toán lớp 4 trang 160

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới nhất không thiếu thốn những môn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 160

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Viết theo đuổi mẫu:

Phương pháp giải:

Để hiểu hoặc ghi chép những số ngẫu nhiên tao hiểu hoặc ghi chép kể từ mặt hàng cao cho tới mặt hàng thấp, hoặc kể từ trái ngược sang trọng cần.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết từng số sau trở thành tổng (theo mẫu):

1763; 5794; đôi mươi 292; 190 909

Mẫu:       1763 = 1000 + 700 + 60 + 3

Phương pháp giải:

Xác lăm le coi những chữ số nằm trong mặt hàng này rồi ghi chép số trở thành tổng.

Lời giải chi tiết:

5794 = 5000 + 700 + 90 + 4

20 292 = đôi mươi 000 + 200 + 90 + 2

190 909 = 100 000 + 90 000 + 900 + 9

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

a) Đọc những số sau và nêu rõ rệt chữ số 5 trong những số nằm trong mặt hàng này, lớp nào:

67 358 ; 851 904; 3 205 700; 195 080 126.

b) Nêu độ quý hiếm của chữ số 3 trong những số sau:

103; 1379; 8932; 13 064; 3 265 910.

Phương pháp giải:

- Để hiểu những số ngẫu nhiên tao hiểu kể từ mặt hàng cao cho tới mặt hàng thấp, hoặc kể từ trái ngược sang trọng cần.

- Lớp đơn vị chức năng bao gồm mặt hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng ngàn.

- Lớp ngàn bao gồm mặt hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng ngàn ngàn.

- Lớp triệu bao gồm mặt hàng triệu, hàng trăm triệu, hàng ngàn triệu.

Lời giải chi tiết:

a) 67 358 hiểu là: Sáu mươi bảy ngàn tía trăm năm mươi tám.

     Chữ số 5 nằm trong hàng trăm, lớp đơn vị chức năng.

Xem thêm: các mẫu cv xin việc

+) 851 904 hiểu là: Tám trăm năm mươi kiểu mẫu ngàn chín trăm linh tư.

     Chữ số 5 nằm trong hàng trăm ngàn, lớp ngàn.

+) 3 205 700 hiểu là Ba triệu nhị trăm linh năm ngàn bảy trăm.

    Chữ số 5 nằm trong mặt hàng ngàn, lớp ngàn.

+) 195 080 126 hiểu là: Một trăm chín mươi lăm triệu ko trăm tám mươi ngàn một trăm nhị mươi sáu.

Chữ số 5 nằm trong mặt hàng triệu, lớp triệu.

b) Chữ số 3 nhập số 103 nằm trong mặt hàng đơn vị chức năng nên có mức giá trị là 3.

Chữ số 3 nhập số 1379 nằm trong hàng ngàn nên có mức giá trị là 300.

Chữ số 3 nhập số 8932 nằm trong hàng trăm nên có mức giá trị là 30.

Chữ số 3 nhập số 13 064 nằm trong mặt hàng nghìn  nên có mức giá trị là 3000.

Chữ số 3 nhập số 3 265 910 thuộc mặt hàng triệu nên có mức giá trị là 3 000 000.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

a) Trong mặt hàng số ngẫu nhiên, nhị số thường xuyên rộng lớn (hoặc kém) nhau bao nhiêu đơn vị chức năng ?

b) Số ngẫu nhiên bé nhỏ nhất là số này ?

c) Có số ngẫu nhiên lớn số 1 ko ? Vì sao ?

Phương pháp giải:

Dựa nhập lí thuyết về mặt hàng số ngẫu nhiên.

Lời giải chi tiết:

a) Trong mặt hàng số ngẫu nhiên, nhị số thường xuyên rộng lớn (hoặc kém) nhau 1 đơn vị chức năng.

b) Số ngẫu nhiên bé nhỏ nhất là số 0.

c) Không sở hữu số ngẫu nhiên này lớn số 1, vì thế thêm một nhập bất kể số này cũng khá được số ngẫu nhiên ngay tắp lự sau số tê liệt.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Viết số phù hợp nhằm có:

a) Ba số ngẫu nhiên liên tiếp:

67 ; ...; 69.                            798; 799;...                        ...; 1000; 1001.

b) Ba số chẵn liên tiếp:

8; 10; ...                               98; ...;102.                          ... ;1000; 1002

c) Ba số lẻ liên tiếp:

51; 53; ...                              199 ;...; 203.                      ...; 999; 1001

Phương pháp giải:

- Hai số ngẫu nhiên thường xuyên rộng lớn hoặc xoàng xĩnh nhau 1 đơn vị chức năng.

- Hai số chẵn (hoặc nhị số lẻ) thường xuyên rộng lớn hoặc xoàng xĩnh nhau 2 đơn vị chức năng.

Lời giải chi tiết:

a) 67; 68; 69                        798; 799; 800                999; 1000; 1001

Xem thêm: học chữ cái mầm non 5 tuổi

b) 8; 10; 12                           98; 100; 102                  998; 1000; 1002

c) 51; 53; 55                         199; 201; 203                997; 999; 1001

Loigiaihay.com