toán lớp 9 bài 2

Bình chọn:

4.1 bên trên 866 phiếu

Bạn đang xem: toán lớp 9 bài 2

Lý thuyết về căn thức bậc nhị và hằng đẳng thức √A^2= |A|Lý thuyết về căn thức bậc nhị và hằng đẳng thức √A^2= |A|. Với A là một trong những biểu thức đại số, người tao goi· Xem cụ thể

Trả điều thắc mắc 1 Bài 2 trang 8 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả điều thắc mắc Bài 2 trang 8 SGK Toán 9 Tập 1. Hình chữ nhật ABCD sở hữu đàng chéo cánh AC = 5cm và cạnh BC = x

Xem điều giải

Trả điều thắc mắc 2, 3 Bài 2 trang 8 SGK Toán 9 Tập 1 Trả điều thắc mắc 2, 3 Bài 2 trang 8 SGK Toán 9 Tập 1. Với độ quý hiếm này của x thì... Xem điều giải

Bài 6 trang 10 sgk Toán 9 - tập luyện 1

Với độ quý hiếm này của a thì từng căn thức sau sở hữu nghĩa:

Xem điều giải

Bài 7 trang 10 SGK Toán 9 tập luyện 1Tính Xem điều giải

Bài 8 trang 10 sgk Toán 9 - tập luyện 1

Rút gọn gàng những biểu thức sau:

Xem điều giải

Bài 9 trang 11 sgk Toán 9 - tập luyện 1Tìm x biết: Xem điều giải

Bài 10 trang 11 sgk Toán 9 - tập luyện 1

Chứng minh

Xem điều giải

Bài 11 trang 11 sgk Toán 9 - tập luyện 1Tính: Xem điều giải

Bài 12 trang 11 sgk Toán 9 - tập luyện 1

Xem thêm: giải sgk tiếng anh 6

Tìm x nhằm từng căn thức sau sở hữu nghĩa:

Xem điều giải

Bài 13 trang 11 sgk Toán 9 - tập luyện 1Rút gọn gàng những biểu thức sau: Xem điều giải

Bài 14 trang 11 sgk Toán 9 - tập luyện 1

Phân tích trở thành nhân tử:

Xem điều giải

Bài 15 trang 11 sgk Toán 9 - tập luyện 1Giải những phương trình sau: Xem điều giải

Bài 16 trang 12 sgk Toán 9 - tập luyện 1

Giải bài xích 16 trang 12 SGK Toán 9 tập luyện 1. Đố. Hãy mò mẫm khu vực sai vô quy tắc chứng tỏ "Con con muỗi nặng trĩu vì thế con cái voi" sau đây.

Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số cửu. Xem điều giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9 Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9

Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9Giải bài xích tập luyện Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9 Xem điều giải