thông tư 15/2019/tt byt

Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Sở Y tế quy tấp tểnh việc đấu thầu dung dịch bên trên những bệnh viện công lập

  • Quy tấp tểnh việc đấu thầu dung dịch bên trên những bệnh viện công lập
  • 15/2019/TT-BYT
  • Thông tư
  • Y tế - Sức khỏe
  • 11/07/2019
  • 01/10/2019
  • Sở Y tế
  • Trương Quốc Cường
  • Tải về

Bạn đang xem: thông tư 15/2019/tt byt

Văn bạn dạng khác

Số hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

File

12/2019/TT-BYT

28/06/2019

01/09/2019

10/2019/TT-BYT

10/06/2019

09/12/2019

09/2019/TT-BLĐTBXH

24/05/2019

10/07/2019

03/2019/TT-BVHTTDL

05/07/2019

01/09/2019

01/2019/TT-BXD

28/06/2019

15/08/2019

05/2019/TT-BTTTT

09/07/2019

01/09/2019

861/QĐ-TTg

11/07/2019

11/07/2019

859/QĐ-TTg

11/07/2019

11/07/2019

856/QĐ-TTg

10/07/2019

10/07/2019

24/2019/QĐ-TTg

11/07/2019

01/09/2019

63/2019/NĐ-CP

11/07/2019

Xem thêm: bản tự kiểm điểm cá nhân

01/09/2019

62/2019/NĐ-CP

11/07/2019

01/09/2019

61/2019/NĐ-CP

10/07/2019

28/08/2019

25/2019/TT-BGTVT

05/07/2019

25/08/2019

24/2019/TT/BGTVT

05/07/2019

01/10/2019

38/2019/TT-BTC

28/06/2019

12/08/2019

36/2019/TT-BTC

17/06/2019

01/08/2019

842/QĐ-TTg

08/07/2019

08/07/2019

841/QĐ-TTg

08/07/2019

08/07/2019

60/2019/NĐ-CP

05/07/2019

16/09/2019

Chủ trương, quyết sách mới

Báo đảm mang lại từng công dân nhập lứa tuổi tiến hành nhiệm vụ học tập tập

(ĐCSVN) - Sở Chính trị đòi hỏi tạo nên gửi trở nên mạnh mẽ và uy lực, nâng lên hiệu suất cao tổ chức triển khai tiến hành, bảo đảm an toàn mang lại từng công dân nhập lứa tuổi tiến hành nhiệm vụ tiếp thu kiến thức, hoàn thành xong thông dụng dạy dỗ, dạy dỗ bắt buộc; chú ý chuẩn bị kiến thức và kỹ năng và kĩ năng chính yếu cho tất cả những người mới nhất biết chữ, giữ lại và nâng lên tính vững chắc và kiên cố so với thành phẩm xoá loà chữ cho tất cả những người lớn;…

Tăng cường sự chỉ dẫn của Đảng so với công tác làm việc thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí, kháng lãng phí

(ĐCSVN) - Các cung cấp uỷ, tổ chức triển khai đảng, cơ quan ban ngành, Mặt trận Tổ quốc VN, những tổ chức triển khai chủ yếu trị - xã hội cần thiết quán triệt, nâng lên trí tuệ, tổ chức triển khai tiến hành nghiêm khắc ngôi nhà trương của Đảng, quyết sách, pháp lý của Nhà nước về công tác làm việc thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí, kháng lãng phí; coi đấy là trọng trách trọng tâm, thông thường xuyên của tất cả khối hệ thống chủ yếu trị và xã hội; là văn hoá xử sự của từng cán cỗ, đảng viên, công chức, viên chức và từng người dân, nhất là kẻ hàng đầu, cán cỗ chỉ dẫn, quản lý và vận hành.

Tư liệu văn khiếu nại Đảng

Hồ sơ - Sự khiếu nại - Nhân chứng

Liên kết website