tiếng anh lớp 8 unit 1 a closer look 2


1. Work in pairs. Put the verbs in the appropriate column. 2. Choose the correct answer A, B, or C. 3. Look at the pictures and complete the sentences, using the verbs in brackets in their suitable sườn. 4. Complete the sentences about yourself. 5. GAMES Like and dislikes mimes. Work in groups. One mimes a leisure activity he / she likes or dislikes. The others guess the activity by asking Yes / No questions using the verbs they have learnt.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 8 unit 1 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

1. Work in pairs. Put the verbs in the appropriate column.

(Làm việc bám theo cặp. Xếp những động kể từ nhập những cột tương thích.)

love

like

detest

fancy

dislike

enjoy

hate

prefer

Verbs followed by gerunds only

Verbs followed by both gerunds and to-infinities

Lời giải chi tiết:

Verbs followed by gerunds only

(Động kể từ chỉ được bám theo vì như thế danh động từ)

Verbs followed by both gerunds and to-infinities

(Động kể từ bám theo vì như thế cả danh động kể từ và động kể từ nguyên vẹn kiểu sở hữu to)

detest: ghét cay ghét bỏ đắng

fancy: yêu mến, si mê

dislike: không mến, ghét

enjoy: thích thú, tận hưởng

love: yêu

like: thích

hate: ghét

prefer:  thích rộng lớn, ưa hơn

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Choose the correct answer A, B, or C.

(Chọn đáp án chính A, B, hoặc C.)

1. I love _____, sánh in my leisure time, I go to tát some villages near Ha Noi to tát relax and enjoy the outdoors.

A. travelling   

B. travelled    

C. a travel

2. Tom enjoys _____ puzzles, especially Sudoku.

A. doing         

B. tự              

C. to tát do

3. When tự you lượt thích _____ TV?

A. watched    

B. watch         

C. to tát watch

4. Do you fancy _____ to tát the cinema this weekend?

A. go              

B. going         

C. to tát go

5. I detest _____. I think it's cruel to tát harm animals.

A. hunting      

B. to tát hunt       

C. hunt

Lời giải chi tiết:

1. A

2. A

3. A, C

4. B

5. A

1. A

I love travelling, sánh in my leisure time, I go to tát some villages near Ha Noi to tát relax and enjoy the outdoors.

(Mình mến lên đường du ngoạn, nên nhập khi rảnh, bản thân tiếp cận vài ba ngôi thôn sát TP. hà Nội nhằm thư giãn giải trí và tận thưởng ngoài thiên nhiên.)

Giải thích: love + Ving: yêu mến thao tác gì đó

2. A

Tom enjoys doing puzzles, especially Sudoku.

(Tom mến giải những câu cuộc, nhất là Sudoku.)

Giải thích: enjoy + Ving: thích thú với việc gì đó

3. C

When tự you like to watch TV?

(Khi này chúng ta mến coi TV?)

Giải thích: like + Ving/to V: thích làm những gì đó

4. B

Do you fancy going to the cinema this weekend?

(Bạn vẫn muốn cho tới rạp chiếu phim vào ngày cuối tuần này không?)

Giải thích: fancy + Ving: muốn làm những gì đó

5. A

I detest hunting. I think it's cruel to tát harm animals.

(Tôi ghét bỏ cay ghét bỏ đắng việc săn bắn phun. Tôi thấy là thiệt gian ác Khi thực hiện sợ hãi động vật hoang dã.)

Giải thích: detest + Ving: ghét cay ghét bỏ đắng cái gì đấy

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Look at the pictures and complete the sentences, using the verbs in brackets in their suitable sườn.

(Nhìn nhập những hình ảnh và hoàn thiện những câu sau, dùng dạng tương thích của những động kể từ nhập ngoặc.)

Xem thêm: đơn xin thăm gặp phạm nhân

1. Mark _____. (likes)                                    

2. The girls _____. (enjoy)                             

3. My cousin _____. (dislike)                        

4. My father _____. (hate)                             

5. Tom and his sister _____. (prefer)             

Lời giải chi tiết:

1. Mark likes surfing/ to tát surf the net.

(Mark mến lướt mạng.)

Giải thích: Thì thời điểm hiện tại đơn dùng để làm biểu diễn miêu tả một thói thân quen hoặc sở trường. Tại phía trên Mark là tên gọi riêng rẽ nên tớ tăng s vào sau cùng động từ like trở nên likeslike + Ving/to-V.

2. The girls enjoy knitting.

(Các cô nàng mến đan len.)

Giải thích: Thì thời điểm hiện tại đơn dùng để làm biểu diễn miêu tả một thói thân quen hoặc sở trường. Tại phía trên the girls là danh kể từ số nhiều nên tớ không thay đổi động kể từ và enjoy + V-ing.

3. My cousin dislikes cooking.

(Em bọn họ bản thân ghét bỏ nấu bếp.)

Giải thích: Thì thời điểm hiện tại đơn dùng để làm biểu diễn miêu tả một thói thân quen hoặc sở trường. Tại phía trên my cousin là ngôi phụ vương số không nhiều nên tớ tăng s vào sau cùng động từ dislike trở nên dislikesdislike + V-ing.

4. My father hates going/ to tát go shopping.

(Bố bản thân ghét bỏ lên đường sắm sửa.)

Giải thích: Thì thời điểm hiện tại đơn dùng để làm biểu diễn miêu tả một thói thân quen hoặc sở trường. Tại phía trên my father là ngôi phụ vương số không nhiều nên tớ tăng s vào sau cùng động từ hate trở nên hateshate + V-ing/to-V.

5. Tom and his sister prefer doing/to tự DIY.

(Tom và chị gái mến tự động thực hiện trang bị tay chân rộng lớn.)

Giải thích: Thì thời điểm hiện tại đơn dùng để làm biểu diễn miêu tả một thói thân quen hoặc sở trường. Tại phía trên Tom and his sister là ngôi phụ vương số nhiều nên tớ không thay đổi động kể từ và prefer + V-ing/to V.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Complete the sentences about yourself.

(Hoàn trở nên những câu về bạn dạng thân mật.)

All about me

I lượt thích _____.

I dislike _____.

I prefer _____.

I hate _____.

I love _____.

I detest _____.

Lời giải chi tiết:

All about me

(Tất cả về tôi)

I lượt thích messaging friends.

(Tôi mến nhắn tin cậy với đồng chí.)

I dislike doing puzzles.

(Tôi ko mến giải câu cuộc.)

I prefer cooking.

(Tôi mến nấu bếp rộng lớn.)

I hate surfing the net.

(Tôi ko mến lướt mạng.)

I love singing.

(Tôi yêu thương mến ca hát.)

I detest hunting.

(Tôi ghét bỏ cay ghét bỏ đắng việc săn bắn phun.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. GAMES Like and dislikes mimes.

(TRÒ CHƠI Kịch câm về sở trường và ko mến.)

Work in groups. One mimes a leisure activity he / she likes or dislikes. The others guess the activity by asking Yes / No questions using the verbs they have learnt.

(Làm việc group. Một người học theo một sinh hoạt vui chơi nhưng mà anh ấy / cô ấy mến hoặc ko mến. Những người không giống đoán sinh hoạt bằng phương pháp bịa đặt thắc mắc Có / Không dùng những động kể từ bọn họ đang được học tập.)

Example: (Ví dụ)

A: Do you lượt thích surfing the net?

(Bạn sở hữu mến lướt mạng không?)

B: No, I don’t.

(Không, bản thân ko mến.)

A: Do you love messaging your friends?

(Bạn sở hữu mến nhắn tin cậy với chúng ta không?)

B: Yes, I tự.

(Vâng, mình yêu thích.)

Lời giải chi tiết:

A: Do you lượt thích doing DIY? (Cậu sở hữu mến thực hiện trang bị tự động chế không?)

B: No, I don't. (Mình ko.)

C: Do you love cooking? (Cậu sở hữu mến nấu bếp không?)

B: Yes, I tự. (Mình sở hữu.)

A: Do you lượt thích doing the puzzles? (Cậu sở hữu mến giải câu cuộc không?)

B: No, I don’t. (Mình không)

A: Do you lượt thích doing housework? (Cậu sở hữu mến thao tác căn nhà không?)

B: No, I don’t. (Mình ko.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Communication

  1. Listen and read the dialogues below. Pay attention to tát the highlighted parts. 2. Work in pairs. Practise inviting and accepting invitations in the following situations. Remember to tát use the highlighted language in 1. 3. Work in pairs. Answer the questions. 4. Read what three teenagers say about their leisure activities. 5. Work in groups. Ask and answer the questions.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 1

  1. Look at the pictures. What activities can you see? 2. Read about Trang’s leisure activities. Choose the correct answer. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Take turns to tát ask and answer the questions. 5. Report your group member's answers to tát the class. What activities are the most common?

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 2

  1. Answer the questions. 2. Listen to tát an interview with Mark about his leisure activities. Choose the correct answer. 3. Listen to tát the interview again. Fill in each blank in the table with no more than vãn TWO words. 4. Work in pairs. Ask and answer the questions. 5. Write an tin nhắn (80 - 100 words) to tát a penfriend to tát tell him / her about what you usually tự with your friends in your không lấy phí time. Use your answers in 4.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Looking back

  1. Complete the sentences with appropriate leisure activities. 2. Write complete sentences from the given cues. 3. Fill in each blank with the correct form(s) of the verb in brackets. 4. Complete the passage. Use the correct form(s) of the verbs in brackets and the pictures. Add more words if necessary.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Project

  1. Work in groups. Interview some students from your class or from other classes. Use the questions below. 2. Collect the answers. Use the table below. 3. Report your group’s findings to tát your class based on the following guiding questions:

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: học tiếng anh lớp 5

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 8 học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.