tiếng anh 12 unit 2 urbanisation

Bình chọn:

4.1 bên trên 242 phiếu

Bạn đang xem: tiếng anh 12 unit 2 urbanisation

Vocabulary - Phần kể từ vựng - Unit 2 giờ Anh 12 mớiTổng thích hợp kể từ vựng (Vocabulary) SGK giờ Anh 12 mới mẻ unit 2 Xem điều giải

Luyện tập dượt kể từ vựng

Tổng thích hợp kể từ vựng Unit 2 Tiếng Anh 12 mới

Xem điều giải

Thức giả thiết (The subjunctive) - Unit 2 - Tiếng Anh 12 mớiLý thuyết ngữ pháp Thức giả thiết (The subjunctive) Unit 2. Urbanisation giờ Anh 12 công tác mới mẻ. Xem cụ thể Language - trang đôi mươi Unit 2 SGK giờ Anh 12 mớiTổng thích hợp những bài xích tập dượt nhập phần Language - trang đôi mươi Unit 2 SGK giờ anh 12 mới Xem điều giải Communication and Culture - trang 27 Unit 2 SGK giờ Anh 12 mớiTổng thích hợp những bài xích tập dượt nhập phần Communication and Culture - trang 27 Unit 2 SGK giờ anh 12 mới Xem điều giải

Looking back - Unit 2 SGK giờ Anh 12 mới

Tổng thích hợp bài xích tập dượt sở hữu nhập phần Looking back - trang 28 Unit 2 SGK giờ anh 12 mới

Xem điều giải

Project - Unit 2 SGK giờ Anh 12 mớiVận dụng những kỹ năng và kiến thức vẫn học tập nhằm thực hiện bài xích tập dượt phần Project - trang 29 Unit 2 SGK giờ anh 12 mới Xem điều giải