thời tiết hưng yên hôm nay và ngày mai

Thứ 6 - 05/04

Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 - 05/04

Bạn đang xem: thời tiết hưng yên hôm nay và ngày mai

27°

Nhiệt chừng thời tiết

Ngày/Đêm:

Nhiệt chừng thời tiết

Sáng/Tối:

Lượng mưa

Lượng mưa:

0.22 mm

Nhiệt chừng thời tiết

Thấp/Cao

Dự báo nhiệt độ khí hậu Hưng Yên

Độ ẩm

81 %

Dự báo vận tốc gió

Gió

5.66 km/h

Áp suất ko khí

Áp suất

1009 hPa

Thời lừa lọc Bình minh và Hoàng hôn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/06:11

Lượng mưa Hưng Yên Thứ 6 - 05/04/2024

Nhiệt chừng Hưng Yên Thứ 6 - 05/04/2024

Thứ 7 - 06/04

Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 - 06/04

27°

Nhiệt chừng thời tiết

Ngày/Đêm:

Nhiệt chừng thời tiết

Sáng/Tối:

Lượng mưa

Lượng mưa:

0.53 mm

Nhiệt chừng thời tiết

Thấp/Cao

Dự báo vận tốc gió

Gió

6.32 km/h

Áp suất ko khí

Áp suất

1011 hPa

Thời lừa lọc Bình minh và Hoàng hôn

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/06:11

Lượng mưa Hưng Yên Thứ 7 - 06/04/2024

Nhiệt chừng Hưng Yên Thứ 7 - 06/04/2024

Chủ nhật - 07/04

Thời tiết Hưng Yên Chủ nhật - 07/04

26°

Nhiệt chừng thời tiết

Ngày/Đêm:

Nhiệt chừng thời tiết

Sáng/Tối:

Lượng mưa

Lượng mưa:

1.07 mm

Nhiệt chừng thời tiết

Thấp/Cao

Dự báo nhiệt độ khí hậu Hưng Yên

Độ ẩm

85 %

Dự báo vận tốc gió

Gió

5.93 km/h

Áp suất ko khí

Áp suất

1010 hPa

Thời lừa lọc Bình minh và Hoàng hôn

Bình minh/Hoàng hôn

Xem thêm: sản phẩm của quang hợp là

05:43/06:11

Lượng mưa Hưng Yên Chủ nhật - 07/04/2024

Nhiệt chừng Hưng Yên Chủ nhật - 07/04/2024