toán lớp 5 trang 129

Giải Toán lớp 5: Bảng đơn vị chức năng đo thời hạn hùn những em học viên lớp 5 tổng hợp lý và phải chăng thuyết cần thiết, nằm trong đáp án và lời nói giải cụ thể của 3 bài bác tập dượt vô SGK Toán 5 trang 129, 130, 131 nhằm rèn khả năng giải bài bác tập dượt, càng ngày càng học tập chất lượng tốt môn Toán lớp 5.

Giải Toán lớp 5 trang 129, 130, 131 được trình diễn cụ thể, khoa học tập còn khiến cho thầy cô xem thêm, nhanh gọn lẹ biên soạn giáo án bài Bảng đơn vị chức năng đo thời hạn của Chương 4: Số đo thời hạn, Toán hoạt động đều. Vậy chào thầy cô và những em nằm trong xem thêm nội dung bài viết tiếp sau đây của Download.vn:

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 129

Bài 1: 

  • Kính viễn vọng: Thế kỉ XVII.
  • Bút chì: Thế kỉ XVIII.
  • Đầu máy xe cộ lửa: Thế kỉ XIX.
  • Xe đạp: Thế kỉ XIX.
  • Ô tô: Thế kỉ XIX.
  • Máy bay: Thế kỉ XX.
  • Máy tính năng lượng điện tử: Thế kỉ XX.
  • Vệ tinh ma nhân tạo: Thế kỉ XX.

Bài 2: 

a) 72 tháng; 50 tháng; 42 tháng; 72 giờ; 12 giờ; 84 giờ

b) 180 phút; 90 phút; 45 phút; 360 giây; 30 giây; 3600 giây

Bài 3:

a) 1,2 giờ; 4,5 giờ

b) 0,5 phút; 2,25 phút

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt Toán 5 trang 130, 131

Bài 1

Trong lịch sử dân tộc cải cách và phát triển của loại người vẫn đem những phát minh sáng tạo vĩ đại. Bảng tiếp sau đây cho biết thêm thương hiệu và năm công phụ vương một vài phát minh sáng tạo. Hãy hiểu bảng và cho biết thêm từng phát minh sáng tạo được công phụ vương vô thế kỉ này.

Bài 1

Đáp án:

Kính viễn vọng được công phụ vương vô thế kỉ XVII.

Bút chì được công phụ vương vô thế kỉ XVIII.

Đầu máy xe cộ lửa được công phụ vương vô thế kỉ XIX.

Xe giẫm được công phụ vương vô năm XIX.

Ô tô được công phụ vương vô năm XIX.

Máy cất cánh được công phụ vương vô năm XX.

Máy tính năng lượng điện tử được công phụ vương vô năm XX.

Vệ tinh ma tự tạo được công phụ vương vô năm XX.

Bài 2

Viết số tương thích vô địa điểm chấm:

a) 6 năm = …. tháng

4 năm 2 mon = …. tháng

3 năm rưỡi = …. tháng

3 ngày = …. giờ

0,5 ngày = …. giờ

3 ngày rưỡi = …. giờ

b) 3h = …. phút

1,5 giờ = … phút

\frac{3}{4}giờ = … phút

6 phút = … giây

\frac{1}{2}phút = … giây

1 giờ = … giây

Đáp án:

a) 6 năm = 72 tháng

4 năm 2 mon = 50 tháng

3 năm rưỡi = 42 tháng

3 ngày = 72 giờ

Xem thêm: giới thiệu về gia đình bằng tiếng anh

0,5 ngày = 12 giờ

3 ngày rưỡi = 84 giờ

b) 3h = 180 phút

1,5 giờ = 90 phút

\frac{3}{4}giờ = 45 phút

6 phút = 360 giây

\frac{1}{2}phút = 30 giây

1 giờ = 3600 giây

Bài 3

Viết số thập phân tương thích vô địa điểm chấm:

a) 72 phút = ... giờ

270 phút = ... giờ

b) 30 giây = ... phút

135 giây = ... phút

Đáp án:

a) 72 phút = \dfrac{72}{60}giờ = 1,2 giờ

270 phút = \dfrac{270}{60} giờ = 4,5 giờ

b) 30 giây = \dfrac{30}{60}phút = 0,5 phút

135 giây = \dfrac{135}{60} phút = 2,25 phút

Lý thuyết Bảng đơn vị chức năng đo thời gian

a) Các đơn vị chức năng đo thời gian

1 thế kỉ = 100 năm

1 năm = 12 tháng

1 năm = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

Cứ 4 năm lại có một năm nhuận

1 tuần lễ = 7 ngày

1 ngày = 24 giờ

1 giờ = 60 phút

1 phút = 60 giây

Tháng một, mon phụ vương, mon năm, mon bảy, mon tám, mon mươi, mon mươi nhị đem 31 ngày.

Tháng tư, mon sáu, mon chín, mon mươi một đem 30 ngày.

Tháng nhị đem 28 ngày (vào năm nhuận đem 29 ngày).

b) Ví dụ về thay đổi đơn vị chức năng đo thời gian

Một năm rưỡi = 1,5 năm = 12 mon x 1,5 = 18 mon.

\dfrac{2}{3} giờ = 60 phút x \dfrac{2}{3} = 40 phút.

Xem thêm: diễn đạt trong văn nghị luận

0,5 giờ = 60 phút x 0,5 = nửa tiếng.

216 phút = 3h 36 phút = 3,6 giờ:

Đổi đơn vị chức năng đo thời gian