tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Tổng những số từ là 1 cho tới 9 là:

1 +2+ 3+ 4+ 5+6 +7+8+9 = 45

Trung bình nằm trong của 9 số cơ là:

45 : 9 = 5

Nói thêm:

a. cũng có thể nhẩm thời gian nhanh bước tính đầu như sau:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

= (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) + 5

= 10 + 10 + 10 + 10 + 5

Xem thêm: lời bài hát bé minh vy chúc bé ngủ ngon

= 45

b. Cũng hoàn toàn có thể phán xét như sau: Trung bình nằm trong của 9 số liên tục là số ở trung tâm. Vậy tầm nằm trong của 9 số này đó là 5.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm số tầm nằm trong của những số sau:

a) 42 và 52

b) 36; 42 và 57.

c) 34; 43; 52 và 39

d) 20; 35; 37; 65 và 73

Câu 2:

Xem thêm: chào ngày mới yêu thương

Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh theo lần lượt khối lượng là 36 kg; 38 kg; 40kg; 34kg. Hỏi tầm từng em khối lượng từng nào ki-lô-gam?