tính đa dạng về loài của quần xã là

Tính phong phú về loại của quần xã là:

Bạn đang xem: tính đa dạng về loài của quần xã là

Tính phong phú về loại của quần xã là:


Mức phỏng phong phú và đa dạng về con số loại vô quần xã và con số thành viên của từng loài

Mật phỏng thành viên của từng loại vô quần xã

Tỉ lệ % số vị trí phát hiện một loại vô tổng số vị trí quan lại sát

Số loại nhập vai trò cần thiết vô quần xã

Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Tính phong phú về loại của quần xã là: Mức phỏng phong phú và đa dạng về con số loại vô quần xã và con số thành viên của từng loại.

Chọn A

Luyện tập

Câu chất vấn liên quan

 • Nhóm thành viên này bên dưới đó là một quần thể?

  Nhóm thành viên này bên dưới đó là một quần thể?

 • Xem thêm: vẽ áo khoác

 • Nhóm thành viên này bên dưới đó là một quần thể

  Nhóm thành viên này bên dưới đó là một quần thể

 • Cơ quan lại tương đương là vật chứng bệnh tỏ

  Cơ quan lại tương đương là vật chứng bệnh tỏ

 • Đối với tiến bộ hoá, thông thường đổi thay sở hữu ý nghĩa:

  Đối với tiến bộ hoá, thông thường đổi thay sở hữu ý nghĩa:

 • Kết trái khoáy sau cuối của tiến bộ hóa chất hóa học là

  Kết trái khoáy sau cuối của tiến bộ hóa chất hóa học là

 • Măt đa phần của tinh lọc đương nhiên là gì ?

  Măt đa phần của tinh lọc đương nhiên là gì ?

 • Ưu thế nổi trội của kỹ năng DT là

  Ưu thế nổi trội của kỹ năng DT là

 • Xem thêm: vẽ ghế đá đơn giản