toán nâng cao lớp 3

Bài luyện Toán lớp 3 nâng cao

Những việc hoặc và khó khăn lớp 3 tổ hợp những bài xích luyện toán nâng cao lớp 3, những đề thi đua học viên xuất sắc lớp 3 môn toán. Tài liệu nhằm học tập chất lượng môn Toán nâng lên lớp 3 này được xem là tư liệu tiếp thu kiến thức hoặc giành riêng cho những em học viên gia tăng và nâng lên kỹ năng, tu dưỡng học viên khá xuất sắc. Mời những em nằm trong tìm hiểu thêm những việc lớp 3 nâng lên sau đây.

Bạn đang xem: toán nâng cao lớp 3

I. Các bài xích luyện học viên xuất sắc Toán 3

Bài 1: Không tính thành phẩm ví dụ, hãy so sánh sánh:

A = abc + mn + 352

B = 3bc + 5n + am2

a) A = a x (b + 1)

B = b x (a + 1) (với a > b)

b) A = 28 x 5 x 30

B = 29 x 5 x 29

Bài 2: Không tính độ quý hiếm của biểu thức hãy điền vệt (>; <; =) tương thích vô khu vực trống:

a) (156 + 78) x 6 .............156 x 6 + 79 x 6

b) (1923 - 172) x 8.............1923 x 8 - 173 x 8

c) (236 - 54) x 7................237 x 7 - 54 x 7

Bài 3: Tính thời gian nhanh những độ quý hiếm biểu thức bên dưới đây:

a) 576 + 678 + 780 – 475 - 577 - 679

b) (126 + 32) x (18 - 16 - 2)

c) 36 x 17 x 12 x 34 + 6 x 30

Bài 4: Tìm X:

a) X x 6 = 3048 : 2

b) 56 : X = 1326 – 1318

Bài 5: Với 8 chữ số 8, hãy lập những sao cho tới tổng những số bại vì thế 1000.

Bài 6: Tìm 1 số ít với 4 chữ số, hiểu được rằng chữ số hàng trăm ngàn cuống quýt 3 đợt chữ số hàng trăm và gấp hai chữ số mặt hàng ngàn, bên cạnh đó số này là số lẻ phân tách không còn cho tới 5.

Bài 7: Tìm số với 2 chữ số, hiểu được nếu như viết lách những chữ số theo đuổi trật tự ngược lại tớ sẽ sở hữu được số mới nhất nhưng mà tổng của số nên dò la và số mới nhất vì thế 77.

Bài 8: Từ 3 chữ số 2, 3, 8 tớ lập được 1 số ít với 3 chữ số là A. Từ 2 chữ số 2,8 tớ lập được 1 số ít với 2 chữ số khau nhau là B. Tìm số A và B biết hiệu thân ái A và B vì thế 750.

Bài 9: Từ 3 chữ số 3, 4, 5 viết lách toàn bộ những số với thân phụ chữ số (mỗi chữ số ko được lặp lại)

Bài 10: Viết số gồm:

a) 5 chục và 5 đơn vị

6 chục và 0 đơn vị

3 ngàn và 3 đơn vị

b) 5 trăm 5 chục và 5 đơn vị

6 trăm 1 chục và 3 đơn vị

60 ngàn 6 trăm và 6 đơn vị

a trăm b chục c đơn vị chức năng (a; b; c là chữ số, a không giống 0)

Bài 11: Số 540 thay cho thay đổi thế nào nếu:

a) Xoá vứt chữ số 0

b) Xoá vứt chữ số 5

c) Thay chữ số 4 vì thế chữ số 8

d) Đổi chữ số 4 và chữ số 0 cho tới nhau

Bài 12:

a) Trường thích hợp này tổng của nhì số vì thế một trong nhì số hạng của nó?

b) Hai số này với tổng thông qua số nhỏ bé nhất không giống 0?

c) Hai số không giống 0 này với tổng nhỏ bé nhất?

Bài 13: Hãy viết lách thêm vô những mặt hàng số tại đây sao cho từng mặt hàng với đầy đủ 10 số hạng.

a) 1, 3, 5, 7,...

b) 1, 3, 9, 27,...

c) 1, 4, 5, 9, 14,...

Bài 14: Cho mặt hàng số 1, 4, 7, 10,... Có toàn bộ 25 số hạng. Em hãy tính coi số hạng sau cùng là số nào?

Bài 15: Dãy số tại đây với bao số hạng:

1, 6, 11, 16, 21,........................101.

Bài 16: Có 5 vỏ hộp bi vô như thể nhau tuy nhiên có một vỏ hộp bi loại phẩm và 1 viên bi loại phẩm nhẹ nhõm rộng lớn 1 viên bi chủ yếu phẩm là 4g. Hỏi thực hiện thế này chỉ sang một đợt cân nặng là rất có thể hiểu rằng vỏ hộp bi loại phẩm. (cho biết trước lượng của một viên bi chủ yếu phẩm)

Bài 17: Có 2 kệ sách, kệ loại nhất nhiều hơn nữa kệ loại nhì 15 quyển, người tớ gửi 6 quyển kể từ kệ loại nhất thanh lịch kệ loại nhì. Hỏi kệ loại nhất còn nhiều hơn nữa kệ loại nhì từng nào quyển sách?

Bài 18: Tuổi Hoa vì thế 1/4 tuổi hạc u và vì thế 1/7 tuổi hạc ông. Ông rộng lớn u 27 tuổi hạc. Hỏi Hoa từng nào tuổi?

Bài 19: Tuổi của thân phụ Mai, u Mai và tuổi hạc của Mai nằm trong lại là 70 tuổi hạc. Mẹ và Mai với toàn bộ 35 tuổi hạc. Cha rộng lớn Mai 30 tuổi hạc. Hỏi tuổi hạc của từng người là bao nhiêu?

Bài 20: Một cửa hàng vô nhì ngày bán tốt 120 kilogam gạo, ngày loại nhất nếu như bán tốt 5 kilogam gạo nữa thì tiếp tục cuống quýt 4 đợt ngày loại nhì. Hỏi ngày loại nhất bán tốt từng nào kilogam gạo?

Bài 21: Một hình chữ nhật với chiều nhiều năm cuống quýt 3 đợt chiều rộng lớn và với diện tịch vì thế 48cm2. Tính chu vi của hình chữ nhật bại.

1. Đề thi đua học viên xuất sắc Toán 3 - Đề 1

Bài 1: Tìm x

a/ x - 452 = 77 + 48

b/ x + 58 = 64 + 58

c/ x - 1 – 2 – 3 – 4 = 0

Bài 2: Thứ năm tuần này là ngày 25 mon 3. Hỏi loại năm tuần sau là ngày nào?

Bài 3: Khối lớp 3 với 169 chúng ta được phân tách vô những lớp 3A, 3B, 3C, 3 chiều, 3E sao cho từng lớp với nhiều hơn nữa 32 chúng ta. Hỏi từng lớp với từng nào chúng ta, hiểu được lớp 3A với không nhiều chúng ta rộng lớn từng lớp còn sót lại.

Bài 4: Một quãng đàng AB nhiều năm 102 km. ở A với cột mốc ghi số 0 km là cột mốc loại nhất và cứ sau 1 km lại sở hữu một cột mốc theo lần lượt ghi 1km, 2km … cho tới B với cột mốc ghi số 102 km. Hỏi với từng nào cột mốc bên trên quãng đàng AB? Cột mốc tại chính giữa quãng đàng AB là cột mốc loại bao nhiêu và ghi số nào?

Bài 5: Một thửa vườn hình chữ nhật với chiều rộng lớn 30m, chiều nhiều năm cuống quýt 3 đợt chiều rộng lớn. Người tớ ham muốn thực hiện một mặt hàng rào xung xung quanh thửa ruộng bại (có nhằm 2 cửa chính, từng cửa thoáng 3 m). Hỏi mặt hàng rào bại nhiều năm từng nào m?

Bài 6: An, Bình, Hoà được giáo viên cho tới một vài nhãn vở. Nếu An cho tới Bình 6 nhãn vở, Bình lại cho tới Hoà 4 nhãn vở thì số nhãn vở của từng chúng ta đều vì thế 12 cái. Hỏi khi đầu từng chúng ta với bao nhiêu nhãn vở?

2. Đề thi đua học viên xuất sắc Toán 3 - Đề 2

Bài 1: Viết biểu sau kết quả 2 quá số rồi tính độ quý hiếm của biểu thức đó:

a) 5 x 5 + 3 x 5 + 5 x 2 – 10 x 5

b) (24 + 6 x 5 + 6 ) – (12 + 6 x 3)

c) 23 + 39 + 37 + 21 + 34 + 26

Bài 2: quý khách An viết lách mặt hàng số : 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1…(Bắt đầu là số 1, tiếp cho tới 2 số 0 rồi lại cho tới số 1, …) Hỏi:

a. Số hạng loại 31 là số 1 hoặc số 0?

b. Khi viết lách cho tới số hạng loại 100 thì tớ viết lách từng nào số 1, từng nào số không?

Bài 3: Tích của nhì số là 75. quý khách A viết lách tăng chữ số 0 vô ở bên phải quá số loại nhất và không thay đổi quá số loại nhì rồi nhân nhì số cùng nhau. Hỏi tích mới nhất là bao nhiêu?

Bài 4: Người tớ cần thiết xe cộ xe hơi với 40 số ghế nhằm chở 195 người chuồn tham dự buổi tiệc nghị. Hỏi tối thiểu nên điều bao nhiêu xe cộ xe hơi nằm trong loại nhằm chở không còn số người chuồn tham dự buổi tiệc nghị?

Bài 5: Một hình chữ nhật với chiều rộng lớn 12 centimet. hiểu chu vi cuống quýt 6 đợt chiều rộng lớn, tính chiều nhiều năm hình chữ nhật bại.

Bài 6: Anh chuồn kể từ căn nhà cho tới ngôi trường không còn \frac{1}{6} giờ. Em chuồn kể từ căn nhà cho tới ngôi trường không còn \frac{1}{3} giờ. Hỏi ai chuồn thời gian nhanh hơn? Nếu em tới trường nhưng mà chuồn trước anh 5 phút thì anh với theo kịp em không? Nếu với, thì theo kịp nơi nào bên trên quãng đàng đó?

3. Đề thi đua học viên xuất sắc Toán 3 - Đề 3

Bài 1: Tính độ quý hiếm của biểu thức :

2 + 4 + 6 + 8 + … + 34 + 36 + 38 + 40

1 + 3 + 5 + 7 + … + 35 + 37 + 39

Bài 2: Hiện bên trên en học tập lớp 1, còn anh học tập lớp 6. Hỏi sau 5 năm nữa anh học tập rộng lớn em bao nhiêu lớp, hiểu rằng hàng năm từng người đều được lên lớp?

Xem thêm: chu vi tam giác vuông

Bài 3: mái ấm chúng ta Bình với 3 người thì trung bình từng người thu nhập được 250 ngàn đồng một mon. Nếu mái ấm gia đình chúng ta Bình tăng 3 người nữa nhưng mà tổng thu nhập không bao giờ thay đổi thì trung bình từng người thu nhập được từng nào ngàn đồng một tháng?

Bài 4: Một hình chữ nhật với gấp đôi chiều rộng lớn thì rộng lớn chiều nhiều năm 5m. Nhưng gấp đôi chiều nhiều năm lại rộng lớn gấp đôi chiều rộng lớn 10m.

Tính chu vi hình chữ nhật bại.

Bài 5: Lúc đầu căn nhà ngôi trường mướn 3 xe cộ xe hơi nhằm chở một vừa hai phải đầy đủ 120 học viên khối lớp 3 chuồn tham lam quan liêu. Sau bại được thêm 80 học viên khối lớp 4 chuồn nằm trong. Hỏi nên mướn toàn bộ từng nào xe hơi nằm trong loại nhằm chở học viên khối lớp 3 và khối lớp 4 chuồn tham lam quan liêu.

Bài 6: hiểu \frac{1}{3} tấm vải vóc đỏ ối nhiều năm vì thế \frac{1}{4} tấm vải vóc xanh rờn, cả nhì tấm vải vóc nhiều năm 84m. Hỏi từng tấm vải vóc nhiều năm từng nào m?

4. Đề thi đua học viên xuất sắc Toán 3 - Đề 4

Bài 1: Tính độ quý hiếm của biểu thức:

Đề thi đua học viên xuất sắc Toán 3 - Đề 4

Bài 2: Hiệu nhì số vì thế 76. Nếu thêm vô số bị trừ 12 và không thay đổi số trừ thì hiệu nhì số thay cho thay đổi như vậy nào? Tính hiệu bại.

Bài 3: Hãy nêu “qui luật” viết lách những số vô mặt hàng số sau rồi viết lách tiếp 3 số nữa:

a) 1, 4, 7, 10, …

b) 45, 40, 35, 30, …

c) 1, 2, 4, 8, 16, …

Bài 4: Cô giáo với 5 gói kẹo, từng gói với 24 cái. Cô chia đều cho các bên cho những con cháu ở lớp mầm non, từng con cháu được 5 cái kẹo. Hỏi lớp bại với từng nào cháu?

Bài 5: Tìm thương của nhì số biết thương bại cuống quýt gấp đôi số nhỏ bé tuy nhiên chỉ vì thế nửa số rộng lớn.

Bài 6: Một hình chữ nhật với chu vi 72cm. Nếu hạn chế chiều rộng lớn chuồn 6cm và không thay đổi chiều nhiều năm thì diện tích S giảm sút 120cm2.

Tính chiều nhiều năm và chiều rộng lớn hình chữ nhật bại.

5. Đề thi đua học viên xuất sắc Toán 3 - Đề 5

Bài 1: Tìm x:

x + 175 = 1482 – 1225

x – 850 = 1000 – 850

999 – x = 999 - 921

Bài 2: quý khách An lấy số bi của tôi phân tách cho tới một vài em thì từng em được 3 hòn bi. quý khách Bình lấy phân tách số bi của tôi với phân tách cho tới nằm trong một vài em bại thì từng em được 6 hòn bi. Hỏi số bi của Bình cuống quýt bao nhiêu đợt số bi của An?

Bài 3: Một mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều nhiều năm 12m, hiểu được 3 đợt chiều rộng lớn thì vì thế gấp đôi chiều nhiều năm. Tính chu vi mảnh đất nền bại.

Bài 4: Trong vườn với 35 cây bao gồm vải vóc, nhãn, hồng xiêm. Số cây hồng xiêm vì thế \frac{1}{7} số lượng kilomet vô vườn. Số cây nhãn vì thế \frac{1}{2} số lượng kilomet vải vóc. Hỏi từng loại với từng nào cây?

Bài 5: Mẹ với 32 viên kẹo, u cho tới Hồng \frac{1}{4} số kẹo, cho tới Huệ \frac{1}{3} số kẹo còn sót lại sau thời điểm cho tới Hồng. Hỏi sau cùng u còn từng nào viên kẹo?

Bài 6: Có 2 thùng dầu, thùng loại nhất khi đầu với 24 lít tiếp sau đó người tớ thêm vô thùng loại nhất 14 lít dầu nên số dầu của thùng loại nhì vì thế \frac{1}{2} số dầu của thùng loại nhất. Hỏi thùng thứ hai với từng nào lít dầu?

II. Bài luyện nâng lên Toán lớp 3

Bài luyện Toán nâng lên lớp 3 là tư liệu tìm hiểu thêm hoặc giành riêng cho quý thầy cô và chúng ta học viên lớp 3 nhằm mục đích gia tăng kỹ năng và rèn luyện môn Toán với những dạng bài xích luyện bịa đặt ẩn, những việc đánh đố... Các em demo thực hiện tăng những bài xích Toán không dễ này nhé! Chúc chúng ta học tập chất lượng, ôn thi đua học viên xuất sắc hiệu suất cao.

Bài tập 1: Một hình tam giác có chu vi là trăng tròn centimet. Biết cạnh thứ nhất gấp song cạnh thứ thứ nhì. Cạnh thứ 3 bằng 2 centimet. Tính cạnh thứ 2 và cạnh thứ 1của tam giác đó?

Bài tập 2: Một hình tam giác có chu vi là 10 centimet. Biết cạnh thứ nhất rộng lớn cạnh thứ thứ nhì là 5 centimet . Cạnh thứ 3 bằng 7 centimet. Tính cạnh thứ 2 và cạnh thứ 1 của tam giác đó?

Bài 3: Tìm x, biết:

a) X là số ngay lập tức sau của số 999.

b) X là số ngay lập tức sau của số a.

Bài 4. Trong một luật lệ trừ, tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 100. Tìm số trừ?

Bài 5. Tích của nhì số là 645. Tìm quá số loại nhất, hiểu được tăng 5 đơn vị chức năng vô số loại nhì thì tích mới nhất được xem là 860.

Bài 6. Tổng của nhì số là 64, nếu như lấy số rộng lớn phân tách cho tới số nhỏ bé thì được thương là 5 và dư là 4. Tìm hiệu nhì số đó?

Bài 7. Tính nhanh

a. 4 x 126 x 25

b. (9 x 8 – 12 – 5 x 12) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

Bài 8. Thư viện căn nhà ngôi trường với 95 quyển chuyện tranh và 65 quyển truyện cổ tích. Cô Thư viện phân tách toàn bộ số truyện bên trên về thư viên những lớp, từng lớp 5 quyển truyện. Hỏi với từng nào lớp được phân tách truyện?

Bài 9. Phép phân tách với thương vì thế 102 và số dư vì thế 4 thì số bị phân tách nhỏ bé nhất của luật lệ phân tách là bao nhiêu?

Bài 10: Một hình chữ nhật với chu vi 80 centimet. Nếu tăng chiều nhiều năm 5 centimet thì diện tích S tăng 75 cm2. Tìm chiều nhiều năm, chiều rộng lớn hình chữ nhật đó

Bài 11: Có 48 kilogam gạo chia đều cho các bên vô 8 túi. Hỏi cần thiết từng nào túi loại bại nhằm đựng không còn 84 kilogam gạo?

Đáp án

Bài 7:

a. 4 x 126 x 25

= (4 x 25) x 126

= 100 x 126

= 12600

b. (9 x 8 – 12 – 5 x 12) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= (72 – 12 – 60) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= 0 x (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= 0

Bài 8:

Tổng số truyện của tủ sách căn nhà ngôi trường là

95 + 65 = 160 (quyển)

Số lớp được phân tách truyện là

160 : 5 = 32 (lớp)

Đáp số: 32 lớp

Bài 9.

Số bị phân tách nhỏ bé nhất lúc số phân tách là nhỏ bé nhất. Ta với số phân tách nhỏ bé nhất vì thế 1

Khi bại, số bị phân tách là

102 x 1 + 4 = 106

Đáp số: 106

Bài 10.

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là

75 : 5 = 15 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là

80 : 2 = 40 (cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là

40 – 15 = 25 (cm)

Đáp số: chiều dài: 25 centimet, chiều rộng: 15 cm

Bài 11.

Một túi đựng được số kilogam gạo là

48 : 8 = 6 (kg)

Để đựng không còn 84 kilogam gạo cần thiết số túi là

84 : 6 = 14 (túi)

Đáp số: 14 túi

Xem thêm: viết đơn xin chuyển lớp thpt

............................................

Như vậy, VnDoc.com đang được gửi cho tới chúng ta Những việc hoặc và khó khăn lớp 3. Dường như, những em học viên rất có thể tìm hiểu thêm tăng giải Toán lớp 3.

Các việc khó khăn và hoặc sẽ hỗ trợ học viên thích nghi với những thách thức cao hơn nữa và sẵn sàng cho tới bài xích thi đua học viên xuất sắc. Như vậy gom xây đắp kĩ năng kiên trì, sự kiên trì và kĩ năng băng qua trở ngại vô tiếp thu kiến thức. Chúc những em học tập chất lượng môn Toán 3.