toán lớp 5 trang 39

Tổng phù hợp đề đua học tập kì 1 lớp 5 toàn bộ những môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh đem đáp án và điều giải chi tiết

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 39

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

a) Chuyển những phân số thập phân tại đây trở thành láo số (theo mẫu):

\(\dfrac{162}{10}\)       

\(\dfrac{734}{10}\)      

 \(\dfrac{5608}{100}\)     

\(\dfrac{605}{100}\)

Mẫu:     \(\dfrac{162}{10} = 16\dfrac{2}{10}\)

Cách làm:


Lấy tử số phân chia mang lại khuôn số. 

Thương tìm ra là số nguyên; viết lách phần vẹn toàn tất nhiên một phân số đem tử số là số dư, khuôn số là số phân chia.

b) Chuyển những láo số của phần a) trở thành số thập phân (theo mẫu):

Mẫu:       \(16\dfrac{2}{10} = 16,2\)

Phương pháp giải:

- Lẩy tử số phân chia mang lại khuôn số.

- Thương tìm ra là phần nguyên; viết lách phần vẹn toàn tất nhiên một phân số đem tử số là số dư, khuôn số là số phân chia.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có:

Vậy:

\(\dfrac{734}{10} = 73\dfrac{4}{10}\)                     

 \(\dfrac{5608}{100} = 56\dfrac{8}{100}\)                   

\(\dfrac{605}{100} = 6\dfrac{5}{100}\)

b) \(73\dfrac{4}{10}= 73,4\)                       

\(56\dfrac{8}{100}= 56,08\)                     

\(6\dfrac{5}{100} = 6,05\) 

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Chuyển những phân số thập phân sau trở thành số thập phân, rồi phát âm những số thập phân đó:

\(\dfrac{45}{10}\);      \(\dfrac{834}{10}\);     \(\dfrac{1954}{100}\);   \(\dfrac{2167}{1000}\);    \(\dfrac{2020}{10000}\).

Phương pháp giải:

Xem thêm: link xem bóng đá trực tiếp

Chuyển phân số thập phân đang được mang lại bên dưới dạng láo số rồi viết lách trở thành số thập phân.

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{45}{10}= 4\dfrac{5}{10}=  4,5;\quad 4,5\) phát âm là tư phẩy năm.

\(\dfrac{834}{10}= 83\dfrac{4}{10}= 83,4 ;\quad 83,4\) phát âm là tám mươi tía phẩy tư.

\(\dfrac{1954}{100}= 19\dfrac{54}{100}= 19,54 ;\quad19,54\) phát âm là mươi chín phẩy năm mươi tư.

\(\dfrac{2167}{1000}= 2\dfrac{167}{1000}= 2,167 ;\quad2,167\) phát âm là nhì phẩy một trăm sáu mươi bảy.

\(\dfrac{2020}{10000}=  0,2020;\quad 0,2020\) phát âm là ko phẩy nhì ngàn ko trăm nhì mươi.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Viết số tương thích nhập điểm chấm (theo mẫu):

\(2,1m = ....dm\)                                         

\(5,27m =.... cm\)

\(8,3m = ...cm\)                                         

\(3,15m = ...cm\)

Mẫu:           \(2,1m=21dm\)

Cách làm:   \(\displaystyle 2,1m = 2{1 \over {10}}m = 2m\,\,1dm = 21dm\).

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ khuôn và thực hiện tương tự động với những câu sót lại.

Lời giải chi tiết:

\( \displaystyle 8,3m = 8\,{3 \over {10}}\,m =8\,{30 \over {100}}m \) \(= 8m\;30cm  =830cm\)

\( \displaystyle 5,27m = 5\,{{27} \over {100}}\,m = 5m\;27cm \) \(= 527cm\)

\( \displaystyle 3,15m = 3\,{{15} \over {100}}\,m = 3m\;15cm \) \(= 315cm\).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

a) Viết phân số \(\dfrac{3}{5}\) dưới dạng phân số thập phân đem khuôn số là \(10\) và đem khuôn số là \(100\).

b) Viết nhì phân số thập phân mới mẻ tìm ra trở thành nhì số thập phân.

c) cũng có thể viết \(\dfrac{3}{5}\) thành những số thập phân nào?

Phương pháp giải:

Nhân cả tử số và khuôn số của phân số \(\dfrac{3}{5}\) với một số trong những tương thích sẽ được phân số thập phân đem khuôn số là \(10\) và đem khuôn số là \(100\).

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{3}{5}=\dfrac{3 \times 2}{5\times 2}= \dfrac{6}{10}\)

Xem thêm: lưu video facebook vào điện thoại

    \(\dfrac{3}{5} = \dfrac{3 \times 20}{5\times 20}= \dfrac{60}{100}\)

b) \(\dfrac{6}{10}=  0,6\)       ;       \(\dfrac{60}{100}= 0,60\)

c) \(\dfrac{3}{5} = 0,6 = 0,60 = 0,600\) \(= 0,6000=...\)