thông tư 32 bộ giáo dục

Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra phát hành Điều lệ ngôi trường trung học tập hạ tầng, ngôi trường trung học tập phổ thông và ngôi trường phổ thông có không ít cấp cho học

  • Ban hành Điều lệ ngôi trường trung học tập hạ tầng, ngôi trường trung học tập phổ thông và ngôi trường phổ thông có không ít cấp cho học
  • 32/2020/TT-BGDĐT
  • Thông tư
  • Giáo dục đào tạo - Đào tạo
  • 15/09/2020
  • 01/11/2020
  • Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo
  • Nguyễn Hữu Độ
  • Tải về

Bạn đang xem: thông tư 32 bộ giáo dục

Văn phiên bản khác

Số hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

File

31/2020/TT-BGDĐT

15/09/2020

01/11/2020

30/2020/TT-BGDĐT

15/09/2020

01/11/2020

29/2020/TT-BGDĐT

15/09/2020

01/11/2020

28/2020/TT-BGTVT

04/09/2020

20/10/2020

27/2020/TT-BGTVT

04/09/2020

20/10/2020

21/2020/TT-BGTVT

28/09/2020

15/11/2020

20/2020/TT-BGTVT

17/09/2020

15/11/2020

106/2020/NĐ-CP

10/09/2020

15/11/2020

105/2020/NĐ-CP

08/09/2020

01/11/2020

104/2020/NĐ-CP

04/09/2020

04/09/2020

103/2020/NĐ-CP

04/09/2020

Xem thêm: đặc sản tiếng anh là gì

04/09/2020

102/2020/NĐ-CP

01/09/2020

30/10/2020

59-NQ/TW

05/08/2020

05/08/2020

24/2020/QĐ-TTg

27/08/2020

20/10/2020

25/2020/QĐ-TTg

31/08/2020

31/08/2020

26/2020/QĐ-TTg

14/09/2020

14/09/2020

36/CT-TTg

11/09/2020

11/09/2020

1394/QĐ-TTg

11/09/2020

11/09/2020

1423/QĐ-TTg

17/09/2020

17/09/2020

1422/QĐ-TTg

17/09/2020

17/09/2020

Chủ trương, quyết sách mới

chỉ đảm mang lại từng công dân nhập lứa tuổi tiến hành nhiệm vụ học tập tập

(ĐCSVN) - Sở Chính trị đòi hỏi tạo ra đem trở nên uy lực, nâng lên hiệu suất cao tổ chức triển khai tiến hành, đảm bảo an toàn mang lại từng công dân nhập lứa tuổi tiến hành nhiệm vụ học hành, triển khai xong thông dụng dạy dỗ, dạy dỗ bắt buộc; chú ý chuẩn bị kỹ năng và kiến thức và tài năng quan trọng nhất cho những người mới nhất biết chữ, lưu giữ và nâng lên tính kiên cố so với sản phẩm xoá loà chữ cho những người lớn;…

Tăng cường sự chỉ dẫn của Đảng so với công tác làm việc thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách, kháng lãng phí

(ĐCSVN) - Các cấp cho uỷ, tổ chức triển khai đảng, cơ quan ban ngành, Mặt trận Tổ quốc nước ta, những tổ chức triển khai chủ yếu trị - xã hội cần thiết quán triệt, nâng lên trí tuệ, tổ chức triển khai tiến hành nghiêm khắc công ty trương của Đảng, quyết sách, pháp lý của Nhà nước về công tác làm việc thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách, kháng lãng phí; coi đó là trách nhiệm trọng tâm, thông thường xuyên của tất cả khối hệ thống chủ yếu trị và xã hội; là văn hoá xử sự của từng cán cỗ, đảng viên, công chức, viên chức và từng người dân, nhất là kẻ hàng đầu, cán cỗ chỉ dẫn, quản lý và vận hành.

Tư liệu văn khiếu nại Đảng

Hồ sơ - Sự khiếu nại - Nhân chứng

Liên kết website