toán lớp 4 trang 176 177

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 176 177

Video chỉ dẫn giải

Diện tích của tư tỉnh (theo số liệu năm 2003) được mang lại vô bảng sau:

Tỉnh

Lâm Đồng

Đắk Lắk

Kon Tum

Gia Lai

Diện tích

9765km2

19 599km2

9615km2

15 496km2

Hãy nêu thương hiệu những tỉnh đem diện tích S theo gót trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn.

Phương pháp giải:

So sánh những số đo diện tích S rồi bố trí những tỉnh có diện tích S theo gót trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \( 9615km^2 < 9765km^2 \)\(<15496km^2 < 19599km^2\)

Vậy những tỉnh đem diện tích S xếp theo gót trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn là:

Kon Tum, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắc Lắk. 

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính:

\(a)\;\dfrac{2}{5}+ \dfrac{3}{10} - \dfrac{1}{2}\) ;                                   \(b)\;\dfrac{8}{11} + \dfrac{8}{33}\times \dfrac{3}{4}\) ;

\(c)\;\dfrac{7}{9}\times \dfrac{3}{14}: \dfrac{5}{8}\) ;                                      \(d)\;\dfrac{5}{12} - \dfrac{7}{32} : \dfrac{21}{16}\).

Phương pháp giải:

- Biểu thức đem những phép tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân chia thì tớ tiến hành tính phép tắc nhân, phân chia trước, tiến hành phép tắc nằm trong, trừ sau.

- Biểu thức chỉ mất phép tắc nằm trong và phép tắc trừ hoặc chỉ mất phép tắc nhân và phép tắc phân chia thì tớ tiến hành theo lần lượt kể từ ngược lịch sự cần.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{2}{5}+ \dfrac{3}{10} - \dfrac{1}{2}=\dfrac{4}{10}+ \dfrac{3}{10} - \dfrac{5}{10}\)\(=\dfrac{7}{10} - \dfrac{5}{10} = \dfrac{2}{10} = \dfrac{1}{5}\)

b) $\frac{8}{{11}} + \frac{8}{{33}} \times \frac{3}{4} = \frac{8}{{11}} + \frac{{8 \times 3}}{{33 \times 4}} = \frac{8}{{11}} + \frac{{4 \times 2 \times 3}}{{11 \times 3 \times 4}} = \frac{8}{{11}} + \frac{2}{{11}} = \frac{{10}}{{11}}$

c) $\frac{7}{9} \times \frac{3}{{14}}:\frac{5}{8} = \frac{7}{9} \times \frac{3}{{14}} \times \frac{8}{5} = \frac{{7 \times 3 \times 8}}{{9 \times 14 \times 5}} = \frac{{7 \times 3 \times 4 \times 2}}{{3 \times 3 \times 7 \times 2 \times 5}} = \frac{4}{{15}}$

d) \(\dfrac{5}{12} - \dfrac{7}{32} : \dfrac{21}{16}  = \dfrac{5}{12}- \dfrac{7}{32}\times \dfrac{16}{21}\)  \(= \dfrac{5}{12}- \dfrac{7\times 16}{32\times 21}\)\(= \dfrac{5}{12}- \dfrac{7\times 16}{16\times 2 \times 7 \times 3}\)\(=\dfrac{5}{12}- \dfrac{1}{6}\)\(=\dfrac{5}{12} - \dfrac{2}{12} = \dfrac{3}{12} = \dfrac{1}{4}\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Tìm \(x\):

a) \(x-\dfrac{3}{4}=\dfrac{1}{2}\) ;                                      b) \(x:\dfrac{1}{4}=8 \)

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc:

- Muốn mò mẫm số bị trừ tớ lấy hiệu cùng theo với số trừ.

- Muốn mò mẫm số bị phân chia tớ lấy thương nhân với số phân chia.

Lời giải chi tiết:

a) \(x-\dfrac{3}{4}=\dfrac{1}{2}\)                    b) \(x:\dfrac{1}{4}=8 \)

    \(x=\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{4}\)                       \(x = 8 \times \dfrac{1}{4}\)

    \(x=\dfrac{5}{4}\)                                 \( x = 2\)

Xem thêm: tải nhạc youtube sang mp3

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Tìm tía số đương nhiên liên tục biết tổng của tía số này là \(84\).

Phương pháp giải:

Vẽ sơ vật dụng biểu thị tía số, tiếp sau đó nhờ vào sơ vật dụng mò mẫm số loại nhất, tiếp sau đó theo lần lượt mò mẫm nhị số còn sót lại. 

Lời giải chi tiết:

Ta đem sơ đồ:

Ba chuyến số loại nhất bằng:

            \(84 - (1 + 1 + 1) = 81\)

Số loại nhất là:

            \(81 : 3 = 27\)

Số loại nhị là:

             \(27 + 1 = 28\)

Số loại tía là:

             \( 28 + 1 = 29\)

Vậy tía số đương nhiên liên tục đem tổng bởi vì \(84\) theo lần lượt là \( 27\,; \;28\,;\; 29\).

Lưu ý : Cũng hoàn toàn có thể giải như sau :

Nhận xét : Trung bình nằm trong của tía số đương nhiên liên tục đó là số ở thân thuộc tía số cơ, hoặc đó là số loại nhị.

Số loại nhị là : 

             \(84 : 3 = 28\)

Số loại nhất là:

             \(28 -1 = 27\)

Số loại tía là:

             \( 28 + 1 = 29\)

Vậy tía số đương nhiên liên tục đem tổng bởi vì \(84\) theo lần lượt là \( 27\,; \;28\,;\; 29\).

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Bố rộng lớn con cái \(30\) tuổi hạc. Tuổi con cái bằng \(\dfrac{1}{6}\) tuổi tía. Tính tuổi hạc của từng người.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm hiệu số phần đều bằng nhau.

3. Tìm độ quý hiếm của một trong những phần bằng phương pháp lấy hiệu nhị số phân chia mang lại hiệu số phần đều bằng nhau.

4. Tìm số bé xíu (lấy độ quý hiếm một trong những phần nhân với số phần của số bé)

5. Tìm số rộng lớn (lấy số bé xíu cùng theo với hiệu của nhị số ...)

Lời giải chi tiết:

Ta đem sơ vật dụng : 

Theo sơ vật dụng, hiệu số phần đều bằng nhau là:

\(6 - 1 = 5\) (phần)

Tuổi con cái là:

\(30 : 5 \times 1 = 6\) (tuổi)

Tuổi tía là: 

\( 6 + 30 = 36\) (tuổi)

Xem thêm: mặt trời chân lý chói qua tim

                     Đáp số: Con: \(6\) tuổi hạc ;

                                 Bố: \(36\) tuổi hạc.

Loigiaihay.com