toán lớp 4 trang 159

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 159

Video chỉ dẫn giải

Chiều lâu năm bảng của lớp học tập là \(3m\). Em hãy vẽ đoạn trực tiếp hiển thị chiều lâu năm bảng bên trên phiên bản đồ vật tỉ lệ thành phần \(1: 50.\)

Phương pháp giải:

- Đổi \(3m= 300cm\) (hoặc \(3m= 3000mm\)).

- Tính phỏng lâu năm của chiều lâu năm bảng bên trên phiên bản đồ vật tớ lấy \(300cm\) phân chia mang lại \(50\) (hoặc lấy \(3000mm\) phân chia mang lại \(50\)).

- Vẽ đoạn trực tiếp có tính lâu năm vừa vặn tính được ở bước bên trên trên phiên bản đồ vật.

Lời giải chi tiết:

Đổi \(3m= 300cm\)

Độ lâu năm của chiều lâu năm bảng bên trên phiên bản đồ vật là:

                   \(300 : 50 = 6cm\) 

Vẽ một quãng trực tiếp có tính lâu năm \(6cm\) bên trên phiên bản đồ vật. Đó đó là đoạn thẳng hiển thị chiều lâu năm bảng bên trên phiên bản đồ vật tỉ lệ thành phần \(1: 50.\)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Nền của một chống học tập là hình chữ nhật với chiều lâu năm \(8m\), chiều rộng lớn \(6m\). Em hãy vẽ hình chữ nhật biểu thị nền chống học tập bại bên trên phiên bản đồ vật tỉ lệ thành phần \(1: 200.\)

Phương pháp giải:

Xem thêm: công bố điểm thi vào 10 hà nội 2022

- Đổi số đo chiều lâu năm và chiều rộng lớn quý phái đơn vị chức năng với số đo là xăng-ti-mét.

- Với phiên bản sập tỉ lệ thành phần \(1 : 200\), mong muốn tìm hiểu phỏng lâu năm bên trên phiên bản đồ vật của những cạnh tớ lấy chiều lâu năm thực tiễn của những cạnh bại (với đơn vị chức năng đo là xăng-ti-mét) phân chia mang lại \(200\).

- Vẽ hình chữ nhật với những độ dài rộng vừa vặn tìm kiếm ra phía trên.

Lời giải chi tiết:

Đổi \(8m= 800cm\), \(6m= 600cm\)

Chiều lâu năm nền chống học tập bại bên trên phiên bản đồ vật là :

                      \(800 : 200 = 4\; (cm)\) 

Chiều rộng lớn nền chống học tập bại bên trên phiên bản đồ vật là :

                      \(600 : 200 = 3\; (cm)\) 

Vẽ hình chữ nhật với chiều lâu năm \(4cm\), chiều rộng lớn \(3cm\). Đó đó là hình chữ nhật biểu thị nền chống học tập bại bên trên phiên bản đồ vật tỉ lệ thành phần \(1: 200.\)

Lý thuyết

Ví dụ : Một chúng ta đo phỏng lâu năm đoạn trực tiếp AB bên trên mặt mày khu đất được 20cm. Hãy vẽ đoạn trực tiếp AB bại bên trên phiên bản đồ vật với tỉ lệ thành phần 1 : 400.

Ta rất có thể tiến hành như sau :

- Đổi 20m = 2000cm.

- Tính phỏng lâu năm của đoạn trực tiếp AB bên trên phiên bản đồ vật :

Xem thêm: bảng đơn vị đo độ dài và khối lượng

                    2000 : 400 = 5 (cm)

- Vẽ đoạn trực tiếp AB có tính lâu năm 5cm bên trên phiên bản đồ vật.