tóm tắt truyện tấm cám bằng tiếng anh

The main charater is a girl named Tam, her life was full of sorrow and misery but at the kết thúc she had found the happiness in her life. She was motherless, and after her father was gone, she lived with sterpmother's control.
With the god's help. Tam became the Queen but her sterpmother did not leave her alone. She tried lớn kill Tam and had some successful time. But finnally Tam came back lớn her life. Meanwhile, the King found Tam was not died and took her trang chính. And this time, she fought back lớn her stepmother. Afterall, her stepmother and her sterpmother's daughter died.

                                                 mong chúng ta cho chính bản thân mình 5 sao và cho chính bản thân mình là câu vấn đáp hoặc nhất ạ! cảm ơn ạ

Bạn đang xem: tóm tắt truyện tấm cám bằng tiếng anh

Hãy chung quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

Xem thêm: bảng tính tuổi nghỉ hưu theo năm sinh

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: bài thực hành 1 hóa 11

4.7

6 vote