thi tin học cơ bản

MODUN-01

1. Trong khối hệ thống PC, 1 KByte bởi vì từng nào bit:

Bạn đang xem: thi tin học cơ bản

2. Trong PC, đơn vị chức năng tính dung tích của đĩa bố trí tăng dần dần nào là sau đấy là đúng:

3. Số nào là tại đây ko nên là vận tốc của SDRAM

4. Tốc phỏng truy vấn mạng được xác lập theo gót đơn vị chức năng nào:

5. Để giao dịch thanh toán chi phí qua loa mạng, người tiêu dùng tiếp tục dùng công ty Internet nào:

6. Việc dùng tường lửa (firewall) hùn mạng PC của công ty điều gì:

A. Ngăn ngăn việc thất lạc năng lượng điện

B. Ngăn ngăn việc thất lạc thời hạn

C. Ngăn ngăn việc tiến công mạng

D. Chống trộm cắp PC

7. Virus tin yêu học tập là gì:

A. Là loại Virus tự động đột biến, hủy hoại Hartware của sản phẩm tinh ma.

B. Là một chương trình máy tính tự con cái ngươi đưa đến, với năng lực hủy hoại so với những thành phầm tin yêu học tập.

C. Là một chương trình máy tính tự trái đất đưa đến, với năng lực tự động nhân phiên bản

D. Dùng những ký tự động số kể từ 0 cho tới 9

10. Thành phần nào là tại đây ko nằm trong CPU trung tâm của sản phẩm tính (CPU)

A. Khối đo lường số học/logic (ALU- Arthmatic and Logic Unit).

B. Khối tinh chỉnh (CU - Control Unit).

MODUN-02

11. Trong hệ điều hành và quản lý Microsoft Windows, nhằm há Windows Explorer, người tao dùng tổng hợp phím nào:

12. Trong hệ điều hành và quản lý Microsoft Windows, nhằm thu nhỏ toàn bộ những hành lang cửa số xuống thanh Taskbar, người tao dùng tổng hợp phím nào:

13. Trong hệ điều hành và quản lý Microsoft Windows, bên trên Windows Explorer Lúc người tao nhấn tổng hợp phím Alt + Mũi thương hiệu qua loa trái khoáy thì ứng với việc nhấn con chuột nhập nút gì bên trên thanh công cụ:

14. Trong hệ điều hành và quản lý Microsoft Windows, khí cụ Magnifier tiến hành việc gì:

A. Công cụ được cho phép vận hành tiến thủ trình đang hoạt động

B. Công cụ được cho phép phóng lớn màn hình hiển thị hiển thị

C. Công cụ được cho phép làm sạch sẽ bộ lưu trữ RAM

D. Công cụ được cho phép in đi ra máy in

15. Trong hệ điều hành và quản lý Microsoft Windows, nhằm đánh giá không khí đĩa không được dùng, người tao thực hiện:

A. Click con chuột nhập thương hiệu ổ đĩa cần thiết đánh giá

B. Click phím nên con chuột nhập thương hiệu ổ đĩa cần thiết đánh giá - Chọn Properties

C. Click phím nên con chuột nhập Recycle Bin - Chọn Properties

D. Click con chuột nhập Recycle Bin

16. Trong hệ điều hành và quản lý Microsoft Windows, mong muốn há bảng lựa chọn tắt (Shortcut menu) của một đối tượng người tiêu dùng nào là cơ, người tao dùng thao tác nào là tại đây với con chuột máy tính:

17. Trong hệ điều hành và quản lý Microsoft Windows, nhằm mò mẫm kiếm một công tác, người tao thực hiện:

A. Mở không còn toàn bộ folder bên trên màn hình hiển thị Desktop và mò mẫm bởi vì đôi mắt

B. Mở công tác “Search” nhập ổ System rồi gõ thương hiệu công tác nhập.

C. Vào Start, gõ kể từ khóa mò mẫm kiếm nhập dù “Search prograMicrosoft and files”

D. Vào control panel và lựa chọn công tác

18. Trong hệ điều hành và quản lý Microsoft Windows, mong muốn tìm mò mẫm luyện tin yêu hoặc thư mục, người tao thực hiện:

19. Phần mượt nào là tại đây ko nên là 1 trong những ứng dụng khử virus:

trăng tròn. Trong hệ điều hành và quản lý Microsoft Windows, nhằm quy đổi hỗ tương Một trong những hành lang cửa số, người tao dùng tổng hợp phím:

MODUN-03

21. Trong Microsoft Word 2010, thiết đặt tác dụng tự động hóa lưu văn phiên bản sau đó 1 khoảng chừng thời hạn, người tao thực hiện:

A. Vào File -> Option -> Save

B. Vào File -> Options -> General

22. Trong Microsoft Word 2010 với Classic Menu, thanh khí cụ với chứa chấp những hình: tờ giấy tờ Trắng, đĩa vi tính, máy in,..., được gọi là:

A. Thanh khí cụ định hình

D. Thanh khí cụ bảng và lối viền

23. Trong Microsoft Word 2010, nhập biên soạn thảo văn phiên bản, nhằm đóng góp một làm hồ sơ đang được há, người tao thực hiện:

24. Trong Microsoft Word 2010, thao tác nhập File -> open, người tao thực hiện:

B. Mở một tư liệu có trước nhập đĩa

D. Đóng công tác Microsoft Word

25. Trong Microsoft Word 2010, nhằm ngay lập tức ngay tắp lự fake con cái trỏ về đầu loại thứ nhất của văn phiên bản, người tao dùng tổng hợp phím:

26. Trong Microsoft Word 2010, mong muốn dùng tác dụng sửa lỗi và gõ tắt, người tao tiến hành trong:

A. Vào File -> Options -> Proofing -> AutoCorrect Options

B. Vào trang chủ -> Options -> Proofing -> AutoCorrect Options

C. Vào View -> Options -> Proofing -> AutoCorrect Options

D. Vào Review -> Options -> Proofing -> AutoCorrect Options

27. Trong Microsoft Word 2010, nhằm gạch men chân một quãng văn phiên bản đang được lựa chọn với đường nét đơn, người tao dùng tổng hợp phím:

28. Trong Microsoft Word 2010, nhằm canh trực tiếp lề trái khoáy mang đến đoạn văn phiên bản bôi đen kịt, người tao dùng tổng hợp phím:

29. Trong Microsoft Word 2010, nhằm căn lề Một trong những loại chữ, người tao dùng tổng hợp phím:

30. Trong Microsoft Word 2010, định hình khuông và color nền nằm ở vị trí bảng đối thoại nào:

MODUN-04

31. Trong Microsoft Excel 2010, sẽ tạo mới nhất một bảng tính, người tao dùng tổng hợp phím nào:

32. Trong Microsoft Excel 2010, nhằm định hình loại tài liệu mang đến vùng được lựa chọn, người tao thực hiện:

33. Trong Microsoft Excel 2010, sau khoản thời gian tiến hành mệnh lệnh bố trí tài liệu theo hướng tăng dần dần, trật tự bố trí nào là sau đấy là đúng:

34. Trong Microsoft Excel 2010, sau khoản thời gian đang được bôi đen kịt một sản phẩm, nhằm chèn thêm 1 sản phẩm nhập địa điểm phía bên trên sản phẩm đang được lựa chọn, người tao thực hiện:

B. Vào Insert, lựa chọn Cells

C. Vào Insert, lựa chọn Columns

D. Vào Insert, lựa chọn Object

35. Trong Microsoft Excel 2010, nhằm chèn một cột chen thân thích cột A và cột B thì người tao nên lựa chọn dù hiện tại hành bên trên một trong những cột nào:

36. Trong Microsoft Excel 2010, nhằm chèn tăng cột, người tao thực hiện:

37. Trong Microsoft Excel 2010, người tao dùng hàm QUOTIENT() nhằm thực hiện:

A. Cho đi ra số dư của quy tắc phân chia

B. Cho đi ra tích số của những số

Xem thêm: đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn văn

C. Cho đi ra số nguyên vẹn của quy tắc chia 

38. Trong Microsoft Excel 2010, ĐK nhập hàm IF được tuyên bố bên dưới dạng một quy tắc ví sánh; Lúc cần thiết đối chiếu sự không giống nhau thì người tao dùng kí hiệu nào:

39. Trong Microsoft Excel 2010, người tao gõ công thức RIGHT(MID(“TRUNG TAM TIN HOC”,7,3),1) thì cảm nhận được kết quả:

40. Trong Microsoft Excel 2010, nhằm in một trang tính (sheet) ở ngang hoặc trực tiếp đứng, người tao thực hiện:

A. Vào Page Layout -> Margins

B. Vào Page Layout -> Size

C. Vào Page Layout -> Orientation

D. Vào Page Layout -> Background

MODUN-05

41. Trong Microsoft PowerPoint 2010, sau khoản thời gian đang được chèn một bảng biểu nhập trang thuyết trình (slide); mong muốn phân chia một dù nào là cơ trở nên 2 dù thì người tao thực hiện:

A. Kích con chuột nên nhập dù cơ, Vào Layout -> Split Cells

B. Kích con chuột nên nhập dù cơ, Vào Layout -> Merge Cells

C. Kích con chuột nên nhập dù cơ, Vào Layout -> Insert Above

D. Kích con chuột nên nhập dù cơ, Vào Layout -> Insert Below

42. Trong Microsoft PowerPoint 2010, nhằm trình chiếu kể từ trang thuyết trình (slide) thời điểm hiện tại, người tao dùng tổng hợp phím:

43. Trong Microsoft PowerPoint 2010, mong muốn há một luyện tin yêu đang được tồn bên trên trên đĩa, người tao dùng tổng hợp phím:

44. Trong Microsoft PowerPoint 2010, thương hiệu một luyện tin yêu trình biểu diễn (Presentation) thông thường với đuôi không ngừng mở rộng là:

45. Trong Microsoft PowerPoint 2010, nhằm xóa toàn cỗ định hình đoạn văn phiên bản được lựa chọn, người tao thực hiện:

A. Vào trang chủ -> Clear All Formatting

B. Vào Insert -> Clear All Formatting

C. Vào View -> Clear All Formatting

D. Vào Format -> Clear All Formatting

46. Trong Microsoft PowerPoint 2010, tổng hợp phím Shift + F3 ứng với tiến hành mệnh lệnh nào là sau đây:

A. Vào Design -> Change Case

B. Vào trang chủ -> Character Spacing

C. Vào trang chủ -> Text Shadow

D. Vào trang chủ -> Change Case

47. Trong Microsoft PowerPoint 2010, sẽ tạo link gửi cho tới trang sau cùng, người tao thực hiện:

A. Chọn đối tượng người tiêu dùng cần thiết tạo ra link -> Insert -> Custom Shows -> Slide -> Last slide

B. Chọn đối tượng người tiêu dùng cần thiết tạo ra link -> Insert -> kích hoạt -> Hyperlink lớn -> Next slide

C. Chọn đối tượng người tiêu dùng cần thiết tạo ra link -> Insert -> Custom Shows -> Slide -> End Show

D. Chọn đối tượng người tiêu dùng cần thiết tạo ra link -> Insert -> kích hoạt -> Hyperlink lớn -> Last slide

48. Trong Microsoft PowerPoint 2010, tổng hợp phím nào là sau được dùng để làm in:

49. Trong Microsoft PowerPoint 2010, nhằm thiết đặt trang in, mẫu giấy, người tao thực hiện:

A. Vào trang chủ -> Page setup…

B. Vào Design -> Page setup…

C. Vào View -> Page setup…

D. Vào File -> Page setup…

50. Trong Microsoft PowerPoint 2010, muốn trình biểu diễn tài liệu được biên soạn thảo, người tao thực hiện:

A. Vào File -> Slide Show

B. Vào trang chủ -> Slide Show

C. Vào Slide Show -> Slide Show

D. Vào View -> Slide Show

MODUN-06

51. Các bộ phận của thương hiệu miền được phân cơ hội bởi vì ký tự động gì:

A. Là kí thác thức truyền đạt siêu văn phiên bản

B. Là ngôn từ nhằm biên soạn thảo nội dung những trang Web

D. Là địa điểm của trang Web

53. Thuật ngữ "Download" với nghĩa là:

54. Khi nói tới Internet, tuyên bố nào là sau đấy là sai:

A. Dịch Vụ Thương Mại thư năng lượng điện tử (email) chỉ gửi những thông điệp, ko thể gửi những luyện tin yêu

B. ISP nên mướn lối truyền và cổng của một IAP

C. Internet Explorer là 1 trong những trình duyệt WEB

D. Telnet là 1 trong những trong những công ty của Internet

55. Khi cảm nhận được thư năng lượng điện tử (Email) với công ty đề" Mail undeliverable" với nghĩa là:

A. Thư điện tử đang được gửi cút, tuy nhiên ko cho tới được người nhận

B. Thư điện tử đang được gửi cút, tuy nhiên người nhận không hiểu biết

C. Đó là Thư điện tử ở trong nhà cung ứng công ty

D. Đó là Thư điện tử của những người nhận thông tin việc ko há được Thư điện tử

56. Thương mại năng lượng điện tử là gì:

A. Thực hiện tại những sinh hoạt thương nghiệp qua loa mạng Internet

B. Thanh toán qua loa mạng Internet

C. Buôn buôn bán qua loa mạng Internet

D. Kinh doanh qua loa mạng Internet

57. Loại hình Thương mại năng lượng điện tử tuy nhiên đối tác chiến lược sale là thân thích công ty và người chi tiêu và sử dụng là:

58. Thuật ngữ "Ngân sản phẩm năng lượng điện tử" Có nghĩa là gì:

A. Là những nhiệm vụ, những thành phầm công ty ngân hàng được phân phối bên trên Internet.

B. Là vấn đề quý khách hàng được lưu nhập hạ tầng tài liệu

C. Là vấn đề sử dụng thẳng Một trong những PC cá thể

D. Là ngân hàng technology tiết kiệm chi phí thời hạn

59. Tại Việt nam giới, nhân tố nào là hiệu quả thẳng nhất đến việc cải cách và phát triển thương nghiệp năng lượng điện tử:

A. Nhận thức của những người dân

C. Chính sách cải cách và phát triển thương nghiệp năng lượng điện tử

Xem thêm: tắt chế độ tìm kiếm an toàn google

D. Các công tác giảng dạy về thương nghiệp năng lượng điện tử

60. Phần mượt nào là tại đây ko nên là trình duyệt Web: