ vô bảng số liệu và đòi hỏi đề bài bác (thể hiện nay cơ cấu) thì biểu đồ gia dụng tròn trĩnh là dạng biểu đồ gia dụng quí thống nhất nhằm thể hiện nay cơ cấu tổ chức GDP của Thụy Điển và Ê-ti-ô-pi-a.

Câu 11. Nhận xét nào là tại đây ko đúng?

A. Khu vực III của Thụy Điển sở hữu tỉ trọng cao

B. Khu vực I của Thụy Điển sở hữu tỉ trọng cực kỳ thấp

C. Cơ cấu GDP của Thụy Điển và Ê-ti-ô-pi-a sở hữu sự chênh lệch

D. Cơ cấu GDP của Thụy Điển đặc thù mang đến group nước đang được phân phát triển

Đáp án: D

Giải quí : Qua bảng số liệu, rút đi ra phán xét sau:

- Khu vực II, III của Thụy Điển cao hơn nữa của Ê-ti-ô-pi-a. Còn điểm I của Thụy Điển thấp rộng lớn của Ê-ti-ô-pi-a.

- Khu vực III của Thụy Điển cướp tỉ trọng cực kỳ cao (72,7%), còn điểm I cướp tỉ trọng cực kỳ thấp (1,4%) -> Cơ cấu tài chính của Thụy Điển đặc thù mang đến group nước đang được trở nên tân tiến.

- Khu vực I của Ê-ti-ô-pi-a cướp tỉ trọng cao (45,0%), trong lúc điểm II, III cướp tỉ trọng không lớn, nhất là điểm II (11,9%).

Câu 12. Nguyên nhân cơ bạn dạng tạo sự khác lạ về cơ cấu tổ chức GDP phân theo đuổi điểm tài chính thân thuộc group nước trở nên tân tiến và đang được trở nên tân tiến là

A. Trình phỏng trở nên tân tiến kinh tế

B. Sự đa dạng về tài nguyên

C. Sự phong phú về bộ phận chủng tộc

D. Sự đa dạng về mối cung cấp lao động

Đáp án: A

Giải quí : Do sự không giống nhau về chuyên môn trở nên tân tiến tài chính trong những nước nên tiếp tục tạo sự không giống nhau cơ bạn dạng về cơ cấu tổ chức GDP phân theo đuổi điểm tài chính thân thuộc group nước trở nên tân tiến và đang được trở nên tân tiến. Các nước trở nên tân tiến sở hữu điểm I cướp tỉ trọng cực kỳ nhỏ và điểm II, III cướp tỉ trọng cực kỳ lớn; còn những nước đang được trở nên tân tiến thì ngược lại.

Câu 13. Tại group nước trở nên tân tiến, người dân sở hữu tuổi tác lâu khoảng cao, nguyên vẹn nhân đa số là do:

A. Môi ngôi trường sinh sống quí hợp

B. Chất lượng cuộc sống đời thường cao

C. Nguồn gốc ren di truyền

D. Làm việc và nghỉ dưỡng thích hợp lí

Đáp án: B

Giải quí : Tại group nước trở nên tân tiến, người dân sở hữu tuổi tác lâu khoảng cao, nguyên vẹn nhân đa số là vì unique cuộc sống đời thường cao, những công ty hắn tế, bảo vệ sức mạnh trở nên tân tiến.

Câu 14. Châu lục sở hữu huổi lâu khoảng của những người dân thấp nhất toàn cầu là

A. Châu Âu       B. Châu Á

C. Châu Mỹ       D. Châu Phi

Đáp án: D

Giải quí : Châu Phi được xem như là châu lục nghèo khổ, đa số những nước kém cỏi trở nên tân tiến triệu tập ở lục địa này. Kinh tế kém cỏi trở nên tân tiến kéo Từ đó là những phúc lợi xã hội, hắn tế, bảo vệ sức mạnh còn nhiều giới hạn dẫn theo tuổi tác lâu khoảng của những người dân cực kỳ thấp (thấp nhất thế giới).

Câu 15. Cho bảng số liệu:

Bài luyện trắc nghiệm Địa Lí 11 | Câu chất vấn trắc nghiệm Địa Lí 11

Nhận xét nào là tại đây ko trúng với bảng số liệu trên?

A. Chỉ số HDI của toàn bộ những nước đều tăng

B. Chỉ số HDI của những nước sở hữu sự thay cho đổi

C. Các nước trở nên tân tiến sở hữu chỉ số HDI cao

D. Các nước đang được trở nên tân tiến chỉ số HDI còn thấp

Đáp án: A

Giải quí : Qua bảng số liệu bên trên, tao sở hữu phán xét sau:

- Nhìn công cộng, toàn bộ những nước đều phải có chỉ số HDI tăng (trừ Nhật Bản – tách nhẹ).

- Các nước trở nên tân tiến sở hữu chỉ số HDI cao và nước đang được trở nên tân tiến sở hữu chỉ số HDI thấp.

Câu 16: Đặc trưng của cuộc cách mệnh khoa học tập và technology văn minh là xuất hiện nay và trở nên tân tiến nhanh chóng chóng

A. Công nghiệp khai thác

B. Công nghiệp dệ may

C. Công nghệ cao

D. Công nghiệp cơ khí

Đáp án: C

Giải quí : Mục 3, SGK/8 địa lí 11 cơ bạn dạng.

Câu 17. Trong những technology trụ cột sau, technology nào là canh ty cho những nước đơn giản links cùng nhau hơn?

A. Công nghệ năng lượng

B. Công nghệ thông tin

C. Công nghệ sinh học

D. Công nghệ vật liệu

Đáp án: B

Giải quí : Công nghệ vấn đề tạo nên những vi mạch, chip năng lượng điện tử sở hữu vận tốc cao,… nâng lên năng lượng của quả đât vô truyền đạt, xử lí, tàng trữ vấn đề và canh ty quả đât ở những vương quốc, điểm không giống nhau liên kết cùng nhau đơn giản rộng lớn.

Câu 18. Nền tài chính học thức được dựa trên

A. Tri thức và kinh nghiệm tay nghề cổ truyền

B. Kĩ thuật và kinh ngiệm cổ truyền

C. Công cụ làm việc cổ truyền

D. Tri thức, kỹ năng và technology cao

Đáp án: D

Giải quí : Mục 3, SGK/9 địa lí 11 cơ bạn dạng.

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Địa Lí 11 sở hữu đáp án, hoặc khác:

 • Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 2: Xu phía toàn thế giới hóa, điểm hóa tài chính (phần 1)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 2: Xu phía toàn thế giới hóa, điểm hóa tài chính (phần 2)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 2: Xu phía toàn thế giới hóa, điểm hóa tài chính (phần 3)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 3: Một số yếu tố mang tính chất toàn thế giới (phần 1)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 3: Một số yếu tố mang tính chất toàn thế giới (phần 2)

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ người sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học