tiếng anh lớp 5 unit 2 lesson 1


1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let's talk. 4. Listen and tick. 5. Read and complete. 6. Let's sing.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 2 lesson 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

Lời giải chi tiết:

a) Hi, Quan! You're up early!

(Chào Quân! Quý Khách dậy sớm thế!)

Hi, Tom. Yes, I always get up early. How about you?

(Chào Tom. Ừ, bản thân luôn luôn trực tiếp dậy sớm. Còn các bạn thì sao?)

b) Me too. I get up early and I always have a big breakfast before I go to tát school.

(Mình cũng vậy. Mình dậy sớm và bản thân luôn luôn trực tiếp bữa sáng no trước lúc tới trường.)

Good idea! (Ý hoặc đấy!)

c) What vì thế you vì thế in the afternoon?

(Bạn làm cái gi nhập buổi chiều?)

After school? I usually vì thế my homework.

(Sau giờ học tập nên không? Mình thông thường xuyên thực hiện bài xích tập luyện về mái ấm.)

d) So vì thế I. And often talk with friends online.

(Mình cũng vậy. Và thông thường rỉ tai với những người dân các bạn trực tuyến (online).)

I can see that. Ha ha!

(Tớ rất có thể hiểu/biết điều này. Ha ha!)

Quảng cáo

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và phát âm.)

Lời giải chi tiết:

a) What vì thế you vì thế in the morning? - I always brush my teeth.       

(Bạn làm cái gi buổi sáng? Tôi luôn luôn trực tiếp tiến công răng.)          

b) What vì thế you vì thế in the morning? - I usually vì thế morning exercise.

(Bạn làm cái gi buổi sáng? Tôi thông thường xuyên tập luyện thể thao buổi sáng sớm.)

c) What vì thế you vì thế in the afternoon? - I often cook dinner.

(Bạn làm cái gi buổi chiều? Tôi thông thường nấu nướng bữa tối.)

d) What vì thế you vì thế in the evening? - I sometimes watch TV.

(Bạn làm cái gi buổi tối? Tôi thỉnh phảng phất coi TV.)

Bài 3

3. Let's talk. 

(Chúng tao nằm trong phát biểu.)

Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về thói quen thuộc mỗi ngày của người sử dụng.

What vì thế you vì thế in the morning/afternoon/evening?

(Bạn làm cái gi buổi sáng/chiều/tối?)

I always/usually/often/sometimes...

(Tôi luôn luôn luôn/thường xuyên/thường/thỉnh phảng phất...)

Lời giải chi tiết:

1. What vì thế you always vì thế in the morning?

(Bạn luôn luôn làm cái gi nhập buổi sáng?)

=> I always have breakfast

(Mình luôn luôn bữa sáng.)

2. What vì thế you often vì thế in the morning?

(Bạn thông thường làm cái gi nhập buổi sáng?)

=> I often vì thế morning exercise.

(Mình thông thường tập luyện thể thao buổi sáng sớm.)

3. What vì thế you usually vì thế in the afternoon?

(Bạn hoặc làm cái gi nhập buổi chiều?)

=> I usually play chess with my friends.

(Mình hoặc đùa cờ với các bạn bản thân.)

4. What vì thế you vì thế in the evening?

(Bạn làm cái gi nhập buổi tối?)

=> I sometimes listen to tát music.

(Mình thỉnh phảng phất nghe nhạc.)

Câu 4

4. Listen and tick.

(Nghe và khắc ghi lựa chọn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Trung: What vì thế you vì thế after getting up, Nam?

    Nam: I always vì thế morning exercise.

2. Nga: What vì thế you vì thế in the afternoon, Quan?

   Quan: I usually vì thế my homework.

3. Nam: What vì thế you vì thế after school, Mai?

    Mai: I often play badminton.

4. Quan: What vì thế you vì thế in the evening, Linda?

    Linda: I sometimes watch TV.

Xem thêm: ngôi trường bỏ hoang 36 học sinh mất tích

Tạm dịch:

1. Trung: Bạn làm cái gi sau khoản thời gian thức dậy, Nam?

Nam: Tôi luôn luôn tập luyện thể thao buổi sáng

2. Nga: Bạn làm cái gi nhập chiều tối, Quan?

Quan: Tôi thông thường thực hiện bài xích tập luyện về mái ấm.

3. Nam: Bạn làm cái gi sau giờ học tập, Mai?

Mai: Tôi thông thường đùa cầu lông.

4. Quan: Bạn làm cái gi nhập ban đêm, Linda?

Linda: Thỉnh phảng phất tôi coi TV.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

5. Read and complete.

(Đọc và triển khai xong.)

Lời giải chi tiết:

1. do

2. usually

3. Play

4. TV

5. like

Hi. My name is Nam. Every morning, I get up early. I (1) do morning exercise, have breakfast and then go to tát school. After school, I (2) usually do homework with my classmates. Then I often go to tát the sports centre and (3) play football. In the evening, I sometimes watch (4) TV. I (5) like watching films after dinner.

Tạm dịch:

Xin xin chào. Tên tôi là Nam. Mỗi buổi sáng sớm, tôi thông thường thức dậy sớm. Tôi tập luyện thể thao buổi sáng sớm, bữa sáng và tiếp sau đó tới trường. Sau giờ học tập, tôi thông thường xuyên thực hiện bài xích tập luyện với chúng ta nằm trong lớp. Sau cơ tôi thông thường chuồn trung tâm thể thao và đùa đá bóng. Vào ban đêm, tôi thỉnh phảng phất coi vô tuyến. Tôi quí coi những bộ phim truyện sau bữa tối.

Bài 6

6. Let's sing.

(Chúng tao nằm trong hát.)

This is the way we brush our teeth

This is the way we brush our teeth,

Brush our teeth, brush our teeth.

This is the way we brush our teeth,

So early in the morning.

This is the way we wash our face,

Wash our face, wash our face.

This is the way we wash our face,

So early in the morning.

This is the way we eat our food,

Eat our food, eat our food.

This is the way we eat our food,

So early in the morning.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Đây là cơ hội tất cả chúng ta tiến công (chải) răng

Đây là cơ hội tất cả chúng ta tiến công răng,

Đánh răng, tiến công răng.

Đây là cơ hội tất cả chúng ta tiến công răng,

Vào buổi sáng sớm sớm.

Đây là cơ hội tất cả chúng ta vệ sinh,

Rửa mặt mày, vệ sinh.

Đây là cơ hội tất cả chúng ta vệ sinh,

Vào buổi sáng sớm sớm.

Đây là cơ hội tất cả chúng ta ăn đồ ăn,

Ăn đồ ăn, ăn đồ ăn.

Đây là cơ hội tất cả chúng ta ăn đồ ăn,

Vào buổi sáng sớm sớm.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Lesson 2 - Unit 2 trang 14, 15 SGK giờ đồng hồ Anh 5 mới nhất

  How often vì thế you come to tát the library? Quý Khách thông thường cho tới tủ sách không? What kind of information are you looking for? Loại vấn đề các bạn đang được dò thám tìm tòi là gì?

 • Lesson 3 Unit 2 trang 16, 17 SGK giờ đồng hồ Anh 5 mới nhất

  Vào buổi sáng sớm, Hoa dậy sớm. Cô ấy thông thường xuyên chạy cỗ. Sau bữa sáng sủa, cô ấy chuồn xe đạp điện cho tới ngôi trường. Sau giờ học tập, cô ấy thông thường xuyên thực hiện bài xích tập luyện về mái ấm.

 • Ngữ pháp Unit 2 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 5 mới nhất
 • Luyện tập luyện kể từ vựng Unit 2 Tiếng Anh 5 mới nhất

  Tổng phù hợp kể từ vựng Unit 2 Tiếng Anh 5 mới

 • Vocabulary - Từ vựng - Unit 2 SGK Tiếng Anh 5 mới nhất

>> Xem thêm

Xem thêm: tạo mã qr cho link

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.