thông tư 08/2022/tt bkhđt

Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư về sự quy ấn định cụ thể việc cung ứng, đăng lên vấn đề về đấu thầu và lựa lựa chọn căn nhà thầu bên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

22/06/2022 07:31 Số lượt xem: 28222

Ngày 31/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư phát hành Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT về sự quy ấn định cụ thể việc cung ứng, đăng lên vấn đề về đấu thầu và lựa lựa chọn căn nhà thầu bên trên Hệ thống mạng đấu thầu vương quốc.

Bạn đang xem: thông tư 08/2022/tt bkhđt

Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 01 mon 08 năm 2022, và Tính từ lúc ngày 01/08/2022 những thông tư sau ngừng hiệu lực:

  • Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14 mon hai năm năm ngoái của Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư quy ấn định cụ thể lập làm hồ sơ mời mọc quan hoài, làm hồ sơ mời mọc thầu, làm hồ sơ đòi hỏi công ty tư vấn;
  • Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày thứ 6 mon 5 năm năm ngoái của Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư quy ấn định cụ thể lập làm hồ sơ mời mọc thầu xây lắp:
  • Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16 mon 6 năm năm ngoái của Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư quy ấn định cụ thể lập làm hồ sơ mời mọc thầu sắm sửa mặt hàng hoá;
  • Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29 mon 9 năm năm nhâm thìn của Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư quy ấn định cụ thể lập làm hồ sơ mời mọc thầu công ty phi tư vấn;
  • Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 mon 11 năm 2017 của Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư quy ấn định cụ thể về lựa lựa chọn căn nhà thầu qua quýt Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;
  • Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10 mon 12 năm 2018 của Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư quy ấn định cụ thể lập report review làm hồ sơ dự thầu so với gói thầu được tổ chức triển khai lựa lựa chọn căn nhà thầu bên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
  • Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 mon 12 năm 2019 của Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư quy ấn định cụ thể việc cung ứng, đăng lên vấn đề về đấu thầu, quãng thời gian vận dụng lựa lựa chọn căn nhà thầu qua quýt mạng và vận hành, dùng độ quý hiếm đảm bảo dự thầu, đảm bảo tiến hành hợp ý đồng ko được trả trả;
  • Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30 mon 6 năm 2020 của Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 mon 11 năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư quy ấn định cụ thể về lựa lựa chọn căn nhà thầu qua quýt Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy ấn định quãng thời gian vận dụng lựa lựa chọn căn nhà thầu qua quýt mạng từ thời điểm năm 2022 trở lên đường, với những nội dung chủ yếu sau:

- Năm 2022: Tổ chức lựa lựa chọn căn nhà thầu qua quýt mạng so với toàn cỗ (100%) những gói thầu vận dụng kiểu dáng đấu thầu rộng thoải mái, xin chào mặt hàng tuyên chiến và cạnh tranh nằm trong nghành nghề sản phẩm & hàng hóa, công ty phi tư vấn, công ty tư vấn có mức giá gói thầu không thật 10 tỷ việt nam đồng và nằm trong nghành nghề xây thi công có mức giá gói thầu không thật đôi mươi tỷ việt nam đồng, trừ gói thầu lếu hợp ý, gói thầu vận dụng cách thức nhì quy trình tiến độ một túi làm hồ sơ, nhì quy trình tiến độ nhì túi hồ nước sơ;

Xem thêm: những câu đố đen tối

- Năm 2023: Tổ chức lựa lựa chọn căn nhà thầu qua quýt mạng so với 100% gói thầu vận dụng kiểu dáng đấu thầu rộng thoải mái, đấu thầu giới hạn, xin chào mặt hàng tuyên chiến và cạnh tranh nằm trong nghành nghề sản phẩm & hàng hóa, xây thi công, công ty phi tư vấn, công ty tư vấn có mức giá gói thầu không thật 200 tỷ việt nam đồng, trừ gói lếu hợp ý, gói thầu vận dụng cách thức nhì quy trình tiến độ một túi làm hồ sơ, nhì quy trình tiến độ nhì túi làm hồ sơ,…

Xem thêm: lời bài hát mẹ yêu

- Từ năm 2024 trở đi: Tổ chức lựa lựa chọn căn nhà thầu qua quýt mạng so với toàn cỗ (100%) gói thầu vận dụng kiểu dáng đấu thầu rộng thoải mái, đấu thầu giới hạn, xin chào mặt hàng tuyên chiến và cạnh tranh nằm trong nghành nghề sản phẩm & hàng hóa (bao bao gồm thuốc), xây thi công, công ty phi tư vấn, công ty tư vấn có mức giá gói thầu không thật 500 tỷ việt nam đồng, trừ gói thầu lếu hợp ý, gói thầu vận dụng cách thức nhì quy trình tiến độ một túi làm hồ sơ, nhì quy trình tiến độ nhì túi hồ nước sơ;

Chi tiết nội dung thông tư tải TẠI ĐÂY

BAN BIÊN TẬP