toán lớp 4 trang 177

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới nhất vừa đủ những môn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 177

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

a) Đọc những số:

   \(975 \;368\) ;                 \(6\; 020\; 975\) ;                 \(94\; 351\; 708\) ;               \(80\; 060\; 090\)

b) Trong từng số bên trên, chữ số \(9\) ở mặt hàng này và có mức giá trị là từng nào ?

Phương pháp giải:

- Khi gọi những số bất ngờ tao gọi kể từ mặt hàng cao cho tới mặt hàng thấp, hoặc kể từ trái khoáy sang trọng nên.

- Để xác lập độ quý hiếm của chữ số tao cần thiết xác lập mặt hàng của bọn chúng. Các chữ số của một vài theo đòi trật tự kể từ nên sang trọng trái khoáy theo lần lượt là mặt hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng ngàn, mặt hàng ngàn, hàng trăm ngàn, ....

Lời giải chi tiết:

a) Số \(975 \;368\) gọi là: Chín trăm bảy mươi lăm ngàn tía trăm sáu mươi tám. 

Số  \(6\; 020\; 975\) gọi là: Sáu triệu ko trăm nhị mươi ngàn chín trăm bảy mươi lăm. 

Số \(94\; 351\; 708\) gọi là: Chín mươi tứ triệu tía trăm năm mươi kiểu mốt ngàn bảy trăm linh tám. 

Số \(80\; 060\; 090\) gọi là: Tám chục triệu ko trăm sáu mươi ngàn ko trăm chín mươi. 

b) Trong số \(975 \;368\), chữ số \(9\) ở hàng ngàn ngàn và có mức giá trị là \(900\;000\).

Trong số \(6\; 020\; 975\), chữ số \(9\) ở hàng ngàn và có mức giá trị là \(900\).

Trong số \(94\; 351\; 708\), chữ số \(9\) ở hàng trăm triệu và có mức giá trị là \(90\;000\;000\).

Trong số \(80\; 060\; 090\), chữ số \(9\) ở hàng trăm và có mức giá trị là \(90\)..

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

a) \(24 579 + 438 67\)                                    b) \(235 \times 325\)

    \(82604 - 35246\)                                          \(101598 : 287\)

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo đòi những quy tắc đang được học tập.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Điền vết phù hợp (>; <; =) nhập điểm chấm:

\(\dfrac{5}{7} ...\dfrac{7}{9}\)                                     \(\dfrac{7}{8} ... \dfrac{5}{6}\)

\(\dfrac{10}{15} ... \dfrac{16}{24}\)                                \(\dfrac{19}{43} ... \dfrac{19}{34}\)

Phương pháp giải:

Muốn đối chiếu nhị phân số không giống kiểu số tao quy đồng kiểu số nhị phân số rồi đối chiếu nhị phân số sau khoản thời gian quy đồng. 

Lời giải chi tiết:

+) Ta có: \(\dfrac{5}{7}= \dfrac{45}{63}\;;\quad \dfrac{7}{9}=\dfrac{49}{63}\).

    Mà \( \dfrac{45}{63}< \dfrac{49}{63}\).

    Vậy: \(\dfrac{5}{7} <\dfrac{7}{9}\)  

+) Ta có: \(\dfrac{7}{8}= \dfrac{21}{24}\;;\quad \dfrac{5}{6}=\dfrac{20}{24}\).

    Mà \( \dfrac{21}{24}> \dfrac{20}{24}\).

Xem thêm: nhạc không lời tiếng anh là gì

    Vậy: \(\dfrac{7}{8}  > \dfrac{5}{6}\)           

+) Ta có: \(\dfrac{10}{15}=\dfrac{10:5}{15:5}=\dfrac{2}{3};\)                                   \(   \dfrac{16}{24}=\dfrac{16:8}{24:8}=\dfrac{2}{3}\).

   Vậy: \(\dfrac{10}{15} = \dfrac{16}{24}\)                                     

+) \(\dfrac{19}{43}  <  \dfrac{19}{34}\) (vì \(43>34\))

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một thửa ruộng hình chữ nhật đem chiều lâu năm \(120m\), chiều rộng lớn bằng \(\dfrac{2}{3}\) chiều lâu năm. Người tao ghép lúa ở cơ, tính rời khỏi cứ \(100m^2\) thu hoạch được \(50 kg\) thóc. Hỏi đang được thu hoạch được ở thửa ruộng cơ từng nào tạ thóc ?

Phương pháp giải:

- Tính chiều rộng lớn = chiều dài \(\times \,\dfrac{2}{3}\).

- Tính diện tích S = chiều lâu năm \(\times\) chiều rộng lớn.

- Số thóc nhận được = số thóc nhận được ở \(100m^2\) \(\times\) tỉ số của diện tích S và \(100m^2\).

- Đổi thành quả một vừa hai phải tìm kiếm được sang trọng đơn vị chức năng đo là tạ, Note \(1\) tạ \(=100kg\).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Thửa ruộng hình chữ nhật

Chiều dài: 120m

Chiều rộng: \(\dfrac{2}{3}\) chiều dài

\(100m^2\): \(50 kg\) thóc

Thửa ruộng: ... tạ thóc?

Bài giải

Chiều rộng lớn của thửa ruộng là:

                 \(120 \times \dfrac{2}{3}=80\;(m)\)

Diện tích của thửa ruộng là:

                 \(120 \times 80 = 9600\;(m^2)\) 

Số tạ thóc thu hoạch được kể từ thửa ruộng là:

              \(50 \times (9600 : 100) = 4800 \;(kg)\)

              \(4800 kilogam = 48\) tạ

                                   Đáp số: \(48\) tạ thóc.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Thay chữ \(a, b\) bằng văn bản số quí hợp:

Phương pháp giải:

Dựa nhập phép tắc tính đang được mang đến lập luận nhằm lần những chữ số quí hơp. 

Lời giải chi tiết:

a) • \(b\) không giống \(0\), vì thế nếu như \(b = 0\) thì \(0\) trừ \(0\) bằng \(0\) (khác \(7\)).

• Do cơ nên lấy \(10 - b = 7\), vậy \(b = 3\), lưu giữ \(1\) sang trọng \(a\).

• \(b\) trừ \(a + 1\) vày \(0\) nên \(a+1=b\), hoặc \(a + 1 = 3\) hoặc \(a  = 2\).

Ta đem phép tắc tính:

              

b) • Hàng đơn vị chức năng : \(0+b = 8\) nên \(b = 8\).

• Hàng chục : \(8+a = 14\) nên \(a = 6\) (nhớ \(1\)).

• Hàng trăm : \(6\) lưu giữ \(1\) vày \(7\) (đúng)

Xem thêm: các trình độ tiếng anh

Ta đem phép tắc tính: 

                   

Loigiaihay.com