toán 7 tập 2 hình học

1. Giải Toán 7 phần Đại số Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực

 • Toán 7 bài xích 1: Tập phù hợp Q những số hữu tỉ
 • Toán 7 bài xích 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
 • Toán 7 bài xích 3: Nhân phân chia số hữu tỉ
 • Toán 7 bài xích 4: Giá trị vô cùng của một vài hữu tỉ – nằm trong, trừ, nhân, phân chia số thập phân
 • Toán 7 bài xích rèn luyện trang 15 - 16 : Luyện luyện độ quý hiếm vô cùng của một vài hữu tỉ nằm trong, trừ, nhân, phân chia số thập phân
 • Toán 7 bài xích 5: Lũy quá của một vài hữu tỉ
 • Toán 7 bài xích 6: Lũy quá của một vài hữu tỉ (tiếp theo)
 • Toán 7 bài xích 7: Tỉ lệ thức
 • Toán 7 bài xích 8: Tính hóa học của mặt hàng tỉ số vị nhau
 • Toán 7 bài xích 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
 • Toán 7 bài xích 10: Làm tròn trĩnh số
 • Toán 7 bài xích 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc nhị.
 • Toán 7 bài xích 12: Số thực
 • Toán 7 bài xích Ôn luyện chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Toán 7

2. Giải Toán 7 Chương 2: Hàm số và Đồ thị

 • Toán 7 bài xích 1: Đại lượng tỷ trọng thuận
 • Toán 7 bài xích 2: Một số việc về đại lượng tỉ trọng thuận
 • Toán 7 bài xích 3: Đại lượng tỷ trọng nghịch
 • Toán 7 bài xích 4: Một số việc về đại lượng tỉ trọng nghịch
 • Toán 7 bài xích 5: Hàm số - Toán lớp 7
 • Toán 7 bài xích 6: Mặt bằng phẳng toạ độ
 • Toán 7 bài xích 7: Đồ thị hàm số hắn = ax (a # 0)
 • Toán 7 bài Ôn luyện chương II: Hàm số và loại thị - Toán 7

3. Giải Toán hình lớp 7 Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường trực tiếp tuy nhiên song

 • Toán 7 bài xích 1: Hai góc đối đỉnh
 • Toán 7 bài xích 2: Hai đường thẳng liền mạch vuông góc
 • Toán 7 bài xích 3: Các góc tạo ra vị một đường thẳng liền mạch hạn chế hai tuyến đường trực tiếp.
 • Toán 7 bài xích 4: Hai đường thẳng liền mạch tuy nhiên song
 • Toán 7 bài xích 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng liền mạch tuy nhiên song
 • Toán 7 bài xích 6: Từ vuông góc cho tới tuy nhiên song
 • Toán 7 bài xích 7: Định lí
 • Toán 7 bài xích Ôn luyện chương I: Đường trực tiếp vuông góc. Đường trực tiếp tuy nhiên song

4. Giải Toán Hình lớp 7 Chương 2: Tam giác

 • Toán 7 bài xích 1: Tổng phụ vương góc của một tam giác
 • Toán 7 bài xích 2: Hai tam giác vị nhau
 • Toán 7 bài xích 3: Trường phù hợp cân nhau loại nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh(c.c.c)
 • Toán 7 bài xích 4: Trường phù hợp cân nhau loại nhị của tam giác cạnh - góc - cạnh(c.g.c)
 • Toán 7 bài xích 5: Trường phù hợp cân nhau loại phụ vương của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g)
 • Toán 7 bài xích 6: Tam giác cân
 • Toán 7 bài xích 7: Định lí Pytago
 • Toán 7 bài xích 8: Các tình huống cân nhau của tam giác vuông
 • Toán 7 bài Ôn luyện chương II: Tam giác

5. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 7

6. Giải Toán 7 phần Đại số Chương 3: Thống kê

 • Toán 7 bài xích 1: Thu thập số liệu tổng hợp, tần số.
 • Toán 7 bài xích 2: Bảng
 • Toán 7 bài xích 3: Biểu loại.
 • Toán 7 bài xích 4: Số tầm cộng
 • Toán 7 bài xích Ôn luyện chương III: Thống kê

7. Giải Toán 7 Chương 4: Biểu thức đại số

 • Toán 7 bài xích 1: Khái niệm về biểu thức đại số.
 • Toán 7 bài xích 2: Giá trị của một biểu thức đại số
 • Toán 7 bài xích 3: Đơn thức.
 • Toán 7 bài xích 4: Đơn thức đồng dạng.
 • Toán 7 bài xích 5: Đa thức.
 • Toán 7 bài xích 6: Cộng, trừ nhiều thức
 • Toán 7 bài xích 7: Đa thức một đổi mới.
 • Toán 7 bài xích 8: Cộng, trừ nhiều thức một biến
 • Toán 7 bài xích 9: Nghiệm của nhiều thức một đổi mới.
 • Toán 7 bài xích Ôn luyện chương IV: Biểu thức đại số

8. Giải Toán Hình lớp 7 luyện 2 Chương 3: Quan hệ trong những nguyên tố nhập tam giác. Các lối đồng quy của tam giác

 • Toán 7 bài xích 1: Quan hệ thân thích góc và cạnh đối lập nhập một tam giác
 • Toán 7 bài xích 2: Quan hệ thân thích lối vuông góc và lối xiên, lối xiên và hình chiếu
 • Toán 7 bài xích 3: Quan hệ thân thích phụ vương cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác
 • Toán 7 bài xích 4: Tính hóa học phụ vương lối trung tuyến của tam giác
 • Toán 7 bài xích 5: Tính hóa học tia phân giác của một góc
 • Toán 7 bài xích 6: Tính hóa học phụ vương lối phân giác của tam giác
 • Toán 7 bài xích 7: Tính hóa học lối trung trực của một quãng thẳng
 • Toán 7 bài xích 8: Tính hóa học phụ vương lối trung trực của tam giác
 • Toán 7 bài xích 9: Tính hóa học phụ vương lối cao của tam giác
 • Toán 7 bài xích Ôn luyện chương 3 - Quan hệ trong những nguyên tố nhập tam giác. Các lối đồng quy của tam giác

9. Giải Toán 7 Phần bài xích luyện cuối năm

 • Toán 7 bài xích : Phần Đại số - Ôn luyện thời điểm cuối năm - Toán 7
 • Toán 7 bài xích : Phần Hình học tập - Ôn luyện thời điểm cuối năm - Toán 7

10. Đề thi đua học tập kì 2 lớp 7

Ngoài việc tương hỗ những em giải bài xích luyện SGK và Soạn văn 7, VnDoc còn tồn tại chỉ dẫn giải bài xích luyện SBT Toán 7 sẽ giúp đỡ chúng ta học tập đảm bảo chất lượng rộng lớn. Mời chúng ta tìm hiểu thêm chỉ dẫn giải SBT Toán 7 của Cửa Hàng chúng tôi.