toán 8 giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo)

Trả điều thắc mắc 1 Bài 7 trang 28 SGK Toán 8 Tập 2 Trong Ví dụ bên trên, Xem điều giải Bài 37 trang 30 sgk toán 8 tập luyện 2Lúc 6 giờ, một xe cộ máy lên đường kể từ A nhằm cho tới B Xem điều giải

Bài 38 trang 30 sgk toán 8 tập luyện 2

Giải bài xích 38 trang 30 SGK Toán 8 tập luyện 2. Điểm đánh giá Toán của một đội học hành được mang đến vô bảng sau:

Xem điều giải

Bài 39 trang 30 sgk toán 8 tập luyện 2Lan mua sắm nhị loại sản phẩm và cần trả tổng số 120 ngàn đồng Xem điều giải

Bài 40 trang 31 sgk toán 8 tập luyện 2

Năm ni, tuổi tác u cấp 3 đợt tuổi tác Phương, Phương tính rằng 13 năm nữa thì tuổi tác u chỉ với cấp gấp đôi tuổi tác Phương thôi. Hỏi trong năm này Phương từng nào tuổi?

Xem điều giải

Bài 41 trang 31 sgk toán 8 tập luyện 2Một số bất ngờ với nhị chữ số. Chữ số sản phẩm đơn vị chức năng cấp nhị đợt chữ số hàng trăm. Xem điều giải Bài 43 trang 31 sgk toán 8 tập luyện 2Giải bài xích 43 trang 31 SGK Toán 8 tập luyện 2. Tìm phân số với mặt khác những đặc thù sau: Xem điều giải

Bài 44 trang 31 sgk toán 8 tập luyện 2

Điểm đánh giá Toán của một tờ được mang đến vô bảng bên dưới đây:

Xem điều giải

Bài 45 trang 31 sgk toán 8 tập luyện 2Tính số tấm thảm len nhưng mà xí nghiệp sản xuất cần mạng theo gót ăn ý đồng. Xem điều giải Bài 47 trang 32 sgk toán 8 tập luyện 2Bà An gửi vô quỹ tiết kiệm ngân sách và chi phí x ngàn đồng với lãi vay hàng tháng là a% (a là một vài mang đến trước) và lãi mon này được xem gộp vô vốn liếng mang đến mon sau Xem điều giải

Bài 48 trang 32 sgk toán 8 tập luyện 2

Giải bài xích 48 trang 32 SGK Toán 8 tập luyện 2. Năm ngoái, tổng số dân của nhị tỉnh A và B là 4 triệu. Năm ni, số lượng dân sinh của tỉnh A tăng thêm một,1%, còn số lượng dân sinh của tỉnh B tăng thêm một,2%.

Xem điều giải

Bài 49 trang 32 sgk toán 8 tập luyện 2Giải bài xích 49 trang 32 SGK Toán 8 tập luyện 2. Đố: Lan với 1 miếng bìa hình tam giác ABC vuông bên trên A, cạnh AB = 3cm. Xem điều giải