tiếng anh lớp 4 unit 8 lesson 1


- Học cơ hội nói đến lịch học tập, hoặc thời khóa biểu.

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới mẻ rất đầy đủ những môn

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 4 unit 8 lesson 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và gọi lại.)

a) What day is it today, Tom?

(Hôm ni là loại bao nhiêu vậy Tom?)

It's Monday.

(Nó là loại Hai.)

b) Do you have Maths today?

(Hôm ni các bạn với môn Toán không?)

Yes, I tự.

(Vâng, tôi với.)

c) What subjects tự you have today?

(Hôm ni các bạn với môn học tập gì?)

I have Vietnamese, Maths and English.

(Tôi với môn Tiếng Việt, Toán và Tiếng Anh.)

d) Oh, we're late for school!

(Ồ, tất cả chúng ta trễ học tập rồi!)

Let's run!

(Chúng tớ nằm trong chạy đi!)

Quảng cáo

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và thưa.)

Làm việc theo đuổi cặp. Hỏi các bạn em ngày hôm nay với môn học tập gì.

Lời giải chi tiết:

a) What subjects tự you have today?  - I have Maths.

(Hôm ni các bạn với môn học tập gì? - Tôi với môn Toán.)

b) What subjects tự you have today?  - I have Science.

(Hôm ni các bạn với môn học tập gì? - Tôi với môn Khoa học tập.)

c) What subjects tự you have today? - I have IT.

(Hôm ni các bạn với môn học tập gì? - Tôi với môn Tin học tập.)

d) What subjects tự you have today? - I have Vietnamese.

(Hôm ni các bạn với môn học tập gì? - Tôi với môn Tiếng Việt.)

e) What subjects tự you have today? - I have Art.

(Hôm ni các bạn với môn học tập gì? - Tôi với môn Mĩ thuật.)

f) What subjects tự you have today? - I have Music.

(Hôm ni các bạn với môn học tập gì? - Tôi với môn Âm nhạc.)

Bài 3

3. Listen anh tick.

(Nghe và lưu lại lựa chọn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Mai: What day is it today, Nam?

   Nam: It's Tuesday.

   Mai: What subjects tự you have today?

  Nam: I have Vietnamese, Art and Maths.

2. Linda: Do you have Maths today, Phong?

    Phong: Yes, I tự.

Xem thêm: khối d78 gồm những môn nào

   Linda: What about Science?

   Phong: I don't have Science. But I have Music and English.

3. Linda: What day is it today?

   Mai: It's Thursday.

   Linda: What subjects tự you have today, Mai?

   Mai: I have English, Vietnamese and IT.

Lời giải chi tiết:

1. b               2. a                3. c

Bài 4

4. Look and write.

(Nhìn và ghi chép.)

Lời giải chi tiết:

1. Today is Monday.

(Hôm ni là loại Hai.)

He has Vietnamese, Science and English.

(Cậu ấy với môn Tiếng Việt, Khoa học tập và Tiếng Anh.)

2. Today is Wednesday.

(Hôm ni là loại Hai.)

She has Maths, IT and Music.

(Cô ấy với môn Toán, Tin học tập và Âm nhạc.)

3. Today is Friday.

(Hôm ni là loại Sáu.)

They has Maths, Science and Art.

(Họ với môn Toán, Khoa học tập và Mĩ thuật.)

Bài 5

5. Let's sing.

(Chúng tớ nằm trong hát.)

What day is it today?

(Hôm ni là loại mấy?)

It's Monday. It's Monday.

(Hôm ni là loại Hai. Hôm ni là loại Hai.)

What subjects tự you have?

(Bạn với môn học tập gì?)

I have Maths and Art and English.

(Tôi với môn Toán, Mĩ thuật và Tiếng Anh.)

But we're late, we're late!

(Nhưng tất cả chúng ta trễ, tất cả chúng ta trễ!)

We're late for school. Let's run!

(Chúng tớ trễ học tập. Nào nằm trong chạy thôi!)

We're late. We're late.

(Chúng tớ trễ. Chúng tớ trễ!)

We're late for school. Let's run!

(Chúng tớ trễ học tập. Nào nằm trong chạy thôi!)

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Xem thêm: khối d gồm những ngành nào

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết gom con cái lớp 4 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.