tiếng anh lớp 8 unit 1 skills 2


1. Answer the questions. 2. Listen đồ sộ an interview with Mark about his leisure activities. Choose the correct answer. 3. Listen đồ sộ the interview again. Fill in each blank in the table with no more than thở TWO words. 4. Work in pairs. Ask and answer the questions. 5. Write an tin nhắn (80 - 100 words) đồ sộ a penfriend đồ sộ tell him / her about what you usually bởi with your friends in your không tính tiền time. Use your answers in 4.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 8 unit 1 skills 2

Video chỉ dẫn giải

Listening

1. Answer the questions. 

(Trả lời nói những thắc mắc.)

1. In your opinion, what activities can we bởi with our friends in our leisure time?

(Theo các bạn, hoạt động và sinh hoạt này chúng ta cũng có thể tiến hành với chúng ta vô thời hạn rảnh?)

2. Why should we spend time with our friends?

(Tại sao tất cả chúng ta nên dành riêng thời hạn với các bạn bè?)

Lời giải chi tiết:

1. Activities we can bởi with our friends in our leisure time:

(Hoạt động tất cả chúng ta rất có thể thực hiện với các bạn bản thân trong những lúc rảnh rỗi.)

- having dinner buổi tiệc ngọt (tổ chức tiệc tối)

- going đồ sộ the cinema (đi coi phim)

- playing sport (chơi thể thao)

- going đồ sộ the park (đi công viên)

- volunteering together (cùng nhau thực hiện thiện nguyện)

- going fishing (đi câu cá)

- playing đoạn Clip games (chơi trò nghịch ngợm năng lượng điện tử)

...

2. We should spend time with our friends to

(Chúng tớ nên dành riêng thời hạn với chúng ta để)

- boost your happiness and reduce your stress.

(tăng thú vui và hạn chế stress.)

- improve your self-confidence and self-worth.

(cải thiện sự mạnh mẽ và tự tin và độ quý hiếm về phiên bản thân ái.)

- help you overcome happy and sad time

(giúp các bạn vượt lên những khi mừng buồn.)

- encourage you đồ sộ change or avoid unhealthy lifestyle habits, such as excessive drinking or lack of exercise.

(khuyến khích các bạn thay cho thay đổi hoặc tách những thói thân quen của lối sinh sống thiếu lành mạnh như húp rất nhiều bia rượu hoặc không nhiều tập luyện thể thao.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen đồ sộ an interview with Mark about his leisure activities. Choose the correct answer. 

(Nghe cuộc phỏng vấn với Mark về những hoạt động và sinh hoạt vui chơi giải trí của anh ấy ấy. Chọn câu vấn đáp trúng.)

1. When does Mark usually have không tính tiền time?

A. At weekends.

B. On Sundays.

C. On Saturdays.

2. Who does he spend his không tính tiền time with?

A. His neighbours and friends.

B. His family and relatives.

C. His family and friends.

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Interviewer: When bởi you usually have không tính tiền time?

Mark: I usually have không tính tiền time at the weekend.

Interviewer: So how bởi you spend it?

Mark: I spend time đồ sộ connect with my family on Saturdays. We bởi puzzles, play board games or go camping.

Interviewer: What about Sundays?

Mark: I usually spend Sundays with my friends. I have a group of friends and we bởi lots of things together.

Interviewer: For example?

Mark: Sometimes I invite them đồ sộ my house. We cook our favourite food and watch a đoạn Clip. It's fun and better than thở going đồ sộ the cinema.

Interviewer: Do you bởi outdoor activities together?

Mark: Yes, we love spending time outdoors. We go đồ sộ the park đồ sộ play volleyball or skateboard. It helps us stay in shape. Sometimes we go for a xe đạp ride around our đô thị. This gives us a chance đồ sộ see different places in our đô thị.

Interviewer: Thanks for letting us interview you.

Tạm dịch:

Phóng viên: Khi này thì các bạn với thời hạn rảnh?

Mark: Tôi thông thường với thời hạn rảnh vô vào cuối tuần.

Phóng viên: Vậy các bạn người sử dụng nó như vậy nào?

Mark: Tôi dành riêng thời hạn nhằm liên kết với mái ấm gia đình vô những ngày loại bảy. Chúng tôi nghịch ngợm xếp hình, nghịch ngợm trò nghịch ngợm bàn cờ hoặc là đi cắm trại.

Phóng viên: Còn Chủ nhật thì sao?

Mark: Tôi thông thường dành riêng mái ấm nhật cho tới chúng ta của tớ. Tôi với 1 group các bạn và công ty chúng tôi thực hiện nhiều loại cùng với nhau.

Phóng viên: Ví dụ như?

Mark: Thông thường tôi mời mọc chúng ta cho tới mái ấm tôi. Chúng tôi nấu nướng những khoản mình yêu thích và coi phim. Nó mừng và chất lượng rộng lớn tiếp cận rạp chiếu phim.

Phóng viên: Các cậu với thực hiện những hoạt động và sinh hoạt ngoài cộng đồng cùng với nhau không?

Mark: Có chứ, công ty chúng tôi vô cùng mến dành riêng thời hạn bên phía ngoài. Chúng tôi cho tới khu vui chơi công viên và nghịch ngợm bóng chuyền hoặc trượt ván. Nó canh ty công ty chúng tôi lưu giữ dáng vẻ. Thông thường công ty chúng tôi giẫm xe pháo xung xung quanh TP.HCM. Điều cơ cho tới công ty chúng tôi thời cơ coi những điểm không giống nhau vô TP.HCM.

Phóng viên: Cám ơn vẫn nhằm tôi phỏng vấn các bạn.

Lời giải chi tiết:

1. A

When does Mark usually have không tính tiền time? - At weekends.

(Khi này Mark với thời hạn rảnh? - Các vào cuối tuần.)

Thông tin:

Interviewer: When bởi you usually have không tính tiền time?

(Phóng viên: Khi này thì các bạn với thời hạn rảnh?)

Mark: I usually have không tính tiền time at the weekend.

(Tôi thông thường với thời hạn rảnh vô vào cuối tuần.)

2. C

Who does he spend his không tính tiền time with? - His family and friends.

(Anh ấy dành riêng thời hạn rảnh cho tới ai? - mái ấm và các bạn anh ấy.)

Thông tin:

Interviewer: So how bởi you spend it?

(Phóng viên: Vậy các bạn người sử dụng nó như vậy nào?)

Mark: I spend time đồ sộ connect with my family on Saturdays. We bởi puzzles, play board games or go camping.

(Tôi dành riêng thời hạn nhằm liên kết với mái ấm gia đình vô những ngày loại Bảy. Chúng tôi nghịch ngợm xếp hình, nghịch ngợm trò nghịch ngợm bàn cờ hoặc là đi cắm trại.)

Interviewer: What about Sundays?

(Còn Chủ nhật thì sao?)

Mark: I usually spend Sundays with my friends. I have a group of friends and we bởi lots of things together.

(Tôi thông thường dành riêng mái ấm nhật cho tới chúng ta của tớ. Tôi với 1 group các bạn và công ty chúng tôi thực hiện nhiều loại cùng với nhau.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Listen đồ sộ the interview again. Fill in each blank in the table with no more than thở TWO words.

(Nghe lại cuộc phỏng vấn. Điền vào cụ thể từng địa điểm trống rỗng vô bảng không thật HAI kể từ.)

Activities

Reasons

Xem thêm: soạn tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận

Inviting friends đồ sộ his house.

Cooking and watching a (1) _____.

Fun and better than thở going đồ sộ the (2) _____.

Going đồ sộ the (3) _____ đồ sộ play volleyball or skateboard.

Stay in (4) _____.

Going for a (5) _____ around our đô thị.

See different (6) _____.

Lời giải chi tiết:

1. video

2. cinema

3. park

4. shape

5. xe đạp ride

6. places

1. video

Cooking and watching a video.

(Nấu ăn và coi đoạn Clip.)

Thông tin: Mark: Sometimes I invite them đồ sộ my house. We cook our favourite food and watch a đoạn Clip. It's fun and better than thở going đồ sộ the cinema.

(Đôi Khi tôi mời mọc chúng ta cho tới mái ấm tôi. Chúng tôi nấu nướng những khoản mình yêu thích và coi phim. Nó mừng và chất lượng rộng lớn tiếp cận rạp chiếu phim.)

2. cinema

Fun and better than thở going đồ sộ the cinema.

(Vui và chất lượng rộng lớn cho tới rạp chiếu phim.)

Thông tin: Mark: Sometimes I invite them đồ sộ my house. We cook our favourite food and watch a đoạn Clip. It's fun and better than thở going đồ sộ the cinema.

(Đôi Khi tôi mời mọc chúng ta cho tới mái ấm tôi. Chúng tôi nấu nướng những khoản mình yêu thích và coi phim. Nó mừng và chất lượng rộng lớn tiếp cận rạp chiếu phim.)

3. park

Going đồ sộ the park đồ sộ play volleyball or skateboard.

(Đến khu vui chơi công viên nghịch ngợm bóng rổ hoặc trượt ván.)

Thông tin: Mark: Yes, we love spending time outdoors. We go đồ sộ the park đồ sộ play volleyball or skateboard. It helps us stay in shape. Sometimes we go for a xe đạp ride around our đô thị. This gives us a chance đồ sộ see different places in our đô thị.

(Có chứ, công ty chúng tôi vô cùng mến dành riêng thời hạn bên phía ngoài. Chúng tôi cho tới khu vui chơi công viên và nghịch ngợm bóng chuyền hoặc trượt ván. Nó canh ty công ty chúng tôi lưu giữ dáng vẻ. Thông thường công ty chúng tôi giẫm xe pháo xung xung quanh TP.HCM. Điều cơ cho tới công ty chúng tôi thời cơ coi những điểm không giống nhau vô TP.HCM.)

4. shape 

Stay in shape: lưu giữ dáng

Thông tin: Mark: We go đồ sộ the park đồ sộ play volleyball or skate board. It helps us stay in shape. 

(Chúng tôi cho tới khu vui chơi công viên nhằm nghịch ngợm bóng chuyền hoặc trượt ván. Nó canh ty công ty chúng tôi lưu giữ dáng vẻ.)

5. xe đạp ride

Going for a bike ride around our đô thị.

(Đi giẫm xe pháo vòng xung quanh TP.HCM.)

Thông tin: Mark: Yes, we love spending time outdoors. We go đồ sộ the park đồ sộ play volleyball or skateboard. It helps us stay in shape. Sometimes we go for a xe đạp ride around our đô thị. This gives us a chance đồ sộ see different places in our đô thị.

(Có chứ, công ty chúng tôi vô cùng mến dành riêng thời hạn bên phía ngoài. Chúng tôi cho tới khu vui chơi công viên và nghịch ngợm bóng chuyền hoặc trượt ván. Nó canh ty công ty chúng tôi lưu giữ dáng vẻ. Thông thường công ty chúng tôi giẫm xe pháo xung xung quanh TP.HCM. Điều cơ cho tới công ty chúng tôi thời cơ coi những điểm không giống nhau vô TP.HCM.)

6. places

See different places.

(Xem những điểm không giống nhau.)

Thông tin: Mark: Yes, we love spending time outdoors. We go đồ sộ the park đồ sộ play volleyball or skateboard. It helps us stay in shape. Sometimes we go for a xe đạp ride around our đô thị. This gives us a chance đồ sộ see different places in our đô thị.

(Có chứ, công ty chúng tôi vô cùng mến dành riêng thời hạn bên phía ngoài. Chúng tôi cho tới khu vui chơi công viên và nghịch ngợm bóng chuyền hoặc trượt ván. Nó canh ty công ty chúng tôi lưu giữ dáng vẻ. Thông thường công ty chúng tôi giẫm xe pháo xung xung quanh TP.HCM. Điều cơ cho tới công ty chúng tôi thời cơ coi những điểm không giống nhau vô TP.HCM.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Writing

4. Work in pairs. Ask and answer the questions.

(Làm việc theo đuổi cặp. Hỏi và vấn đáp thắc mắc.)

1. When bởi you usually have không tính tiền time?

(Khi này các bạn với thời hạn rảnh?)

2. What bởi you usually bởi with your friends in your không tính tiền time?

(Bạn thông thường làm cái gi với bè bạn khi rảnh?)

3. Why bởi you bởi these activities?

(Tại sao các bạn thực hiện những hoạt động và sinh hoạt này?)

Lời giải chi tiết:

1. I usually have không tính tiền time at the weekends.

(Tôi với thời hạn rảnh vô vào cuối tuần.)

2. I usually go a xe đạp ride. (Tôi thông thường giẫm xe pháo.)

I usually play badminton. (Tôi thông thường nghịch ngợm cầu lông.)

I usually go for a walk. (Tôi thông thường đi dạo.)

I usually go swimming. (Tôi thông thường lên đường tập bơi.)

I usually watch TV and play đoạn Clip games. (Tôi thông thường coi TV và nghịch ngợm trò nghịch ngợm năng lượng điện tử.)

...

3. I bởi these activities because it helps u reduce stresses and it also improves my mental health.

(Tôi thực hiện những hoạt động và sinh hoạt này vì như thế nó hạn chế stress và nâng cấp sức mạnh niềm tin của tôi.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Write an tin nhắn (80 - 100 words) đồ sộ a penfriend đồ sộ tell him / her about what you usually bởi with your friends in your không tính tiền time. Use your answers in 4.

(Viết một tin nhắn (80 - 100 từ) cho 1 người các bạn qua quýt thư nhằm phát biểu với anh ấy/cô ấy về những gì các bạn thông thường thực hiện với bè bạn của tớ vô thời hạn rảnh. Sử dụng câu vấn đáp của người sử dụng vô 4.)

Start and kết thúc the tin nhắn as follows:

(Bắt đầu và kết đốc thư năng lượng điện tử theo đuổi kiểu sau)

Lời giải chi tiết:

Hi,

It’s nice đồ sộ hear from you again,

Let u tell you about how I spend my không tính tiền time. When I finish all my homework, I often read books and listen đồ sộ my favorite songs. On Saturday, I usually go swimming with my friends at a nearby pool. We also play football in the afternoon. On Sunday, I always help my mom with housework and cooking meals. Then I bởi DIY with my younger sister.

How bởi you spend your không tính tiền time? I’m looking forward đồ sộ your reply.

Bye for now,

Tạm dịch:

Xin xin chào,

Rất mừng vì như thế lại sẽ có được thư của cậu,

Để bản thân nhằm cậu nghe về kiểu cách bản thân dùng thời hạn rảnh. Khi bản thân thực hiện xong xuôi bài xích tập luyện về mái ấm, bản thân thông thường xem sách và nghe những bài xích hát tuy nhiên mình yêu thích. Vào loại bảy thì bản thân lên đường tập bơi với bè bạn ở một hồ nước tập bơi mới gần đây. Tụi tôi cũng nghịch ngợm soccer vô chiều tối. Vào mái ấm nhật bản thân luôn luôn canh ty u thao tác mái ấm và nấu nướng cơm trắng. Sau cơ bản thân thực hiện trang bị tự động chế với em gái bản thân.

Bạn dùng thời hạn rảnh như vậy nào? Tớ ao ước phản hồi của cậu.

Tạm biệt nhé,


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Looking back

  1. Complete the sentences with appropriate leisure activities. 2. Write complete sentences from the given cues. 3. Fill in each blank with the correct form(s) of the verb in brackets. 4. Complete the passage. Use the correct form(s) of the verbs in brackets and the pictures. Add more words if necessary.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Project

  1. Work in groups. Interview some students from your class or from other classes. Use the questions below. 2. Collect the answers. Use the table below. 3. Report your group’s findings đồ sộ your class based on the following guiding questions:

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 1

  1. Look at the pictures. What activities can you see? 2. Read about Trang’s leisure activities. Choose the correct answer. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Take turns đồ sộ ask and answer the questions. 5. Report your group member's answers đồ sộ the class. What activities are the most common?

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Communication

  1. Listen and read the dialogues below. Pay attention đồ sộ the highlighted parts. 2. Work in pairs. Practise inviting and accepting invitations in the following situations. Remember đồ sộ use the highlighted language in 1. 3. Work in pairs. Answer the questions. 4. Read what three teenagers say about their leisure activities. 5. Work in groups. Ask and answer the questions.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 A Closer Look 2

  1. Work in pairs. Put the verbs in the appropriate column. 2. Choose the correct answer A, B, or C. 3. Look at the pictures and complete the sentences, using the verbs in brackets in their suitable size. 4. Complete the sentences about yourself. 5. GAMES Like and dislikes mimes. Work in groups. One mimes a leisure activity he / she likes or dislikes. The others guess the activity by asking Yes / No questions using the verbs they have learnt.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: tra cứu điểm thi vào lớp 10 hà nội

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 8 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.