toán lớp 1 tập 2

Bình chọn:

4.1 bên trên 18 phiếu

Bạn đang xem: toán lớp 1 tập 2

  • Chủ đề 6: Các số cho tới 100 SGK Toán lớp 1 Kết nối tri thức
  • Chủ đề 7: Độ lâu năm và đo chừng lâu năm SGK Toán lớp 1 Kết nối tri thức
  • Chủ đề 8: Phép nằm trong, phép tắc trừ (không nhớ) vô phạm vi 100 SGK Toán lớp 1 Kết nối tri thức
  • Chủ đề 9: Thời gian lận. Giờ và lịch
  • Chủ đề 10: Ôn tập dượt cuối năm
Bài 21: Số với nhì chữ số sành từng túi với 10 trái ngược quả cà chua. Tìm số phù hợp (theo mẫu). Xem tiếng giải

Bài 22: Do sánh số với nhì chữ số

So sánh (theo mẫu):

Xem tiếng giải

Bài 23: Bảng những số từ một cho tới 100Tìm số không đủ vô bảng những số từ một cho tới 100. Xem tiếng giải

Bài 24: Luyện tập dượt chung

Số?

Xem tiếng giải

Bài 25: Dài rộng lớn, ngắn lại Vật nào là lâu năm hơn? Xem tiếng giải

Bài 26: Đơn vị đo chừng lâu năm

Bạn nào là bịa đặt thước đo đúng?

Xem tiếng giải

Bài 27: Thực hành ước tính và đo chừng dàiSố? Xem tiếng giải

Bài 28: Luyện tập dượt chung

Đồ vật nào là lâu năm hơn?

Xem tiếng giải

Bài 29: Phép cùng theo với nhì chữ số với số với cùng một chữ sốTính: Xem tiếng giải Bài 31: Phép trừ số với nhì chữ số cho tới số với cùng một chữ sốTính: Xem tiếng giải

Bài 32: Phép trừ số với nhì chữ số cho tới số với nhì chữ số

Tính

Xem tiếng giải

Bài 33: Luyện tập dượt chungTính Xem tiếng giải

Bài 34: Xem giờ trúng bên trên đồng hồ

Các chúng ta làm những gì khi bao nhiêu giờ?

Xem tiếng giải

Bài 35: Ngày vô tuầnBạn Rô-bốt trồng một cây đậu thần. Xem tiếng giải

Bài 36: Thực hành coi lịch và giờ

Tìm gốc cây phù hợp cho từng chú sóc, biết loại tía là ngày 22.

Xem tiếng giải

Bài 37: Luyện tập dượt chungĐồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ? Xem tiếng giải Bài 39: Ôn tập dượt những số và phép tắc tính vô phạm vi 100Số? Xem tiếng giải

Bài 40: Ôn tập dượt hình học tập và đo lường

Những hình nào là bên dưới đó là khối lập phương?

Xem tiếng giải