tinh thue thu nhap ca nhan

Nhập tài liệu thu nhập theo đuổi mon để tìm hiểu số thuế tạm thời nộp mỗi tháng.

Bạn đang xem: tinh thue thu nhap ca nhan

(?)

Thu nhập mon (thường tính vì chưng chi phí bổng ghi bên trên thích hợp đồng): {{fmt(txt_gross)}} đ


Lương đóng góp bảo hiểm: {{fmt(txt_contract_salary)}} đ
Mức đóng: BHXH (8%), BHYT (1.5%), BHTN (1%)

Mức bổng tối nhiều nhằm đóng góp BHXH, BHYT là: 36,000,000

Mức bổng tối nhiều nhằm đóng góp BHTN là:

Bảo hiểm bắt buộc = {{ fmt(bhxh_salary) }} x 8% + {{ fmt(bhxh_salary) }} x 1.5% + {{ fmt(bhtn_salary) }} x 1% = {{ fmt(insurance) }}đ

Giảm trừ phiên bản đằm thắm = 11,000,000

Giảm trừ người dựa vào = {{ fmt(children) }} x 4,400,000 = {{ fmt(children_subtract) }}

Thu nhập tính thuế = {{ fmt(gross) }} - {{ fmt(insurance) }} - 11,000,000 - {{ fmt(children_subtract) }} = {{ fmt(tntt) }}

Mức thuế vận dụng so với {{ fmt(tntt) }} là {{ tax_level_name }} (tham khảo bảng mặt mày dưới)

Xem thêm: vẽ cờ

Mức thu nhập này sẽ không nên đóng góp thuế TNCN

Thuế thu nhập cá thể nên nộp = {{ fmt(tntt) }} x {{ tax_level_name }} = {{ fmt(tax) }}đ

Lưu ý:

Thu nhập mon (thường tính vì chưng chi phí bổng ghi bên trên thích hợp đồng) của tiện nghi này là tổng thu nhập Chịu thuế quy ấn định bên trên Điều 10 và Điều 11 của Luật thuế TNCN, vẫn tính những khoản hạn chế trừ sau:

- Các khoản đóng góp bảo đảm, quỹ hưu trí tự động nguyện.

- Các khoản góp sức kể từ thiện, nhân đạo, khuyến học tập.

Mức chi phí bổng mon thấp nhất nhằm đóng góp BHXH ko được thấp rộng lớn nấc ít nhất vùng bên trên thời gian đóng góp so với người làm việc thực hiện việc làm hoặc chức vụ giản đơn nhất nhập ĐK làm việc thông thường.

Đây là tiện nghi nhằm mục tiêu canh ty người tiêu dùng hoàn toàn có thể nhanh gọn lẹ tính được số thuế TNCN nên nộp. Vui lòng tìm hiểu thêm những địa thế căn cứ pháp luật nhằm tính được sản phẩm đúng đắn nhất.


Căn cứ pháp lý

  • Luật Thuế TNCN trong năm 2007
  • Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Luật thuế thu nhập cá thể thời điểm năm 2012
  • Luật sửa thay đổi những Luật về Thuế năm năm trước
  • Thông tư 111/2013/TT-BTC
  • Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về kiểm soát và điều chỉnh nấc hạn chế trừ thuế thu nhập cá thể

Bảng nấc thuế thu nhập cá nhân

Trong bảng bên dưới, chữ ghi chép tắt TN là số chi phí thu nhập Chịu thuế theo đuổi tháng (sau Khi vẫn trừ cút những khoản bảo đảm và hạn chế trừ gia cảnh).

Bậc Thu nhập tháng Số thuế nên nộp
1 TN <= 5tr TN x 5%
2 5tr < TN <= 10tr TN x 10% - 0.25tr
3 10tr < TN <= 18tr TN x 15% - 0.75tr
4 18tr < TN <= 32tr TN x 20% - 1.65tr
5 32tr < TN <= 52tr TN x 25% - 3.25tr
6 52tr < TN <= 80tr TN x 30% - 5.85tr
7 TN > 80tr TN x 35% - 9.85tr

Video Pháp Luật

Cách tính thuế thu nhập cá thể kể từ chi phí bổng, chi phí công

Xem thêm: hình sticker cute dễ vẽ