tính dân tộc của nhà nước ta được thể hiện như thế nào dưới đây

Câu hỏi:

04/08/2019 92,385

Bạn đang xem: tính dân tộc của nhà nước ta được thể hiện như thế nào dưới đây

A. Nhà việt nam là Nhà nước của những dân tộc bản địa.

B. Nhà nước quan tâm quyền lợi từng mặt mày cho những dân tộc bản địa ở VN.

Đáp án chủ yếu xác

C. Mỗi dân tộc bản địa với bạn dạng sắc riêng rẽ của tôi.

D. Dân tộc này cũng đều có chữ ghi chép riêng rẽ.

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án: B

Lời giải:

Tính dân tộc bản địa của Nhà việt nam được thể hiện: Nhà nước quan tâm quyền lợi từng mặt mày cho những dân tộc bản địa nhập xã hội dân tộc bản địa ở VN, triển khai kết hợp dân tộc bản địa, coi kết hợp dân tộc bản địa, kết hợp toàn dân là đàng lối kế hoạch nhằm xây đắp đảm bảo an toàn Tổ quốc.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhà nước thể hiện tại ý chí, quyền lợi và nguyện vọng của dân chúng là nói đến việc Điểm lưu ý này bên dưới đây?

A. Tính xã hội.

B. Tính dân chúng.

C. Tính giai cấp cho.

D. Tính quần bọn chúng.

Câu 2:

Tính dân chúng của Nhà việt nam thể hiện tại ở việc

A. mái ấm việt nam là Nhà nước của dân chúng, bởi dân chúng, vì như thế dân chúng.

B. mái ấm việt nam là Nhà nước của đại mái ấm gia đình những dân tộc bản địa VN.

C. cuộc sống dân chúng càng ngày càng chất lượng rộng lớn.

D. dân chúng tích đặc biệt làm việc vì như thế nước nhà.

Câu 3:

Nhà việt nam thừa kế và pháp huy những truyền thống lâu đời chất lượng đẹp mắt của dân tộc bản địa thể hiện

Xem thêm: vẽ đầu rồng

A. tính giai cấp cho của Nhà nước.

B. tính dân chúng của Nhà nước.

C. tính dân tộc bản địa của Nhà nước.

D. tính xã hội của Nhà nước.

Câu 4:

Khẳng quyết định này tiếp sau đây không đúng về tính chất dân chúng của Nhà nước ta?

A. Nhà việt nam là Nhà nước của dân, vì như thế dân, bởi nhân tư thục nên.

B. Nhà việt nam bởi dân chúng nhập cuộc cai quản lí.

C. Nhà việt nam bởi dân chúng cai quản lí và phát hành pháp lý.

D. Nhà việt nam thể hiện tại ý chí, quyền lợi và nguyện vọng của dân chúng.

Câu 5:

Chức năng này tiếp sau đây của Nhà việt nam là căn bạn dạng nhất?

A. Chức năng đáp ứng bình yên chủ yếu trị.

B. Chức năng tổ chức triển khai và xây đắp.

C. Chức năng đáp ứng trật tự động, bình yên xã hội.

D. Chức năng tổ chức triển khai và dạy dỗ.

Câu 6:

Nhà nước pháp quyền là việt nam cai quản lí từng mặt mày của cuộc sống xã hội bởi vì pháp lý, từng sinh hoạt của những cơ sở việt nam, tổ chức triển khai xã hội và từng công dân đều được triển khai bên trên cơ sở

A. pháp lý.

B. quyết sách.

C. dư luận xã hội.

D. niềm tin yêu.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK