tờ trình xin kinh phí

Mẫu Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư là hình mẫu sách vở được dùng phô biến chuyển trong số tổ chức triển khai, phòng ban, đoàn thể, công ty. Dưới trên đây, LuatVietnam tiếp tục trình làng một vài hình mẫu Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư thông dụng, vận dụng trong tương đối nhiều tình huống.

Bạn đang xem: tờ trình xin kinh phí

1. Mẫu Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư là gì?

Có thể hiểu Tờ trình là văn phiên bản được dùng làm trình diễn, khuyến cáo với cấp cho bên trên một vấn đề hoặc phê chuẩn chỉnh một công ty trương, quyết sách này bại nhằm xin xỏ Kết luận, chỉ huy của cấp cho bên trên.

Với từng mục tiêu không giống nhau, Tờ trình tiếp tục mang tên gọi rõ ràng không giống nhau, vô bại hình mẫu Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư là hình mẫu sách vở được dùng kha khá thông dụng. Đây là hình mẫu giấy má được những đơn vị chức năng, phòng ban, tổ chức triển khai lập đi ra và trình lên phòng ban cấp cho bên trên nhằm trình về sự việc tương hỗ kinh phí đầu tư dùng vô việc làm này bại của phòng ban.

Trong Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư cần thiết nêu rõ ràng nguyên do, mục tiêu của việc xin xỏ kinh phí đầu tư, nút kinh phí đầu tư cần thiết tương hỗ cũng như các khuyến cáo không giống.

mai đồ sộ trinh bạch xin xỏ kinh phi
Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư được dùng thông dụng trong số phòng ban, tổ chức triển khai (Ảnh minh họa)

2. Mẫu Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư vô một vài ngôi trường hợp

2.1 Mẫu Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư chung

TÊN CƠ QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

---------------

Số: ......./........

......., ngày....tháng.....năm.....

TỜ TRÌNH

V/v xin xỏ kinh phí đầu tư ..............

Kính gửi: .........................

Căn cứ bám theo Quyết lăm le......./....../....... ngày.....tháng.....năm...... của ................

Căn cứ vô tình hình thực tiễn bên trên .........................

Do nhu yếu quan trọng cần (lý bởi xin xỏ kinh phí) ..........

.................................................

............ (Tên cơ quan) ..... kính trình lên ....... xin xỏ công ty trương được dùng kinh phí đầu tư vô việc

.....................................................

...................................................

.........................................................

Rất ngóng sự kiểm tra và đồng ý chấp thuận của phòng ban cấp cho trên!

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

2.2 Mẫu Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư giành riêng cho doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

V/v xin xỏ kinh phí đầu tư …………………

Kính gửi: – Ban chỉ huy ……………….

Căn cứ bám theo Quyết lăm le ………………… của Công ty.

Căn cứ bám theo tình hình thực tế: ………………

Nhằm mục tiêu ……………………, [Tên chống ban / đơn vị] xin xỏ trình lên …………… xin xỏ công ty trương được dùng kinh phí đầu tư vào:

………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………………………………

[Tên chống ban/đơn vị] kính ý kiến đề xuất Ban chỉ huy Công ty tạo ra ĐK tương hỗ kinh phí……………:

Xem thêm: những câu hay về cuộc sống

STT

Khoản mục chi phí

Số lượng

Đơn giá chỉ (dự tính)

Thành tiền

Tổng kinh phí đầu tư là: ………………… (Ghi chữ)

Kính ngóng sẽ có được sự đồng ý chấp thuận kể từ Ban chỉ huy Công ty

Ngày ………. mon ………. năm ……..

Người đề xuất

(Ký rõ ràng bọn họ tên)

2.3 Mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm sẵm trang thiết bị

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ..................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

Số: ......../..........

.........., ngày.....tháng....năm.....

TỜ TRÌNH

Về việc xin xỏ kinh phí đầu tư sắm sửa trang thiết bị

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo

- Phòng Tài chủ yếu - Kế hoạch

- Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thị trấn .................

Căn cứ ra quyết định số ...../QĐ-PGD&ĐT ngày.....tháng.....năm....... của trưởng chống Phòng GD&ĐT .................. về sự việc uỷ thác dự trù chi ngân sách đất nước năm ........

Căn cứ vô tình hình thực tiễn bên trên ngôi trường .....................

Do nhu yếu cấp cho thiết rất cần phải sắm sửa khí giới, hạ tầng vật hóa học nhằm đáp ứng công tác làm việc giảng dạy dỗ năm học tập ........-..........

Trường ..................... kính trình cho tới Phòng dạy dỗ và giảng dạy thị trấn ............., Phòng Tài chủ yếu – Kế hoạch thị trấn ........... xin xỏ công ty trương dùng kinh phí đầu tư sự nghiệp dạy dỗ năm ....... tiến hành sắm sửa khí giới, hạ tầng vật hóa học rõ ràng như sau:

-……………………..

-……………………

-……………………..

Tổng cộng: ………………….đồng (Bằng chữ: ……………………)

Rất ngóng sự kiểm tra đồng ý chấp thuận của Phòng dạy dỗ và giảng dạy thị trấn ......., Phòng Tài chủ yếu – Kế hoạch thị trấn ............

HIỆU TRƯỞNG

3. Một số chú ý Khi viết lách Tờ trình xin xỏ kinh phí

- Thể hiện nay rõ ràng nhu yếu khuyến cáo và mong ước được cấp cho kinh phí đầu tư vô tổ chức;

- Thể hiện nay vô tính quan trọng của việc sắm sửa trang khí giới. Từ bại đáp ứng hiệu suất cao so với nhu yếu dùng của đơn vị chức năng. Các trang khí giới này cần phải chuẩn bị là nhu yếu thế tất, gắn kèm với hiệu suất cao thao tác bên trên tổ chức triển khai.

Xem thêm: tải nhạc trên youtube về điện thoại

- Các nội dung cung ứng cần đúng đắn, thể hiện nay rõ ràng nhu yếu cấp cho duyệt kinh phí đầu tư cho tới mục tiêu sắm sửa rõ ràng.

- Phải với nguyên do thuyết phục cho tới việc xin xỏ kinh phí đầu tư và trình diễn rõ ràng số chi phí cần thiết tương hỗ, xin xỏ cấp cho. Xác lăm le những khí giới, hạ tầng vật hóa học quan trọng chuẩn bị cho tới tổ chức triển khai. Đồng thời tế bào trái ngược qua loa về giá chỉ tiền bạc từng khí giới dựa vào đo lường và tính toán, phẳng phiu nhu yếu sắm sửa.

Trên đấy là một vài hình mẫu Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư được sử dụng thông dụng. Nếu còn yếu tố vướng vướng, độc giả vui mừng lòng tương tác 1900.6192 sẽ được LuatVietnam trả lời.