thông tư 07/2019

Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Sở Nội vụ quy ấn định về chính sách report đo đếm và quản lý và vận hành làm hồ sơ viên chức

  • Quy ấn định về chính sách report đo đếm và quản lý và vận hành làm hồ sơ viên chức
  • 07/2019/TT-BNV
  • Thông tư
  • Hành chính
  • 01/06/2019
  • 15/07/2019
  • Sở Nội vụ
  • Lê Vĩnh Tân
  • Tải về

Bạn đang xem: thông tư 07/2019

Văn phiên bản khác

Số hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

File

07/2019/TT-BGDĐT

02/05/2019

17/06/2019

06/2019/TT-BNV

01/06/2019

15/07/2019

52-KL/TW

30/05/2019

30/05/2019

51-KL/TW

30/05/2019

30/05/2019

50-KL/TW

30/05/2019

30/05/2019

705/QĐ-TTg

07/06/2019

07/06/2019

704/QĐ-TTg

07/06/2019

07/06/2019

703/QĐ-TTg

07/06/2019

07/06/2019

20/2019/QĐ-TTg

12/06/2019

12/06/2019

39/NQ-CP

11/06/2019

11/06/2019

51/2019/NĐ-CP

13/06/2019

Xem thêm: toán lớp 5 bài 71

01/08/2019

50/2019/NĐ-CP

07/06/2019

24/07/2019

49/2019/NĐ-CP

06/06/2019

25/07/2019

48/2019/NĐ-CP

05/06/2019

15/08/2019

47/2019/NĐ-CP

05/06/2019

20/07/2019

09/2019/TT-BYT

10/06/2019

01/08/2019

08/2019/TT-BYT

31/05/2019

01/08/2019

06/2019/TT-BYT

28/03/2019

01/06/2019

702/QĐ-TTg

07/06/2019

07/06/2019

691/QĐ-TTg

05/06/2019

05/06/2019

Chủ trương, quyết sách mới

Sớm đi vào dùng những công trình xây dựng, dự án công trình hạ tầng cấp cho bách, trung tâm về uỷ thác thông

(ĐCSVN) - Sở Chính trị đòi hỏi triệu tập góp vốn đầu tư, sớm đi vào dùng những công trình xây dựng, dự án công trình hạ tầng cấp cho bách, trung tâm về giao thông vận tải đường đi bộ, đường tàu, đường thủy, đàng thuỷ trong nước, đàng sản phẩm ko liên kết những địa hạt, vùng và điểm, quốc tế.

Tăng cường sự hướng dẫn của Đảng so với công tác làm việc thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí, kháng lãng phí

(ĐCSVN) - Các cấp cho uỷ, tổ chức triển khai đảng, tổ chức chính quyền, Mặt trận Tổ quốc nước ta, những tổ chức triển khai chủ yếu trị - xã hội cần thiết quán triệt, nâng lên trí tuệ, tổ chức triển khai triển khai nghiêm khắc công ty trương của Đảng, quyết sách, pháp lý của Nhà nước về công tác làm việc thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí, kháng lãng phí; coi đấy là trách nhiệm trọng tâm, thông thường xuyên của tất cả khối hệ thống chủ yếu trị và xã hội; là văn hoá xử sự của từng cán cỗ, đảng viên, công chức, viên chức và từng người dân, nhất là kẻ hàng đầu, cán cỗ hướng dẫn, quản lý và vận hành.

Tư liệu văn khiếu nại Đảng

Hồ sơ - Sự khiếu nại - Nhân chứng

Liên kết website