tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 5

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất được GiaiToan biên soạn và đăng lên. Bài học tập này sẽ hỗ trợ những em rèn luyện về dạng bài bác tính thời gian nhanh, gia tăng kiến thức và kỹ năng, nâng lên kĩ năng giải bài bác tập luyện Toán lớp 4. Dưới đó là nội dung cụ thể, những em nằm trong tìm hiểu thêm nhé.

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất là gì?

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất là sự việc vận dụng những đặc thù của luật lệ nằm trong, luật lệ nhân, … vô việc giải Việc tính độ quý hiếm của biểu thức một cơ hội thời gian nhanh, phải chăng và đúng chuẩn nhất.

Bạn đang xem: tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 5

Cách tính bằng phương pháp thuận tiện nhất

Quy tắc 1: Nhóm những số vô biểu thức trở thành từng group đem tổng (hoặc hiệu) là những số tròn trĩnh chục, tròn trĩnh trăm, tròn trĩnh ngàn,…

Quy tắc 2: Phép với mọi số như thể nhau được màn biểu diễn vì chưng luật lệ nhân

Quy tắc 3: Vận dụng những đặc thù của luật lệ nằm trong, luật lệ nhân, luật lệ trừ, luật lệ chia

  • Nhân một số trong những với cùng một tổng: a x (b + c) = a x b + a x c
  • Nhân một số trong những với cùng một hiệu: a x (b – c) = a x b – a x c
  • Một tổng phân tách cho 1 số: (a + b) : c = a : c + b : c
  • Một số trừ cút một tổng: a – (b + c) = a – b – c

Quy tắc 4: Vận dụng những đặc thù với những số đặc biệt

Các đặc thù bại liệt là:

  • 0 nhân với cùng một số: 0 x a = a x 0 = 0
  • 0 phân tách cho 1 số: 0 : a = 0
  • 1 nhân với cùng một số: 1 x a = a x 1 = a
  • Chia một số trong những cho tới 1: a : 1 = a

Quy tắc 5: Vận dụng đặc thù của 4 luật lệ tính nhằm tách, ghép ở tử số hoặc ở khuôn số nhằm mục đích đưa đến quá số như thể nhau ở cả khuôn số và tử số rồi triển khai rút gọn gàng biểu thức.

Ví dụ: \frac{2\times3\times4}{3\times4\times5} = =\frac{2}{5}

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 98 + 3 + 97 + 2

Tham khảo tăng cơ hội giải chi tiết: 98 + 3 + 97 + 2

Lời giải:

98 + 3 + 97 + 2

= 98 + 2 + 97 + 3

= (98 + 2) + (97 + 3)

= 100 + 100

= 200

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 4 x 125 x 25 x 8

Tham khảo tăng cơ hội giải chi tiết: 4 x 125 x 25 x 8

Lời giải:

4 x 125 x 25 x 8

= 4 x 25 x 125 x 8

= (4 x 25) x (125 x 8)

= 100 x 1000

= 100000

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 142 x 12 + 142 x 18

Tham khảo tăng cơ hội giải chi tiết: 142 x 12 + 142 x 18

Lời giải:

142 x 12 + 142 x 18

= 142 x (12 + 18)

= 142 x 30

= 142 x 3 x 10

= 426 x 10

= 426

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 54 : 6 + 72 : 6

Lời giải:

54 : 6 + 72 : 6

= (54 + 72) : 6

= 126 : 6

= 21

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 1 + 2 + 3 + … + 18 + 19 + 20

Tham khảo tăng cơ hội giải chi tiết: 1 + 2 + 3 + ....+ 18 + 19 + 20

Lời giải

1 + 2 + 3 + … + 18 + 19 + 20

= 10 + (1 + 19) + (2 + 18) + (3 + 17) + (4 + 16) + (5 + 15) + (6 + 14) + (7 + 13) + (8 + 12) + (9 + 11) + 20

= 10 + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + 20

= 10 + đôi mươi x 10

= 10 + 200

= 210

Bài thói quen bằng phương pháp thuận tiện nhất

Bài 1: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 237 + 357 + 763

b) 2345 + 4257 – 345

Bài 2: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 326 x 728 + 326 x 272

b) 2009 x 867 + 2009 x 133

c) 4 x 125 x 25 x 8

Xem thêm: hình nền đẹp cho điện thoại

d) 2 x 8 x 50 x 25 x 125

Bài 3: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất: 1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

Bài 4: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 123 x 3 + 123 x 7

b) 45 x 17 - 45 x 9

c) 235 x 2 + 235 x 3 + 235 x 5

d) 102 x 18 - 102 x 6 - 102 x 2

e) 203 + 203 x 12 - 203 x 3

f) 37 x 28 + 37 x 72

g) 52 x 48 - 52 x 28

h) 120 x 4 +120 x 5 +120

i) 230 x 123 - 230 x 22 - 230

j) 135 x 37 - 135 + 135 x 64

Bài 5: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

237 + 357 + 763

2345 + 4257 + 345

5238 + 3476 - 476

1987 - 538 - 462

4276 + 2357 + 5724 + 7643

3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

2376 - 376 + 3425 - 425

3576 - 4037 - 5963 + 6424

142 x 12 + 142 x 8

75 x 18 + 25 x 18

49 x 365 - 39 x 365

22 x 413 - 22 x 13

Bài 6: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

b) 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25

c) 45 + 45 + 45 + 45 + 5 + 5 + 5 + 5

d) 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

e) 125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

Bài 7: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 875 : 100 + 125 : 100

b) \frac{2\times3\times7}{7\times6}

c) \frac{8\times5\times7}{4\times5\times6}

d) 25 x 675 x 4

e) 1500 : (3 x 5)

f) 365 - 215 + 475 - 155

g) 125 x 5 + 125 x 4 + 125

h) 32684 + 41325 + 316 + 675

i) 17 x 26 + 26 x 44 + 39 x 26

k) 11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99

Bài 8: Tính nhanh:

8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4

6 x 1235 x đôi mươi – 5 x 235 x 24

(145 x 99 + 145) – (143 x 102 – 143)

54 x 47 – 47 x 53 – đôi mươi – 27

326 x 728 + 327 x 272

2008 x 867 + 2009 x 133

1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

(m : 1 – m x 1) : (m x 2008 + m + 2008)

Bài 9: Cho A = 2009 x 425 và B = 575 x 2009

Xem thêm: kiểm tra đơn hàng ghn

Không tính A và B, em hãy tính thời gian nhanh thành phẩm của A – B ?

------------------------------------------

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất được GiaiToan share bên trên trên đây. Hy vọng với bài bác tập luyện này những em sẽ có được tăng tư liệu ôn tập luyện, nâng lên kĩ năng giải những dạng Việc tính thời gian nhanh lớp 4, kể từ bại liệt gia tăng tăng kiến thức và kỹ năng và học tập chất lượng tốt môn học tập này rộng lớn. Chúc những em học tập chất lượng tốt, chào những em tìm hiểu thêm tăng những dạng bài bác tập luyện Toán lớp 4 vô phân mục Giải Toán Lớp 4 Tập 1, Luyện Tập Toán Lớp 4, Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4, Toán Nâng Cao Lớp 4 được GiaiToan biên soạn nhé.